โลทริงเงิน

(เปลี่ยนทางจาก โลทาริงเกีย)

โลทริงเงิน (เยอรมัน: Lothringen) หรือ ลอแรน (ฝรั่งเศส: Lorraine) เป็นอาณาจักรยุคกลางทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรป ประกอบด้วยกลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำ, ทางตะวันตกของไรน์ลันท์, ดินแดนที่ในปัจจุบันอยู่ระหว่างพรมแดนระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมนี, และดินแดนทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์[1] โลทริงเงินเกิดจากการแบ่งอาณาจักรแฟรงค์กลาง ออกเป็นสามส่วนในปีค.ศ. 855 ก่อนหน้านี้ไม่นาน แฟรงค์กลางก็พึ่งแบ่งออกมาจากจากจักรวรรดิคาโรแล็งเชียงในปีค.ศ. 843 ตามผลของสนธิสัญญาแวร์เดิง

ราชอาณาจักรโลทริงเงิน

ค.ศ. 855–ค.ศ. 925
ราชอาณาจักรโลทริงเงิน (สีม่วง) และอาณาจักรอื่นของราชวงศ์การอแล็งเฌียง
ราชอาณาจักรโลทริงเงิน (สีม่วง) และอาณาจักรอื่นของราชวงศ์การอแล็งเฌียง
สถานะรัฐในเครือจักรวรรดิแฟรงค์
เมืองหลวงเมซ
ศาสนา
โรมันคาทอลิก
การปกครองราชาธิปไตย
กษัตริย์หรือดยุก 
• ค.ศ. 855-869
โลแธร์ที่ 2
• ค.ศ. 895-900
ซเวนทิโบลด์
• ค.ศ. 900-911
หลุยส์เดอะไชลด์
• ค.ศ. 911-925
ชาร์ลส์เดอะซิมเพิล
ดยุกแห่งโลทริงเงิน
dux regni quod a multis Hlotharii dicitur
 
• ค.ศ. 903-910
เก็บฮาร์ดแห่งฟรังโคเนีย
• ค.ศ. 910–915
เรจินา
ยุคประวัติศาสตร์ยุคกลาง
ค.ศ. 855
ค.ศ. 869-870
• สนธิสัญญาเมียร์สเซ็น
ค.ศ. 870
• สนธิสัญญารีเบอมงต์
ค.ศ. 880
• ก่อตั้งใหม่
ค.ศ. 895
• สิ้นสุด
ค.ศ. 925
ก่อนหน้า
ถัดไป
Image missing ราชอาณาจักรแฟรงค์กลาง
ดัชชีแห่งโลทริงเงิน Image missing

ในปีค.ศ. 870 โลทริงเงินถูกแบ่งตามสนธิสัญญาเมอร์เซนระหว่างราชอาณาจักรแฟรงค์ตะวันออกและราชอาณาจักรแฟรงค์ตะวันตก หลังจากสงครามระหว่างปี ค.ศ. 876 ถึงปี ค.ศ. 879 ราชอาณาจักรแฟรงค์ตะวันตกก็คืนครึ่งโลทริงเงินที่ได้ไปคืนให้แก่ราชอาณาจักรแฟรงค์ตะวันออกตามสนธิสัญญารีเบอมงต์ในปี ค.ศ. 880 เจ้าชายโลทริงเงินผู้ต้องการสิทธิที่จะเลือกพระมหากษัตริย์ก็ร่วมมือกับราชอาณาจักรแฟรงค์ตะวันออกในการโค่นราชบัลลังก์ของคาร์ลเดอร์ดิคเคอในปี ค.ศ. 887 โลทริงเงินปกครองโดยดยุกต่อมาอีกหลายคนที่เริ่มด้วยลุดวิกดาสคินด์ในปี ค.ศ. 903 แต่โลทริงเงินก็สลับความสวามิภักดิ์ระหว่างกษัตริย์ราชอาณาจักรแฟรงค์ตะวันออกและราชอาณาจักรแฟรงค์ตะวันตก ในปีค.ศ. 939 กษัตริย์แฟรงค์ตะวันออกอ็อทโท ก็ทรงสามารถปราบปรามดยุกกิลเบิร์ตได้ และทรงผนวกโลทริงเงินเข้ามาเป็นรัฐบริวารของราชอาณาจักรในฐานะหนึ่งดัชชีรากฐาน (Stem duchy) ที่ดยุกของโลทริงเงินมีสิทธิในการออกเสียงเลือกพระมหากษัตริย์ ขณะที่สาเหตุการเป็นอาณาจักรรากฐานของดินแดนอื่นๆ มาจากการเป็นเผ่าพันธุ์หรือเป็นชาติเดียวกัน การเป็นอาณาจักรรากฐานของโลทริงเงินเท่านั้นที่มาจากสาเหตุทางการเมือง

ในปี ค.ศ. 959 บรูโนเดอะเกรต ดยุกแห่งโลทริงเงินแบ่งอาณาจักรระหว่างลอร์แรนใหญ่ และลอร์แรนเล็ก โดยมอบให้ครองโดยมากราฟ นอกไปจากช่วงระยะเวลาระหว่าง ค.ศ. 1033 ถึง ค.ศ. 1044 ในสมัยของโกเทโลที่ 1 แล้วการแบ่งแยกก็ยังเป็นไปตามการแบ่งเดิม ต่อมามากราฟของแต่ละส่วนก็ยกฐานะของอาณาจักรขึ้นเป็นดัชชี ในคริสต์ศตวรรษที่ 12 อำนาจของดยุกในลอร์แรนใต้ก็เสื่อมโทรมลงที่ทำให้เกิดการก่อตั้งขึ้นเป็นดัชชีแห่งลิมบวร์ก และดัชชีแห่งบราบองต์ แต่ดยุกยังคงดำรงบรรดาศักดิ์เป็นดยุกแห่งโลเทียร์ (Duke of Lothier มาจาก "Lotharingia") โดยเลิกใช้คำว่า "lower" ลอร์แรน ส่วนดัชชีแห่งลอร์แรนเหนือกลายมาเรียกกันว่า "ลอร์แรน" ซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีวัฒนธรรมและภาษาแบบฝรั่งเศสและมีความสัมพันธ์การการเมืองของฝรั่งเศสแม้ว่าจะยังเป็นรัฐบริวารอย่างห่างๆ ของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ หลังจากการรุกรานและการยึดครองของฝรั่งเศสอยู่ราวร้อยปี ลอร์แรนก็ตกไปเป็นของฝรั่งเศสหลังจากการสิ้นสุดของสงครามสืบราชบัลลังก์โปแลนด์ (ค.ศ. 1737) ในปี ค.ศ. 1766 ลอร์แรนก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกลายเป็นจังหวัดลอร์แรน ในปี ค.ศ. 1871 หลังจากสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย, ลอร์แรนก็รวมกับอัลซาซเป็นจังหวัดอัลซาซ-ลอร์แรนของจักรวรรดิเยอรมัน ในปัจจุบันโลทริงเงินส่วนใหญ่อยู่ในฝรั่งเศส บางส่วนอยู่ในเยอรมนีในบริเวณที่เรียกว่า "ภูมิภาคลอร์แรน"

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้