เนเธอร์แลนด์ของบูร์กอญ


เนเธอร์แลนด์ของบูร์กอญ (อังกฤษ: Burgundian Netherlands, ฝรั่งเศส: Pays-Bas bourguignons, ดัตช์: Bourgondische Nederlanden, ลักเซมเบิร์ก: Burgundeschen Nidderlanden, วัลลูน: Bas Payis borguignons) ในประวัติศาสตร์ของกลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำ “เนเธอร์แลนด์ของบูร์กอญ” เป็นสมัยประวัติศาสตร์ในช่วงที่ดยุกแห่งบูร์กอญปกครองบริเวณนี้ รวมทั้ง ลักเซมเบิร์ก และทางตอนเหนือของฝรั่งเศสระหว่างค.ศ. 1384 ถึง 1530

เนเธอร์แลนด์ของบูร์กอญ
Burgundian Netherlands
1384–1482
ธงชาติBurgundian Netherlands
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของBurgundian Netherlands
ตราแผ่นดิน
แผนที่แสดงอาณาเขตของเนเธอร์แลนด์ของราชวงศ์บูร์กอญในช่วงปลายสมัยของชาร์ลผู้อาจหาญ (ค.ศ. 1477)
แผนที่แสดงอาณาเขตของเนเธอร์แลนด์ของราชวงศ์บูร์กอญในช่วงปลายสมัยของชาร์ลผู้อาจหาญ (ค.ศ. 1477)
สถานะรัฐร่วมประมุขซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิ และรัฐศักดินาของฝรั่งเศส
เมืองหลวงไม่ปรากฎ
เมเคอเลิน (1473–1477)
ภาษาทั่วไปดัตช์, แซกซอนต่ำ, ฟรีเชียตะวันตก, วัลลูน, ลักเซมเบิร์ก, ฝรั่งเศส
ศาสนา
โรมันคาทอลิก
การปกครองราชาธิปไตยแบบผสม
สภานิติบัญญัติรัฐสภาเนเธอร์แลนด์
ยุคประวัติศาสตร์ยุคกลางตอนปลาย
• ก่อตั้ง
1384
• สิ้นสุด
1482
ก่อนหน้า
ถัดไป
เคาน์ตีฟลานเดอส์
เคาน์ตีแอโน
ดัชชีลักเซมเบิร์ก
เคาน์ตีอาร์ตัว
ดัชชีเกลเดอร์ส
เคาน์ตีนามูร์
ดัชชีบราบันต์
เคาน์ตีฮอลแลนด์
ราชรัฐมุขนายกยูเทรกต์
ราชรัฐมุขนายกลีแยฌ
เมืองเมเคอเลิน
รัฐมาร์กราฟแห่งแอนต์เวิร์ป
เคาน์ตีเซลันด์
ดัชชีลิมบวร์ค
เคาน์ตีบูลอญ
ฟรีเซีย
เคาน์ตีซุทเฟิน
เคาน์ตีแซ็ง-โปล
แคว้นปีการ์ดี
เนเธอร์แลนด์ของฮาพส์บวร์ค
ราชอาณาจักรฝรั่งเศส
ประวัติศาสตร์ของกลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำ
ราชอาณาจักรแฟรงก์
(คริสต์ศตวรรษที่ 5-10)
ฟริเซีย
(600-734)
จักรวรรดิการอแล็งเฌียง หลังปี 800
  แฟรงก์ตะวันตก (ฝรั่งเศส) อาณาจักรแฟรงก์กลาง (โลทาริงเกีย)
(843–870)
แฟลนเดอส์และโลทาริงเกียในอาณาจักรแฟรงก์ตะวันตก
(870–880)
  Arms of Flanders.svg
แฟลนเดอส์
(862–1384)
และรัฐอื่นๆ
(คริสต์
ศตวรรษ
ที่ 10–14)
ราชอาณาจักรโลทาริงเกีย (ต่อมาเป็นดัชชี) ในแฟรงก์ตะวันออก (เยอรมนี)
(880-1190)
Armoiries Principauté de Liège.svg
บิชอปแห่ง
ลีแยฌ

(980-1794)

Gules a fess argent.svg
ดัชชีบูลียง
(988-1795)

Banner of the Holy Roman Emperor without haloes (1400-1806).svg
แอบบีย์
สตาวีลอต
-มาลเมดีย์
(1138-1795)

ดัชชีบราบันต์
(1183-1430)
และรัฐอื่นๆ
(คริสต์ศตวรรษ
ที่ 10–15)
Arms of the Count of Luxembourg.svg
เคาน์ตี/
ดัชชี
ลักเซมเบิร์ก

