โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) สมัยดำรงตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาล สำเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราช และ พระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา) ได้ดำริตั้งโรงเรียนขึ้น เนื่องด้วย เมืองสงขลามีพลเมืองมากแต่ยังไม่มีโรงเรียนที่เป็นหลักเป็นฐาน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2439 ได้มีการประกอบพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร" พร้อมทั้งได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ประดิษฐานไว้บนแท่นบูชา เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและถวายพระพรชัย ในโอกาสนี้ได้มีการเรี่ยไรเงินจากประชาชนชาวสงขลาเพื่อสร้างโรงเรียน เป็นการถาวรขึ้น ได้เงินมา 3,940 บาท หวังจะสร้างโรงเรียนขึ้นบริเวณวัดนาถม (ซึ่งเป็นบริเวณโรงเรียนวิเชียรชมในปัจจุบัน) พร้อมกันนี้พระยาสุขุมนัยวินิต ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "มหาวชิราวุธ"

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่ตั้ง
แผนที่
19 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
ข้อมูล
ชื่ออื่นม.ว. (M.V.)
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญรกฺขาม อตฺตโน สาธุ
(พึงรักษาความดีของตนไว้)
สถาปนา27 ตุลาคม พ.ศ. 2439 (127 ปี)
ผู้ก่อตั้งเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
หน่วยงานกำกับสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1003900101
ผู้อำนวยการนายวัฒนา ถนอมศักดิ์ (ป.ม.)
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1-ม.6
สี███ น้ำเงิน - ███ ขาว
เพลงมาร์ชน้ำเงิน-ขาว
เว็บไซต์www.mvsk.ac.th

แต่การสร้างโรงเรียนในที่วัดนาถมยังไม่ทันเริ่ม "ศาลเมืองสงขลา" ว่างลง (บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ในปัจจุบัน) พระยาวิเชียรคีรี(ชม ณ สงขลา) อนุญาตให้ใช้ส่วนหนึ่งของศาลทำเป็นโรงเรียน เงินเรี่ยไรที่ได้มาจึงถูกแปรเป็น ค่าโต๊ะ เก้าอี้ และเงินบำรุงโรงเรียน ในโอกาสนี้ได้ย้ายนักเรียนที่วัดดอนแย้ มารวมกับนักเรียนใหม่ แล้วทำการเปิดสอนครั้งแรกที่ศาลาชำระความของพระยาวิเชียรคิรี มีนักเรียน 50 คน และ ครูทองดีเป็นครูใหญ่คนแรก ดำเนินการสอนแบบโรงเรียนมหาดเล็กหลวง จึงนับได้ว่า โรงเรียนมหาวชิราวุธ ได้กำเนิดขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2439


พ.ศ. 2442 มีนักเรียนเพิ่มเป็น 80 คน พระรัตนธัชมุณี ผู้อำนวยการศึกษาและเจ้าคณะมณฑลได้ออกตั้งโรงเรียน ตามจังหวัดต่างๆ สำหรับที่สงขลาเล็งเห็นว่า วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) เหมาะที่จะตั้งโรงเรียนหลวงได้ แต่ทราบว่า พระยาสุขุมนัยวินิตได้ตั้งโรงเรียนไว้แล้วที่ศาลาชำระความ พระยาวิเชียรคิรี จึงปรึกษากันให้ย้ายโรงเรียนมหาวชิราวุธ มาไว้ที่วัดกลาง โดยใช้ชื่อว่า "มหาวชิราวุธวิทยา" เป็นโรงเรียนหลวงของจังหวัดสงขลานับแต่นั้นมา

พ.ศ. 2448 เนื่องจากจำนวนนักเรียนมีมากขึ้นจึงได้ ย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่โรงพักพลตระเวน ริมคลองขวาง (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งกองบังคับการจราจร สงขลา) และกลับไปใช้ชื่อโรงเรียนว่า "มหาวชิราวุธ"

พ.ศ. 2447 ที่วัดนาถมได้มีการสร้างอาคารเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธขึ้น แล้วเสร็จในปี 2448 ตั้งใจจะย้ายมาเรียนที่อาคารหลังใหม่ แต่เนื่องในขณะนั้น โรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่โรงพักพลตระเวณคลองขวางยังคงทำการสอนได้ไม่แออัด พระยาสุขุมนัยวินิตจึงใช้เป็นจวนข้าหลวงเทศาภิบาลเรียกว่า “สัณฐาคาร” โดยพระยาสุขุมนัยวินิตเข้าพักเป็นคนแรก ต่อมาเมื่อมีการสร้างตำหนักเขาน้อยขึ้น โรงเรียนจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ “สัณฐาคาร” บริเวณวัดนาถมตั้งแต่ปี 2457 เป็นต้นมา


