เนเธอร์แลนด์ของออสเตรีย

เนเธอร์แลนด์ของออสเตรีย (อังกฤษ: Austrian Netherlands) เป็นอาณาจักรส่วนใหญ่ในเนเธอร์แลนด์ใต้ระหว่าง ค.ศ. 1714 จนถึง ค.ศ. 1797 โดยเริ่มต้นจากการยึดครองจากเนเธอร์แลนด์ของสเปนอันเป็นผลจากสนธิสัญญาราสตัทท์ ใน ค.ศ. 1714 และสิ้นสุดในการปฏิวัติฝรั่งเศสโดยการควบรวมเขตแดนซึ่งเป็นผลจากยุทธการที่สปรีมงใน ค.ศ. 1794 และการสงบศึกบาเซิล ใน ค.ศ. 1795 อย่างไรก็ตามออสเตรียก็ไม่ยอมละทิ้งการอ้างสิทธิ์ในดินแดนนี้จนกระทั่ง ค.ศ. 1797 ตามผลของสนธิสัญญากัมโปฟอร์มีโอ

เนเธอร์แลนด์ของออสเตรีย

เยอรมัน: Österreichische Niederlande
ฝรั่งเศส: Pays-Bas Autrichiens
ดัตช์: Oostenrijkse Nederlanden
ละติน: Belgium Austriacum
1714–1797
เนเธอร์แลนด์ของออสเตรียใน ค.ศ. 1789
สถานะจังหวัดในออสเตรีย
รัฐในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เมืองหลวงบรัสเซลส์
ภาษาทั่วไปเยอรมัน, ฝรั่งเศส, ดัตช์, ละติน
ศาสนา
โรมันคาทอลิก
การปกครองเขตผู้ว่าราชการ
ผู้ว่าราชการ 
• 1716–1724
ฟร็องซัว เออแฌน (คนแรก)
• 1744–1780
ชาร์ล อาแล็กซ็องดร์
• 1793–1794
คาร์ล ลูทวิช (คนสุดท้าย)
ผู้แทนพระองค์ 
• 1714–1716
โลทาร์ โดมีนิค (คนแรก)
• 1793–1794
ฟรันทซ์ คาร์ล (คนสุดท้าย)
ยุคประวัติศาสตร์ยุคใหม่ตอนต้น
7 มีนาคม 1714
8 พฤศจิกายน 1785
1789–1790
18 กันยายน 1794
1797
สกุลเงินโครเนินทาเลอร์
ก่อนหน้า
ถัดไป
เนเธอร์แลนด์ของสเปน
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 1
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ เบลเยียม
 เยอรมนี
 ลักเซมเบิร์ก
ประวัติศาสตร์ของกลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำ
ราชอาณาจักรแฟรงก์
(คริสต์ศตวรรษที่ 5-10)
ฟริเซีย
(600-734)
จักรวรรดิการอแล็งเฌียง หลังปี 800
  แฟรงก์ตะวันตก (ฝรั่งเศส) อาณาจักรแฟรงก์กลาง (โลทาริงเกีย)
(843–870)
แฟลนเดอส์และโลทาริงเกียในอาณาจักรแฟรงก์ตะวันตก
(870–880)
 
แฟลนเดอส์
(862–1384)
และรัฐอื่นๆ
(คริสต์
ศตวรรษ
ที่ 10–14)
ราชอาณาจักรโลทาริงเกีย (ต่อมาเป็นดัชชี) ในแฟรงก์ตะวันออก (เยอรมนี)
(880-1190)

บิชอปแห่ง
ลีแยฌ

(980-1794)


ดัชชีบูลียง
(988-1795)


แอบบีย์
สตาวีลอต
-มาลเมดีย์
(1138-1795)

ดัชชีบราบันต์
(1183-1430)
และรัฐอื่นๆ
(คริสต์ศตวรรษ
ที่ 10–15)

เคาน์ตี/
ดัชชี
ลักเซมเบิร์ก

(963–1443)

เคาน์ตีฮอลแลนด์
(880-1432)
และรัฐอื่นๆ
(คริสต์ศตวรรษ
ที่ 10–15)
เนเธอร์แลนด์ของเบอร์กันดี (1384–1477)
เนเธอร์แลนด์ของฮาพส์บวร์ค (กลุ่มสิบเจ็ดมณฑล)
(1482–1556)
เนเธอร์แลนด์ของสเปน
(เนเธอร์แลนด์ตอนใต้)

(1556–1714)

สาธารณรัฐดัตช์
(1581–1795)

เนเธอร์แลนด์ของออสเตรีย
(เนเธอร์แลนด์ตอนใต้)

(1714–1795)

การปฏิวัติลีแยฌ
(1789–1792)

สหรัฐเบลเยียม
(1790)
   

ตกเป็นส่วนหนึ่งของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
(1795–1804)
และ
จักรวรรดิฝรั่งเศส
(1804–1815)

สาธารณรัฐ
บาตาเวีย

(1795–1806)

ราชอาณาจักร
ฮอลแลนด์

(1806–1810)
 

สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
(1815-1830)

ราชอาณาจักรเบลเยียม
(ตั้งแต่ 1830)

แกรนด์ดัชชี
ลักเซมเบิร์ก
(รัฐร่วมประมุข)

ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์

(ตั้งแต่ 1830)

แกรนด์ดัชชี
ลักเซมเบิร์ก

(ตั้งแต่ 1890)

เนเธอร์แลนด์ของออสเตรียนั้นครอบคลุมเขตแดนที่ไม่ติดต่อกันในดินแดนของเบลเยียมภาคกลาง และภาคตะวันตกในปัจจุบัน รวมถึงบริเวณส่วนใหญ่ของลักเซมเบิร์ก โดยคั่นกลางด้วยราชรัฐมุขนายกลีแยฌ ภาษาที่ใช้เป็นหลักคือเยอรมัน ดัตช์ และฝรั่งเศส รวมทั้งปิการ์ดและวัลลูน

อ้างอิง

แก้