ราชวงศ์วาลัว-บูร์กอญ

ราชวงศ์วาลัว-บูร์กอญ (ฝรั่งเศส: Maison de Valois-Bourgogne, อังกฤษ: House of Valois-Burgundy, ดัตช์: Huis van Valois-Bourgondië) หรือราชวงศ์บูร์กอญใหม่ เป็นสาขาที่แยกมาจากราชวงศ์วาลัว โดยเป็นสายต่อจากราชวงศ์บูร์กอญ โดยสืบสายเลือดมาจากพระเจ้ารอแบร์ที่ 2 แห่งฝรั่งเศส ทั้งสองราชวงศ์ล้วนสืบทอดมาจากราชวงศ์กาเปเตียง

ราชวงศ์วาลัว-บูร์กอญ
ภาษาฝรั่งเศส: Maison de Valois-Bourgogne
Arms of the Duke of Burgundy 1430-1482 (chivalric).svg
พระราชอิสริยยศ
ปกครอง ฝรั่งเศส
 บูร์กอญ
บรรพบุรุษราชวงศ์วาลัว
ประมุขพระองค์แรกฟิลิปผู้กล้า
ประมุขพระองค์สุดท้ายมารีแห่งบูร์กอญ
สถาปนา6 กันยายน ค.ศ. 1363
สิ้นสุด27 มีนาคม ค.ศ. 1482

ราชวงศ์วาลัว-บูร์กอญ ปกครองดัชชีบูร์กอญในระหว่างปีค.ศ. 1363 จนถึงค.ศ. 1482 และต่อมาได้ปกครองดินแดนอันกว้างใหญ่รวมถึง แฟลนเดอส์ อาร์ตัว ลักเซมเบิร์ก แอโน และ เคาน์ตีบูร์กอญ (ฟร็องช์-กงเต) และอีกหลายดินแดนกว้างใหญ่ผ่านการเสกสมรส ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของรัฐบูร์กอญ

"ดยุกวาลัวแห่งบูร์กอญ" ถูกใช้กล่าวถึงราชวงศ์ที่เริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าฌ็องที่ 2 แห่งฝรั่งเศส ซึ่งได้พระราชทานบรรดาศักดิ์และดัชชีบูร์กอญให้แก่พระราชโอรสพระองค์เล็ก ฟิลิปผู้กล้า ในปีค.ศ. 1363

ในช่วงสงครามร้อยปี เหล่าดยุกได้รบกันระหว่างเครือญาติในราชวงศ์เดียวกันเพื่อรวบรวมดินแดนในฝรั่งเศสและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ไว้ภายใต้การดูแลของราชวงศ์เดียวเพื่อปกครองเป็นอาณาจักร แต่ก็ล้มเหลวลงเนื่องจากดยุกคนสุดท้ายชาร์ลผู้อาจหาญ ผู้ริเริ่มสงครามเบอร์กันดี ได้ถูกสังหารลงในยุทธการน็องซีเมื่อปีค.ศ. 1477 ผู้ปกครองคนสุดท้ายในราชวงศ์วาลัว-บูร์กอญ คือ มารีแห่งบูร์กอญผู้เป็นธิดา โดยต่อมาดินแดนนอกฝรั่งเศสได้ตกเป็นของฟิลิปผู้ทรงโฉม พระโอรสพระองค์ใหญ่ และกลายมาเป็นเนเธอร์แลนด์ของฮาพส์บวร์ค ในขณะที่ดัชชีบูร์กอญได้ตกเป็นของราชอาณาจักรฝรั่งเศส มารีแห่งบูร์กอญสิ้นพระชนม์ในปีค.ศ. 1482 นับเป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์วาลัว-บูร์กอญ

ดยุกแห่งบูร์กอญ (1363–1482)แก้ไข

ดยุกแห่งบูร์กอญ
ราชวงศ์วาลัว-บูร์กอญ
ภาพเหมือน นาม/พระนาม ปี หมายเหตุ
ฟิลิปผู้กล้าหาญ 1363–1404 พระราชโอรสลำดับที่สี่ในพระเจ้าฌ็องที่ 2 แห่งฝรั่งเศส จากราชวงศ์วาลัว กับพระมเหสีโบนนีแห่งโบฮีเมีย ดัชเชสแห่งนอร์ม็องดี เสกสมรสกับเคาน์เตสมาร์กาเรตที่ 3 แห่งฟลานเดอร์ ในปีค.ศ. 1369
ฌ็องผู้ไม่กลัว 1404–1419 บุตรคนโตในฟิลิปผู้กล้าหาญ ผู้ซึ่งได้รับมรดกเป็นดินแดนจากฝั่งของมารดา เสกสมรสกับมาร์กาเรตแห่งบาวาเรียในปีค.ศ. 1385
ฟิลิปเลอบง 1419–1467 บุตรชายคนโตของฌ็องผู้ไม่กลัว ผู้ซึ่งรวบรวมดินแดนส่วนใหญ่ในเนเธอร์แลนด์
ชาร์ลผู้อาจหาญ 1467–1477 ทายาทผู้มีสิทธิคนเดียวในฟิลิปเลอบง กับภรรยาคนที่สาม อิสซาเบลแห่งโปรตุเกส ดยุกวาลัวแห่งบูร์กอญคนสุดท้าย ถูกสังหารในยุทธการน็องซี
มารีผู้มั่งคั่ง 1477–1482 ธิดาเพียงคนเดียวของชาร์ลผู้อาจหาญ กับภรรยาคนที่สอง อิซาเบลลาแห่งบูร์บง เสกสมรสกับจักรพรรดิมัคซีมีลีอานที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ในราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค ในปีค.ศ. 1477

ตราอาร์มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข