โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช (อังกฤษ: Phromkiripittayakom School) (อักษรย่อ: พ.ร. / PR) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษา ปัจจุบันมีอายุ 49 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 12 กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รหัสสถานศึกษา 1080210782 ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 4 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
Phromkiripittayakom School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นพ.ร. / PR
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญนัตถิ ปัญญา สมา อาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
สถาปนา24 มิถุนายน พ.ศ. 2518 (49 ปี)
ผู้ก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานกำกับสพฐ.
รหัส1080210782

- รหัส Smis 8 หลัก : 80042001

- รหัส Obec 6 หลัก : 210782
ผู้อำนวยการนายกำพล ทองอยู่
ครู/อาจารย์72 คน[1] 2561
ระดับปีที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 และ 4
(มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย)
จำนวนนักเรียน1,249 คน[2] 2561
สี
 •   ฟ้า
 •   ชมพู
เพลงมาร์ชพรหมคีรีพิทยาคม
เว็บไซต์www.prnst.ac.th

ประวัติโรงเรียน

แก้

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ตั้งขึ้นที่บ้านในเขียว หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับคำสั่งอนุญาตให้เปิดตามหนังสือจังหวัดที่ นศ. 23/2605 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2518 การดำเนินการจัดตั้ง ด้วยประชาชนในเขตอำเภอพรหมคีรีมีความประสงค์จะให้ทางรัฐบาลเปิดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่บุตรหลานในเขตอำเภอพรหมคีรี ทั้งนี้เพราะนักเรียนมีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและไม่สามารถที่จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาจากที่อื่น ๆ ได้ เพราะการคมนาคมไม่สะดวกและค่าใช้จ่ายสูง เมื่อทางสำนักงานศึกษาธิการประจำกิ่งอำเภอในขณะนั้น ได้เสนอเรื่องขออนุญาตเปิดโรงเรียนต่อผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517จึงดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน ประกอบกับประชาชนได้บริจาคที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอในขณะนั้น จึงได้นำพื้นที่จำนวน 35 ไร่ 2 งาน เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างจึงได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น ชื่อว่า โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2518 และเริ่มรับสมัครนักเรียนในวันถัดมา คือวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2518โดยเปิดรับสมัครทั้งหญิงและชาย โดยนักเรียนรุ่นแรกมีทั้งหมด 93 คน แล้วดำเนินการเปิดในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2518

หลักสูตร

แก้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

แก้
 • โครงการห้องเรียนพิเศษ
  • โครงการการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (Practical English Programme ; PEP) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (35 คน)
  • โครงการการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Mathematics and Technology Programme ; SMTP) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (35 คน)
  • โครงการร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ระดับชั้นละ 1 ห้อง (35 คน)
 • โครงการห้องเรียนปกติ
  • ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นละ 5 ห้อง (200 คน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แก้
 • โครงการห้องเรียนพิเศษ
  • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Programme ; IEP) 1 ห้อง
  • โครงการห้องเรียนส่งเสริมคุณภาพพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ห้องเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) 1 ห้อง
 • โครงการห้องเรียนปกติ
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 1 ห้อง
  • แผนการเรียนคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 2 ห้อง
  • แผนการเรียนสังคมศึกษา และภาษา 1 ห้อง

ผู้อำนวยการ

แก้
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายสวงค์ ชูกลิ่น พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2522
2. นายสมปอง สุดเอียด พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2523
3. นายอุทัย เสือทอง พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2525
4. นายถวิล รัตนโชติ พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2528
5. นายสมคิด พัวพันธ์ พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2531
6. นายเสริญ แต้มแก้ว พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2532
7. นายสวงค์ ชูกลิ่น พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2535
8. นายวินัย ชามทอง พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539
9. นายสุธีร์ เจริญสุข พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2543
10. นายกรีฑา วีระพงศ์ พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547
11. นายวินัย ชามทอง พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2550
12. นายชลอ ลาชโรจน์ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553
13. นาย ส.สมบัติ มีสุนทร พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556
14. นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561
15. นายกำพล ทองอยู่ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563
16. นายสิทธิพร นิลพัฒน์ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

กิจกรรม

แก้
 • วันไหว้ครู ทำพานไหว้ครู และประกวดพานไหว้ครู
 • วันวิชาการ นำเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานของแต่ละชุมนุม
 • วันมุทิตาจิต คุณครูที่เกษียณอายุราชการและคุณครูที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ
 • วันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
 • งานมหกรรมวิชาการ"วันมัธยมศึกษา"
 • กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โดยจะแบ่งออกเป็น 4 พรรคคือ

██ พรรคสุริยา (สีแดง)

██ พรรควายุบรรณ (สีส้ม)

██ พรรคจันทราทิพย์ (สีเหลือง)

██ พรรคนิพพานนท์(สีม่วง)

สิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. จำนวนครูบุคลากร ปีการศึกษา 2561. สถิติจำนวนครูบุคลากรทั้งหมด. ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2561
 2. จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561. สถิติจำนวนนักเรียนทั้งหมด. ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2561

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้