นักบุญโจวันนี บอสโก (อิตาลี: San Giovanni Bosco) ชาวโรมันคาทอลิกในประเทศไทยเรียกว่านักบุญยอห์น บอสโก[1] เป็นบาทหลวงโรมันคาทอลิกชาวอิตาลี ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กยากไร้ให้ได้รับการศึกษาและมีทักษะในการประกอบอาชีพ ท่านได้ตั้งคณะนักบวชคาทอลิก ฝ่ายชายคือคณะนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ และฝ่ายหญิงคือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นนักบวชที่ได้รับการฝึกเพื่อเน้นทำพันธกิจด้านสังคมสงเคราะห์กับเยาวชนโดยเฉพาะ

นักบุญโจวันนี บอสโก
บาทหลวง
เกิด16 สิงหาคม ค.ศ. 1815
เมืองกัสเตลนูโอโวดัสเต แคว้นปีเยมอนเต ราชอาณาจักรซาร์ดิเนีย
เสียชีวิต31 มกราคม ค.ศ. 1888
เมืองตูริน ราชอาณาจักรอิตาลี
นิกายโรมันคาทอลิก
เป็นนักบุญ1 เมษายน ค.ศ. 1934
กรุงโรม
โดย สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11
สักการสถานหลักมหาวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน ตูริน
วันฉลอง31 มกราคม
องค์อุปถัมภ์เยาวชน

ในปี ค.ศ. 1934 บาทหลวงโจวันนีได้รับการประกาศเป็นนักบุญและการยกย่องจากสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 ว่าเป็นบิดาและอาจารย์ของเหล่าเยาวชน[2]

ประวัติ

แก้

โจวันนี เมลกีออร์เร บอสโก (Giovanni Melchiorre Bosco) เป็นบุตรชายคนเล็กของฟรันเชสโก บอสโก กับมาร์เกรีตา ออกกีเอนา เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1815[3] ในครอบครัวชาวนาที่ยากจน ในเมืองกัสเตลนูโอโวดัสเต แคว้นปีเยมอนเต ประเทศอิตาลี บิดาของโจวันนีเสียชีวิตตั้งแต่เขาอายุได้ 2 ปี มารดาของเขาจึงต้องเลี้ยงดูบุตรตามลำพัง[4]

เมื่อายุได้ 20 ปี โจวันนีก็เข้าเรียนที่เซมินารีที่กีเอรี และได้รับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวงที่เมืองตูรินในอีก 6 ปีต่อมา (5 มิถุนายน ค.ศ. 1841) ในขณะนั้นเมืองตูรินเต็มไปด้วยแรงงานอพยพ เด็กเยาวชนถูกมอมเมาด้วยอบายมุข และใช้ชีวิตเหลวแหลก คุณพ่อบอสโกจึงตั้งศูนย์เยาวชนขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้เหล่านี้ให้ได้รับการศึกษา มีศีลธรรม ห่างจากอบายมุข และมีศาสนาเป็นที่พึ่ง

การทำงานของท่านประสบความสำเร็จอย่างมากจนขยายออกไปยังเมืองอื่น ๆ คุณพ่อบอสโกจึงตั้งคณะนักบวชชายชื่อ “คณะนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ ” และร่วมกับซิสเตอร์มาเรีย โดเมนีกา มัซซาเรลโล ก่อตั้งคณะนักบวชหญิงชื่อ “คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์” เพื่อฝึกอบรมกุลบุตรกุลธิดามาเป็นนักบวชที่เน้นทำงานช่วยเหลือเยาวชนตามแนวทางที่คุณพ่อบอสโกวางไว้ กิจการของคณะก้าวหน้าเป็นอย่างดีจนขยายไปยังต่างประเทศและทั่วโลก

บาทหลวงโจวันนี บอสโก ถึงแก่มรณกรรมเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1888[5] ที่เมืองตูริน ประเทศอิตาลี ขณะอายุได้ 72 ปี

เกียรติยศหลังมรณกรรม

แก้

บาทหลวงโจวันนี บอสโก ได้รับการประกาศเป็นบุญราศีในวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1929 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 และได้รับการประกาศเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1934 ในสมณสมัยเดียวกัน

อ้างอิง

แก้
  1. "คณะซาเลเซียน". หอจดหมายเหตุ เขตมิสซังกรุงเทพ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-09-21. สืบค้นเมื่อ 4 มิถุนายน 2556. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. Matz, Terry (2000). "St. John Bosco". Catholic Online. สืบค้นเมื่อ 9 March 2012.
  3. Lemoyne, Amadei & Ceria 1965–1988, Volume I, 1815 – 1840, p. 26
  4. "เกี่ยวกับคุณพ่อบอสโก". คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-12-21. สืบค้นเมื่อ 4 มิถุนายน 2556. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  5. Saint of the Day, 31 January: John Bosco เก็บถาวร 2017-08-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน SaintPatrickDC.org. Retrieved 2012-03-09.