สุริยา ลาภวิสุทธิสิน

นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นนักการเมือง นักธุรกิจที่มีความสนิทแนบแน่นกับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน

สุริยา ลาภวิสุทธิสิน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
นายกรัฐมนตรีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้าสุวรรณ วลัยเสถียร
เนวิน ชิดชอบ
วัฒนา เมืองสุข
พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
อนุทิน ชาญวีรกูล
ถัดไปอรนุช โอสถานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 (58 ปี)
กรุงเทพ ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองไทยรักไทย

ประวัติ

แก้

สุริยา ลาภวิสุทธิสิน เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 ที่กรุงเทพมหานคร(จังหวัดพระนครในขณะนั้น) ในครอบครัวนักธุรกิจย่านประตูน้ำ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[1]

การทำงาน

แก้

สุริยา ลาภวิสุทธิสิน ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการส่งออกด้าย โรงปั่น และโรงทอผ้า รวมถึงธุรกิจทางด้านเชื้อเพลิง (แก๊ส) ในชื่อบริษัทยูเนี่ยนแก๊สแอนด์เคมีคอล จำกัด จากนั้นจึงได้เริ่มทำงานการเมืองโดยการเป็นที่ปรึกษาให้กับนายเสริมศักดิ์ การุญ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสังข์ทอง ศรีธเรศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาจึงได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคไทยรักไทย ในลำดับที่ 94 และได้เป็นที่ปรึกษานายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สุริยา ลาภวิสุทธิสิน ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งแรกในสมัยรัฐบาลทักษิณ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์[2] จนกระทั่งได้ลาออกจากตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548[3] หลังจากดำรงตำแหน่งได้เพียง 4 เดือน ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549[4]

ในปี พ.ศ. 2553 นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน ถูกกล่าวหาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าได้กระทำทุจริตผิดหน้าที่ และยักยอกเงินของ EWC[5] เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้เพื่อตนเองหรือผู้อื่นในระหว่างปี 2547-2548 ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทเป็นเงินรวม 580.1 ล้านบาท เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน เก็บถาวร 2012-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเว็บไซต์ผู้จัดการ
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๕ ราย)
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี (นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน ลาออก, ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๑๖ ราย, แต่งตั้งรัฐมนตรี จำนวน ๑๗ ราย)
  4. "เปิดรายชื่อ ทั้ง 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี !!!". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 2011-06-02.
  5. กล่าวโทษ'สุริยา ลาภวิสุทธิสิน'ยักยอกEWC[ลิงก์เสีย]