สัณฐาคาร บริเวณวัดนาถม (บริเวณโรงเรียนวิเชียรชมในปัจจุบัน ใช้เรียนในปี พ.ศ.2457 และถูกรื้อถอนไปเมื่อปี พ.ศ.2517)


พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ ขณะประทับแรม ณ ตำหนักเขาน้อย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศวร์ ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลว่า “เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2439 พระยาสุขุมนัยวินิต พระยาวิเชียรคิรี และกรรมการจัดการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ในโอกาสนั้นได้เรี่ยไรเงินสร้างโรงเรียนขึ้นและขนานนามว่า "มหาวชิราวุธ" จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงพระราชวินิจฉัยว่าการจะควรประการใด


พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ ทรงตรวจพลเสือป่า ณ สโมสรเสือป่า 17 กันยายน 2458

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงมีพระราชหัตถเลขาแจ้งมาว่า

“โรงเรียนตั้งมานานปี มีผู้สำเร็จการศึกษาจบออกไปทำประโยชน์ แก่บ้านเมืองมากแล้ว จึงอนุมัติให้คงใช้ชื่อเดิมต่อไป” หลวงวิทูรดรุณกร ธรรมการมณฑลนครศรีธรรมราช ได้อัญเชิญพระราชหัตถเลขา มาอ่านให้ลูกเสือและเสือป่า

ซึ่งประชุมรอรับเสด็จอยู่ในสนามหน้าสโมสรเสือป่าได้ฟัง ทั้งลูกเสือและเสือป่า ซึ่งส่วนมากเป็นนักเรียนเก่า รวมทั้งครูอาจารย์ที่ประชุมอยู่ ณ ที่นั้น "ต่างเปร่งเสียงไชโย สนั่นก้องกังวาน อยู่เป็นเวลานาน และทุกคนต่างน้ำตาไหล ด้วยความปีติตื้นตัน อย่างไม่เคยประสบมาเลยในชีวิต"


สโมสรเสือป่า (ซึ่งถูกรื้อถอนไปแล้ว ปัจจุบันเป็นพื้นที่ทางทิศใต้ของสนามฟุตบอลโรงเรียนมหาวชิราวุธในปัจจุบัน)

พ.ศ. 2484 - 2488 โรงเรียนมหาวชิราวุธ เข้าสู่ยุคสงครามมหาเอเชียบูรพา

ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกทางชายฝั่งทะเลอ่าวไทยหลายจังหวัดรวมทั้งสงขลา เกิดการปะทะกับญี่ปุ่นในหลายจังหวัด รัฐบาลไทยสั่งยุติการสู้รบเพราะไม่มีกำลังพอที่จะต้านทานญี่ปุ่นได้ และได้ทำความตกลงกับญี่ปุ่นให้กองทัพเดินผ่านประเทศไทยได้ โดยญี่ปุ่นหวังใช้ไทยเป็นเส้นทางเดินทัพ ไปยึดครองมาลายู(มาเลเซีย) และพม่าที่อยู่ภายใต้การครอบครองของอังกฤษ สงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงได้อุบัติขึ้น สำหรับโรงเรียนมหาวชิราวุธ ถูกทหารญี่ปุ่นยึดเป็นที่อยู่อาศัยและโรงพยาบาลสนาม หนังสือ โต๊ะและม้านั่ง ถูกใช้ทำเป็นฟืนหุงข้าวหมด อาคารต่างๆ ทรุดโทรมเป็นอย่างมาก

พ.ศ.2485 เครื่องบินอังกฤษได้มาทิ้งระเบิดที่กรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศปิดโรงเรียนและงดสอบไล่ โดยถือว่านักเรียนที่มีเวลาเรียนร้อยละ 60 ขึ้นไป สอบไล่ได้ทุกคน ในปีต่อมาญี่ปุ่นรุกเข้าไปในพม่า สงครามจึงไกลเมืองไทยไป ในปีการศึกษา 2485 จึงเปิดเรียนได้อีกครั้ง แต่ในต้นปีการศึกษา 2488 มีเครื่องบินยิงปืนกลอากาศยิงกราดและทิ้งระเบิดที่สงขลา ประชาชนวิ่งหนีลงหลุมหลบภัยกันจ้าละหวั่น ระเบิดสร้างความเสียหายหลายแห่ง โรงเรียนจึงปิดอีกครั้ง จนกระทั่งวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2488 สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรของอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกที่เมืองฮิโรชิมา 3 วันต่อมาได้ทิ้งระเบิดที่เมืองนางาซากิ ทำให้ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ญี่ปุ่นประกาศยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างไม่มีเงื่อนไข สงครามมหาเอเชียบูรพาที่ดำเนินมาเกือบ 4 ปี ยุติลง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จึงเข้าสู่ยุคฟื้นฟูและปฏิรูป โดยการนำของอาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร ครูใหญ่คนใหม่


