ธงกองทัพ (ธงทหาร หรือ ธงศึก) มีลักษณะเดียวกับธงชาติ (โดยมากออกแบบเพิ่มเติมจากลักษณะของธงชาติ) สำหรับหน่วยงานราชการกองทัพ. ในบางประเทศมีการใช้ธงกองทัพเป็นธงนาวีธงศึกทางทะเล. โดยบังคับใช้ภายใต้กฎหมายธง มีบางประเทศที่ใช้เป็นธงกองทัพแยกต่างหากจากธงราชการ ส่วนใหญ่ใช้ธงราชการ หรือ ธงประจำกองทหารในบางโอกาส.

A knight (Jan I van Brabant) flying a heraldic flag in battle, in addition to the heraldic device displayed on his shield ( Codex Manesse, ca. 1304)

ธงทหาร แก้

ธงกองบัญชาการทหารสูงสุด แก้

ธงกองทัพบก แก้

ธงกองทัพในฐานะธงนาวี แก้

ธงกองทัพที่อิงแบบจากธงชาติ แก้

ธงกองทัพในอดีต แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

หนังสืออ่านเพิ่มเติม แก้

  • Wise, Terence (1978) Military flags of the world, in color. New York: Arco Publishing. 184p. ISBN 0668044721. War flags of 1618–1900.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้