(963–1443)
Counts of Holland Arms.svg
เคาน์ตีฮอลแลนด์
(880-1432)
และรัฐอื่นๆ
(คริสต์ศตวรรษ
ที่ 10–15)
Arms of the Duke of Burgundy (1364-1404).svg เนเธอร์แลนด์ของเบอร์กันดี (1384–1477)
เนเธอร์แลนด์ของฮาพส์บวร์ค (กลุ่มสิบเจ็ดมณฑล)
(1482–1556)
เนเธอร์แลนด์ของสเปน
(เนเธอร์แลนด์ตอนใต้)

(1556–1714)
Prinsenvlag.svg
สาธารณรัฐดัตช์
(1581–1795)
Armoiries Philippe Ier de Habsbourg.svg
เนเธอร์แลนด์ของออสเตรีย
(เนเธอร์แลนด์ตอนใต้)

(1714–1795)
LuikVlag.svg
การปฏิวัติลีแยฌ
(1789–1792)
Flag of the Brabantine Revolution.svg
สหรัฐเบลเยียม
(1790)
   
Flag of France.svg
ตกเป็นส่วนหนึ่งของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
(1795–1804)
และ
จักรวรรดิฝรั่งเศส
(1804–1815)
Flag of the navy of the Batavian Republic.svg
สาธารณรัฐ
บาตาเวีย

(1795–1806)
Flag of the Netherlands.svg
ราชอาณาจักร
ฮอลแลนด์

(1806–1810)
 
Flag of the Netherlands.svg
สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
(1815-1830)
Flag of Belgium.svg
ราชอาณาจักรเบลเยียม
(ตั้งแต่ 1830)
Flag of Luxembourg.svg
แกรนด์ดัชชี
ลักเซมเบิร์ก
(รัฐร่วมประมุข)
Flag of the Netherlands.svg
ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์

(ตั้งแต่ 1830)
Flag of Luxembourg.svg
แกรนด์ดัชชี
ลักเซมเบิร์ก

(ตั้งแต่ 1890)

ราชวงศ์แก้ไข

ดินแดนส่วนใหญ่ของบริเวณที่ว่านี้ตกไปเป็นของดยุกแห่งบูร์กอญจากราชวงศ์วาลัว หรือราชวงศ์วาลัว-บูร์กอญซึ่งเป็นสายรองของพระราชวงศ์ฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1384 เมื่อหลุยส์เดอมาล (Louis de Mâle) เคานท์แห่งฟลานเดอร์สเสียชีวิต มากาเร็ตที่ 3 เคานเตสแห่งฟลานเดอร์ส ผู้เป็นทายาทของหลุยส์สมรสกับฟิลิปเดอะโบลด์พระราชโอรสองค์สุดท้องในพระเจ้าจอห์นที่ 2 แห่งฝรั่งเศส ผู้เป็นดยุกแห่งราชวงศ์วาลัวส์คนแรกของบูร์กอญ ฉะนั้นจึงได้รับ เคาน์ตีฟลานเดอร์ส, อาร์ตัว, เรเทล, บูร์กอญ และ เนอแวร์เป็นมรดก มากาเร็ตและฟิลิปเริ่มต้นสมัยการปกครองของบูร์กอญในกลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำ

ดินแดนบูร์กอญมาขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเริ่มจากการได้เคาน์ตีนามูร์ในปีค.ศ. 1421, ดัชชีบราบันต์ และดัชชีลิมบวร์คในปี ค.ศ. 1430, เคาน์ตีแอโน, เคาน์ตีฮอลแลนด์ และเซแลนด์ในปี ค.ศ. 1432, ดัชชีลักเซมเบิร์กในปีค.ศ. 1441 และดัชชีเกลเดอร์สในปี ค.ศ. 1473

สมัยของการปกครองโดยราชวงศ์วาลัวมาสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1477 เมื่อชาร์ลผู้อาจหาญ เสียชีวิตในสนามรบโดยไม่มีทายาทชาย ดินแดนอาณาจักรดยุกจึงกลับไปเป็นของราชบัลลังก์ฝรั่งเศส และส่วนที่เป็นกลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำตกไปเป็นของฟิลิปแห่งฮาพส์บวร์ค โอรสของมารีแห่งบูร์กอญกับจักรพรรดิมัคซีมีลีอานที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

อ้างอิงแก้ไข

  • Panofsky, Erwin, Early Netherlandish Painting
  • Prevenier, W. and Blockmans W., The Burgundian Netherlands Cambridge University Press 1986

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข