สหรัฐเบลเยียม (อังกฤษ: United States of Belgium, ดัตช์: Verenigde Nederlandse Staten or Verenigde Belgische Staten) เป็นสมาพันธ์สาธารณรัฐในเนเธอร์แลนด์ใต้ (เบลเยียมและลักเซมเบิร์กในปัจจุบัน) ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายหลังจากการปฏิวัติบราบันต์ ซึ่งเป็นประเทศได้ในระยะเวลาอันสั้นตั้งแต่มกราคมจนถึงธันวาคม ค.ศ. 1790 อันเนื่องมาจากการล้มเหลวต่อการแข็งข้อกับจักรพรรดิโยเซ็ฟที่ 2

สหรัฐเบลเยียม

Verenigde Nederlandsche Staten
Verenigde Belgische Staten
États-Belgiques-Unis
1790
ธงชาติเบลเยียม
อาณาเขตของสหรัฐเบลเยียมในปีค.ศ. 1790
อาณาเขตของสหรัฐเบลเยียมในปีค.ศ. 1790
สถานะรัฐที่ไม่ได้รับการยอมรับเมืองขึ้นของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เมืองหลวงบรัสเซลส์
ภาษาทั่วไปดัตช์, ฝรั่งเศส
ศาสนา
โรมันคาทอลิก
การปกครองสาธารณรัฐแบบสมาพันธรัฐ
ประธานาธิบดี 
• 1790
ฟร็องซัว เดอ เนลี
• 1790
อ็องรี เดอ ครุมปิเปน[1]
นายกรัฐมนตรี 
• 1790
อ็องรี แวน เดอร์ นูท
สภานิติบัญญัติสภาคองเกรส
ยุคประวัติศาสตร์การปฏิวัติบราบันต์
24 ตุลาคม 1789
11 มกราคม 1790
22 กันยายน 1790
• การจำนนที่บรัสเซลส์
2 ธันวาคม 1790
ก่อนหน้า
ถัดไป
เนเธอร์แลนด์ของออสเตรีย
เนเธอร์แลนด์ของออสเตรีย
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเบลเยียม
ลักเซมเบิร์ก
ประวัติศาสตร์ของกลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำ
ราชอาณาจักรแฟรงก์
(คริสต์ศตวรรษที่ 5-10)
ฟริเซีย
(600-734)
จักรวรรดิการอแล็งเฌียง หลังปี 800
  แฟรงก์ตะวันตก (ฝรั่งเศส) อาณาจักรแฟรงก์กลาง (โลทาริงเกีย)
(843–870)
แฟลนเดอส์และโลทาริงเกียในอาณาจักรแฟรงก์ตะวันตก
(870–880)
 
แฟลนเดอส์
(862–1384)
และรัฐอื่นๆ
(คริสต์
ศตวรรษ
ที่ 10–14)
ราชอาณาจักรโลทาริงเกีย (ต่อมาเป็นดัชชี) ในแฟรงก์ตะวันออก (เยอรมนี)
(880-1190)

บิชอปแห่ง
ลีแยฌ

(980-1794)


ดัชชีบูลียง
(988-1795)


แอบบีย์
สตาวีลอต
-มาลเมดีย์
(1138-1795)

ดัชชีบราบันต์
(1183-1430)
และรัฐอื่นๆ
(คริสต์ศตวรรษ
ที่ 10–15)

เคาน์ตี/
ดัชชี
ลักเซมเบิร์ก

(963–1443)

เคาน์ตีฮอลแลนด์
(880-1432)
และรัฐอื่นๆ
(คริสต์ศตวรรษ
ที่ 10–15)
เนเธอร์แลนด์ของเบอร์กันดี (1384–1477)
เนเธอร์แลนด์ของฮาพส์บวร์ค (กลุ่มสิบเจ็ดมณฑล)
(1482–1556)
เนเธอร์แลนด์ของสเปน
(เนเธอร์แลนด์ตอนใต้)

(1556–1714)

สาธารณรัฐดัตช์
(1581–1795)

เนเธอร์แลนด์ของออสเตรีย
(เนเธอร์แลนด์ตอนใต้)

(1714–1795)

การปฏิวัติลีแยฌ
(1789–1792)

สหรัฐเบลเยียม
(1790)
   

ตกเป็นส่วนหนึ่งของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
(1795–1804)
และ
จักรวรรดิฝรั่งเศส
(1804–1815)

สาธารณรัฐ
บาตาเวีย

(1795–1806)

ราชอาณาจักร
ฮอลแลนด์

(1806–1810)
 

สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
(1815-1830)

ราชอาณาจักรเบลเยียม
(ตั้งแต่ 1830)

แกรนด์ดัชชี
ลักเซมเบิร์ก
(รัฐร่วมประมุข)

ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์

(ตั้งแต่ 1830)

แกรนด์ดัชชี
ลักเซมเบิร์ก

(ตั้งแต่ 1890)

การเมือง แก้

สหรัฐเบลเยียมปกครองด้วยระบบสาธารณรัฐแบบสมาพันธ์รัฐประกอบไปด้วยมณฑลทั้งแปดซึ่งในแต่ละมณฑลล้วนมีรัฐบาลปกครองตนเองอันเป็นอิสระต่อกัน โดยมีสภาคองเกรส (ฝรั่งเศส: Congrès souverain; ดัตช์: Soevereine Congres) เป็นรัฐบาลกลาง ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ โดยมีผู้แทนของแต่ละมณฑลเป็นองค์ประกอบ ในมณฑลทั้งแปดจะถูกแบ่งเป็นเขตเล็กๆ จำนวน 11 เขต[2] ได้แก่

 1. ฟลานเดอร์ส
 2. ฟลานเดอร์สตะวันตก
 3. บราบันต์
 4. แอโน
 5. ตูร์แนและเมืองบริวาร
 6. นามูร์
 7. ลักเซมเบิร์ก
 8. ลีแยฌ
 9. ลิมบูร์ก
 10. แอนต์เวิร์ป
 11. เมเคอเลิน

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. Henri de Crumpipen
 2. "The Brabant Revolution of 1789–1790". World History at KMLA. สืบค้นเมื่อ 24 July 2013.