อาคารเรียน 2478 (ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหอสมุดติณสูลานนท์ในปัจจุบัน รื้อถอนในปี 2514)


พ.ศ. 2488 มีการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาในระดับมัธยมขึ้นใหม่ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบในการเปิดสอนระดับเตรียมอุดมศึกษาขึ้นในโรงเรียนบางแห่งเช่นเดียวกับที่เคยจัดระดับ ม.7 – ม.8 ในสมัยก่อน โดยโรงเรียนมหาวชิราวุธ ได้เปิดแผนกอักษรศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ อย่างละ 1 ห้องเรียน ในช่วงนี้อาคารที่ใช้เรียนมีเพียง 2 หลัง คือ อาคารรูปตัวยู(U) และอาคาร 2487 ซึ่งคับแคบและชำรุดทรุดโทรมมากทำให้ อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร ดำริที่จะสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้งดงามทันสมัย และพอเพียงกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งพ่อค้า ประชาชน และข้าราชการ บริจาคเงินเป็นทุนก่อสร้างในเบื้องต้นเป็นจำนวนมาก


พ.ศ. 2490 – 2509 เป็นยุคหลังจากสงครามและเริ่มเกิดการฟื้นฟูในหลายด้านเพราะได้รับความเสียหายอย่างมาก จากสงครามเอเชียบูรพา จึงต้องทำการปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ได้รับความเสียหายจากสงคราม และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและครูอาจารย์


วันที่ 1 มกราคม 2490 โรงเรียนมหาวชิราวุธมีอายุครบ 50 ปี จึงเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยกำหนดการวางศิลาฤกษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2490 เวลา 10.48 นาฬิกา โดยมีหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีอาคารหลังใหม่นี้เริ่มก่อสร้างในปี 2491 นอกจากนี้อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร ได้แต่งเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนเอาไว้ด้วยและใช้มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

“น้ำเงินและขาว เราบูชา สีมหาวชิราวุธที่เคยรุ่งเรือง ต้องเชิดชูให้ประเทือง เป็นขวัญเมืองคู่กับแผ่นดินในถิ่นของไทย” เนื้อเพลงมาร์ชน้ำเงิน-ขาว แต่งไว้หลังสงครามโลก จึงมุ่งหวังจะแต่งขึ้นเพื่อปลุกใจให้ชาวมหาวชิราวุธร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนที่รักและศรัทธาให้คงรุ่งเรืองเป็นขวัญเมืองคู่กับแผ่นดินในถิ่นของไทยตลอดไป

อาคารเรียน 1 (สร้างเมื่อปี 2491 - 2495 และใช้มาจนถึงปัจจุบัน)

พ.ศ. 2492 อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร ย้ายไปรับราชการที่กรุงเทพมหานคร ทำให้อาจารย์คิด เลิสสิริ ก้องสมุท ครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอทุ่งสง ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนในปี 2496 และอาคารใหม่ซึ่งตั้งเป็นอาคาร 1 ได้เสร็จสมบูรณ์ในปี 2496 นี่เอง

พ.ศ. 2497 อาจารย์ชื้น เรืองเวช ได้ย้ายมาเป็นอาจารย์โรงเรียนมหาวชิราวุธ แทนอาจารย์คิดเลิสสิริ ก้องสมุท สมัยนี้เน้นการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรและทำกิจกรรมร่วมกับสังคมภายนอกเป็นการนำโรงเรียนเข้าสู่ชุมชน

พ.ศ. 2505 ได้สร้างโรงอาหาร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว และได้รื้อถอนแล้ว

พ.ศ. 2507 อาจารย์ชื้น เรืองเวช ย้ายไปรับราชการที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และ อาจารย์จรัญ โสตถิพันธุ์ มาเป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2508 สร้างอาคารคหกรรมศิลป์ เป็นอาคารชั้นเดียว


