ธงชาติเบลเยียมเป็นธงสามสีสามแถบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงแบ่งเป็นแถบสีดำ สีเหลือง และสีแดง เรียงตามแนวตั้งจากซ้ายไปขวา แต่ละแถบมีความกว้างเท่ากัน ลักษณะของธงดังกล่าวนี้ได้รับอิทธิพลจากธงชาติฝรั่งเศส ส่วนสีธงได้มาจากสีประจำอาณาจักรดยุคแห่งบราบองต์ดังปรากฏว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์จลาจลอันนำไปสู่การปฏิวัติเบลเยียมเพื่อเรียกร้องเอกราชจากเนเธอร์แลนด์ในปี พ.ศ. 2373 กองกำลังรักษาดินแดนของเบลเยียมได้ใช้เครื่องแบบเป็นสีดำ สีเหลือง และ สีแดง ซึ่งเป็นสีของราชรัฐบาร์บองต์ในการรบ จึงกลายเป็นที่มาของสีที่ใช้ในธงชาติเบลเยียมในทุกวันนี้ สำหรับสัดส่วนของธงชาติที่ใช้มีสองอย่าง คือ กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วนอย่างหนึ่ง สำหรับใช้เป็นธงพลเรือน และ กว้าง 13 ส่วน ยาว 15 ส่วนอย่างหนึ่ง สำหรับใช้ในราชการ และ กองทัพ ซึ่งสัดส่วนธงอย่างหลังนี้ไม่มีที่มาในการใช้ที่ชัดเจน


ธงชาติเบลเยี่ยม
การใช้ 011000
สัดส่วนธง 13:15
ประกาศใช้ 23 มกราคม พ.ศ. 2374
ลักษณะ ธงสามสีสามแถบแนวตั้ง พื้นสีดำ สีเหลือง สีแดง
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ 100100
สัดส่วนธง 2:3
ลักษณะ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ ผิดกันที่สัดส่วนธง
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ 000010
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ พ.ศ. 2493
ลักษณะ ลักษณะอย่างธงพลเรือน ที่กลางแถบสีเหลืองมีรูปสิงโตภายใต้มงกุฎสีดำ
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ 000001
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493
ลักษณะ ธงพื้นขาวกากบาททแยงสีธงชาติเบลเยียม พื้นขาวช่องบนเป็นรูปปืนใหญ่ไขว้สีดำภายใต้มงกุฎ ช่องล่างเป็นรูปสมอเรือ

ธงสามสี ดำ-เหลือง-แดงนี้ ได้ประกาศใช้เป็นธงชาติเบลเยียมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2374 ภายหลังจากที่เบลเยียมประกาศเอกราชจากเนเธอร์แลนด์สำเร็จไม่ถึง 1 ปี โดยธงแบบที่ปรากฏเมื่อแรกประกาศใช้นั้นเป็นลักษณะธงสามแถบแนวนอน เพื่อเป็นเครื่องหมายระลึกถึงธงอันเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติบาร์บองซอนน์ในปี พ.ศ. 2332 ภายหลังจึงได้แก้ไขให้เป็นธงสามแถบแบบแนวตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความคล้ายคลึงกับธงชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นชาติที่เคยปกครองเบลเยียมมาก่อน

ธงชาติเมื่อแรกประกาศใช้ในการปฏิวัติ (พ.ศ. 2373 - 2474)
แบบธงที่ใช้ในการปฏิวัติทั้งสองครั้งของเบลเยียม

การออกแบบ และ ค่าระดับสี แก้ไข

อัตราส่วนของธงชาติอย่างเป็นทางการ มีความกว้าง 2.60 เมตร ยาว 3 เมตร,[1] ในอัตราส่วน 13:15. แถบแนวตั้งขนาดเท่ากัน พื้นสีดำ สีเหลือง สีแดง. โดยสีเหลืองของเบลเยียมนั้นมีโทนสีที่อ่อนกว่าสีเหลืองทองของธงชาติเยอรมนี ที่เรียกว่าธงดำ-แดง-ทอง.

Colour scheme สีดำ สีเหลือง สีแดง
Pantone[1] Black Yellow 115 Red 32
CMYK[1] 0-0-0-100 0-8.5-79-0 0-94-87-0
RGB[2] 0-0-0 255-233-54 255-15-33
Hexadecimal #000000 #FFE936 #FF0F21

ดูเพิ่ม แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ protocole
  2. Converted from CMYK using an online colour converter.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข