ฌ็องที่ 1 ดยุกแห่งบูร์กอญ

ฌ็องที่ 1 แห่งบูร์กอญ (ฝรั่งเศส: Jean I de Bourgogne) สมญานาม ฌ็องผู้ไม่กลัว (ฝรั่งเศส: Jean sans Peur) เป็นขุนนางชาวฝรั่งเศสผู้มีบทบาทสำคัญในสงครามร้อยปี

ฌ็องที่ 1 แห่งบูร์กอญ

ขุนนางฝรั่งเศส
เกิด 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1371
Pontoise, ฝรั่งเศส
เสียชีวิต 10 กันยายน ค.ศ. 1419
Montereau, ฝรั่งเศส
บิดา ฟิลิปที่ 2 ดยุกแห่งบูร์กอญ
มารดา มาร์กาเร็ตที่ 3 เคานเทสแห่งฟลานเดอร์ส
ภรรยา มาร์กาเร็ตแห่งบาวาเรีย
บุตร/ธิดา บางคน
ฟิลลิปเดอะกูด ดยุกแห่งบูร์กอญ
บทบาท/งาน ผู้นำของฝ่ายบูร์กอญในสงครามร้อยปี
ขุนนางฝรั่งเศส - กษัตริย์ฝรั่งเศส - ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส

ฌ็องเป็นบุตรของฟิลิปที่ 2 ดยุกแห่งบูร์กอญและมาร์กาเร็ตที่ 3 เคานเทสแห่งฟลานเดอร์ส เดิมมีบรรดาศักดิ์เป็นเคานท์แห่งเนอแวรส์ (Count of Nevers) ระหว่างปี ค.ศ. 1384 ถึงปี ค.ศ. 1405 ก่อนหน้าที่จะได้เป็นดยุกแห่งบูร์กอญ ดยุกแห่งบูร์กอญ ระหว่างปี ค.ศ. 1404 ถึงปี ค.ศ. 1419 ส่วนตำแหน่งเคานท์แห่งเนอแวรส์เดิมก็ตกไปเป็นของน้องชายฟิลลิปที่ 2 เคานท์แห่งเนอแวรส์ (Philip II, Count of Nevers) ฌ็องสิ้นชีวิตโดยการถูกลอบสังหารเมื่อวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 1419 ระหว่างเดินทางไปพบปะเจรจาสงบศึกกับมกุฎราชกุมารชาร์ลส์ผู้ต่อมาขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 7 แห่งฝรั่งเศส การถูกฆาตกรรมของฌ็องทำให้บุตรชายฟิลิปที่ 3 ดยุกแห่งบูร์กอญ หันไปเป็นพันธมิตรกับฝ่ายอังกฤษ

อ้างอิง

แก้
  • เนื้อหารวบรวมจากสารนุกรมบริตานิคา ฉบับที่ 11

ดูเพิ่ม

แก้