อาคารเรียน 2 (รื้อถอนเพื่อสร้างหอประชุมเปรม 100 ปี มาหวชิราวุธ)

พ.ศ. 2509 ได้สร้างอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง นั่นคืออาคารเรียน 2 ซึ่งปัจจุบันได้รื้อถอนเพื่อสร้างหอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ


พ.ศ. 2510 สร้างหอประชุม 1 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว (ได้รื้อถอนไปเพื่อสร้างอาคารพยาบาล) สร้างโรงพลศึกษารัตนปราการ โดยนายสุชาติ รัตนปราการ ได้บริจาคเงินสร้างให้กับโรงเรียนมหาวชิราวุธ (ปัจจุบันได้รื้อถอนไปเพื่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬา)


โรงพลศึกษารัตนปราการ  (ได้รื้อถอนไปเพื่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬา)

พ.ศ. 2512 สร้างเรือนฝึกดนตรีสากล เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว นอกจากนี้ยังเปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียน จากเสื้อสีขาว กางเกงสีกากี เป็นเสื้อขาว กางเกงสีน้ำเงิน และใน พ.ศ. 2512 เปลี่ยนเป็นปักชื่อโรงเรียนจาก ส.ข.๑ เป็น ม.ว.

พ.ศ. 2513 สร้างอาคาร 424 เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น คืออาคารเรียน 3 ในปัจจุบัน


อาคารเรียน 3

พ.ศ. 2514 อาจารย์นิยม เสรรัตน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ย้ายมาเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมหาวชิราวุธ ในปีนี้อาคาร 3 ที่สร้างไว้เมื่อปี 2513 ได้เสร็จสมบูรณ์ ในปีเดียวกันนี้ทาง ราชการได้จัดสรรงบประมาณให้ สร้างอาคาร 424 (อาคารเรียน 4) และโรงงานช่างยนต์ 1 หลัง นอกจากนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนักเรียนออกเป็นกลุ่มชั้นละ 1 กลุ่ม


อาคารเรียน 4

พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดระดับโรงเรียนให้โรงเรียนมหาวชิราวุธเป็นโรงเรียนชั้นพิเศษ และให้งบประมาณสร้างโรงฝึกงานอีก 1 หลัง คือ โรงฝึกช่างไม้และช่างโลหะ และในปีนี้ คุณแม่สมบูรณ์ ประธานราษฎร์นิกร และนายสุชาติ ประธานราษฎร์นิกรได้บริจาคเงิน 1,500,000 บาท สร้างอาคารคอนกรีต 3 ชั้น 10 ห้องเรียนให้แก่โรงเรียนมหาวชิราวุธ เรียกว่า อาคารสมบูรณ์อุทิศ (ประธานราษฎร์นิกร) หรือ อาคารเรียน 5


อาคารเรียน 5

พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งให้โรงเรียนรับนักเรียนผลัดบ่ายทำให้มีนักเรียนมากขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนมหาวชิราวุธได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค โดยใช้หลักสูตร คมส.

พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2518 ในโรงเรียนจึงมีการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือหลักสูตร 2518 ในปีนี้คุรุสภาได้อนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมหาวชิราวุธ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชั้นพิเศษ

พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้โรงเรียนมหาวชิราวุธ เปิดสอนนักศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 5 โดยเปิด 4 ห้องเรียน 3 แผนก คือศิลปะฝรั่งเศส ศิลปะคณิตศาสตร์ และธุรกิจ เปิดได้ปีเดียวก็ต้องงด เพราะโรงเรียนไม่มีความพร้อม

พ.ศ. 2521 เป็นปีที่เริ่มหลักสูตรใหม่ โดยจัดการศึกษาเป็น 6-3-3 โรงเรียนจึงต้องเปิดรับนักเรียน 2 ประเภท คือนักเรียนที่จบประถมศึกษาปีที่ 7 เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาที่ 6 เข้าศึกษาในชั้นมัธยมปีที่ 1 ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณ เพื่อก่อสร้างหอประชุม 1 หลัง โรงฝึกงานช่างยนต์ – ช่างไฟฟ้า และโรงพลศึกษา 1 หลัง

ในปีนี้คณะกรรมการนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธมีมติให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานไว้ ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2522 กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและหล่อปั้น แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2525 จากนั้น อัญเชิญมาประดิษฐานที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ วันที่ 18 สิงหาคม 2525


