พระเจ้ารอแบร์ที่ 2 แห่งฝรั่งเศส

พระเจ้ารอแบร์ที่ 2 แห่งฝรั่งเศส (27 มีนาคม ค.ศ. 972 – 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1031) เป็นกษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส จาก ค.ศ. 996 จนกระทั่งการตายของพระองค์ พระองค์ประสูติที่เมืองออร์เลอ็อง ประเทศฝรั่งเศส และสวรรคตที่เมืองเมอเลิง ประเทศฝรั่งเศส สิริพระชนมายุได้ 59 พรรษา ศพของพระองค์ถูกฝังอยู่ที่มหาวิหารแซ็ง-เดอนี กรุงปารีส บิดาของพระองค์คือ อูก กาแป และมารดาของพระองค์คือ อาเดลาอีดแห่งอากีแตน พระมหากษัตริย์ที่ได้ครองราชย์ต่อจากพระองค์คือ พระเจ้าอ็องรีที่ 1 แห่งฝรั่งเศส

พระเจ้ารอแบร์ที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
Blondel - Robert II of France.jpg

พระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าโรแบร์ที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
ราชวงศ์ กาเปเซียง
ครองราชย์ 24 ตุลาคม ค.ศ. 972 – 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1031
รัชกาล 35 ปี
รัชกาลก่อน พระเจ้าอูก กาแป
รัชกาลถัดไป พระเจ้าอ็องรีที่ 1 แห่งฝรั่งเศส
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 27 มีนาคม พ.ศ. 1515
สวรรคต 20 กรกฎาคม พ.ศ. 1574
พระราชบิดา สมเด็จพระเจ้าอูก กาแป
พระราชมารดา อาเดลาอีดแห่งอากีแตน
พระอัครมเหสี โรซาลาแห่งอิตาลี
แบร์ตแห่งบูร์กอญ
กงส์ต็องส์แห่งอาร์ล
พระราชบุตร พระเจ้าอ็องรีที่ 1 แห่งฝรั่งเศส


แม่แบบ:Link FA