เมเคอเลิน (ดัตช์: Mechelen) เป็นเมืองในประเทศเบลเยียม ที่พูดภาษาดัตช์ ในจังหวัดแอนต์เวิร์ป เป็นตลาดใหญ่ในการค้าผัก ผลิตเครื่องเรือน เคยเป็นศูนย์กลางผลิตผ้าลูกไม้ที่มีชื่อเสียง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะ เมืองนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมากในคริสต์ศตวรรษที่ 15 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16

ศาลาเทศบาลเมืองเมเคอเลิน