ภาพถ่ายมุมสูง ถ่ายราวปี 2522 - 2523

วันที่ 29 สิงหาคม 2525 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นประธานดำเนินการจัดสร้าง และเป็นผู้ถวายคำกราบบังคมทูลในพิธี โดยก่อนจะอัญเชิญมาประดิษฐานที่โรงเรียน วงโยธวาทิตนำขบวนอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์เลียบเมืองสงขลาให้ชาวสงขลาได้ร่วมชื่นชม


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ. 2527 อาจารย์โกศล ดวงพัตรา ได้ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธได้มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่เป็นจำนวนมาก กล่าวคือ ในปี 2528 คณะนักเรียนเก่าได้คิดที่จะสร้างหอสมุดให้กับโรงเรียน โดย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้บริจาคเงิน 500,000 บาทถ้วน เป็นทุนแรกเริ่มในการสร้างหอสมุด มีการวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 26 สิงหาคม 2528 และในวันที่ 28 มิถุนายน 2530 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อนุมัติให้ใช้ชื่อหอสมุดนี้ว่า หอสมุดติณสูลานนท์


หอสมุดติณสูลานนท์

วันที่ 26 สิงหาคม 2530 ทำพิธีเปิดหอสมุดติณสูลานนท์ และได้สร้างลานเอนกประสงค์หน้าอาคารเรียน 1 โดยความร่วมมือของครูและนักเรียน สร้างสวนสุขภาพ สร้างสวนสมุนไพรเชิงเขาน้อย และเริ่มก่อสร้างอาคารเรียน 6


อาคารเรียน 6

พ.ศ. 2532 - 2534 อาจารย์ไพบูลย์ พิชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนระโนดวิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน มีการพัฒนาทางด้านวิชาการ อาทิเช่น โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนและการนำคอมพิวเตอร์มาบริหารงาน สร้างหอพักนักกีฬา และได้ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา ทำการสมโภชเบิกเนตร เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2533

พ.ศ. 2534 - 2537 นายสว่าง หนูสวัสดิ์ ได้ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ ได้สานต่อเจตนารมณ์ของผู้อำนวยการโรงเรียนคนก่อนให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น พัฒนากีฬาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จัดตั้งกองทุนกีฬาโรงเรียน จัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครูมหาวชิราวุธ จัดตั้งห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียน ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารภายใน และยกระดับกีฬาเป็นฝ่ายหนึ่งในการดำเนินงาน

พ.ศ. 2537 - 2539 นายสุวิชช์ ศรีทิพยราษฎร์ ได้ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ ได้พัฒนาอาคารสถานที่ สร้างบรรยากาศห้องเรียนให้น่าเรียน และริเริ่มในการรับนักเรียนผู้หญิงเข้าเรียนในมัธยมศึกษาต้น โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2538 เป็นปีแรก เริ่มสร้างอาคาร 100 ปี มหาวชิราวุธ (อาคารเรียน 7) ในปี พ.ศ. 2539 โดย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เป็นอาคารคอนกรีต 6 ชั้น เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จะมีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540 นอกจากนี้ยังได้มีการจัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนและรั่วทางด้านทิศใต้ถนนสะเดา ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารภายใน เนื่องจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับยุคสมัยของยุคโลกาภิวัตน์


อาคาร 100 ปี มหาวชิราวุธ (อาคารเรียน 7)

พ.ศ. 2540 นางบุญงาม ไชยรัตน์ ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 23 และเป็นผู้อำนวยการหญิงคนแรก โดยได้รวมจิตรวมใจคณะครู นักเรียนเก่าและปัจจุบัน รวมทั้งชาวสงขลาจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสโรงเรียนครบรอบ 100 ปี เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540


พ.ศ. 2541 - 2545 นายสัญญา ณ พิบูลย์ ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 24

พ.ศ. 2545 - 2548 นายโสภณ สุขโข ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 25

พ.ศ. 2548 - 2554 นายสัจจา ศรีเจริญ ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 26

พ.ศ. 2554 - 2557 นายชัยยุทธ บัวตูม ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 27

พ.ศ. 2557 - 2559 นายชัยณรงค์ เซ่งบุญเล่ง ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 28

พ.ศ. 2559 - 2561 ว่าที่ร้อยตรีโกศล สุวรรณมณี ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 29

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 30

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

MAHAVAJIRAVUDH CHANGWATSONGKHLA SCHOOL

ที่อยู่

เลขที่ 19 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

ติดต่อ

โรงเรียน Tel : 074-311006

Fax : 074-326107

โครงการ SMA Tel : 074-315582