ดัชชีนอร์ม็องดี

ดัชชีนอร์ม็องดี (อังกฤษ: Duchy of Normandy) มีที่มามาจากการรุกรานของชนหลายชาติที่รวมทั้งชนเดนส์, ไฮเบอร์โน-นอร์ส, ไวกิงจากออร์กนีย์ และแองโกล-เดนส์ (จากบริเวณเดนลอว์) ในฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 8 ประมุขที่อาจจะเป็นอาณาจักรเคานต์ก่อตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญาแซ็ง-แกลร์-ซูว์แร็ปต์ ในปี ค.ศ. 911 เมื่อพระเจ้าชาร์ลผู้เรียบง่าย ทรงยอมพระราชทานตำแหน่งให้แก่รอลโลผู้นำของไวกิงที่รู้จักกันในชื่อว่า “นอร์สเม็น” (Northmen) (หรือในภาษาละตินว่า “Normanni”)

ดัชชีนอร์ม็องดี
Duché de Normandie
Ducatus Normanniae
เมืองขึ้นของราชอาณาจักรฝรั่งเศส
ค.ศ. 911–1259/1469


บน: ธง"พระสันตะปาปานอร์มัน" ("papal banner") ในพรมผนังบาเยอ
ล่าง: ธงประจําดัชชีนอร์ม็องดี
ตราแผ่นดิน
อาณาเขตของดัชชีนอร์ม็องดี
เมืองหลวง รูอ็อง
ภาษา ละติน
นอร์มันเก่า
ศาสนา ศาสนานอร์ส
โรมันคาทอลิก
การปกครอง ราชาธิปไตย
ดยุกแห่งนอร์ม็องดี
 -  ค.ศ.911 – ค.ศ. 927 รอลโล (องค์แรก)
 -  ค.ศ. 1035 – ค.ศ. 1087 วิลเลียมผู้พิชิต
 -  ค.ศ. 1144 – ค.ศ. 1150 เจฟฟรีย์ แพลนแทเจเนต
 -  ค.ศ. 1199– ค.ศ. 1216 (ค.ศ. 1204) พระเจ้าจอห์น (องค์สุดท้าย)
ยุคประวัติศาสตร์ สมัยกลาง
 -  สนธิสัญญาแซ็ง-แกลร์-ซูว์แร็ปต์ ค.ศ. 911
 -  การพิชิตอังกฤษของชาวนอร์มัน ค.ศ. 1066
 -  นอร์ม็องดีถูกยึดครองโดยอ็องฌู ค.ศ. 1144
 -  นอร์ม็องดีถูกยึดครองโดยพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศส ค.ศ. 1204
 -  สนธิสัญญาปารีส ค.ศ. 1259
 -  แหวนประจําตําแหน่งดยุกถูกทําลาย ค.ศ. 1469
 -  บรรดาศักดิ์ดยุกถูกยกเลิก ค.ศ. 1790
สกุลเงิน ดีนาร์ (รูอ็องเพ็นนี)
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
 เกิร์นซีย์
 เจอร์ซีย์

เดิมดัชชีนอร์ม็องดีครอบคลุมบริเวณนอยส์เตรีย (Neustria) และบางส่วนของดินแดนบริตานีทางฝั่งทะเลทางตอนเหนือ และส่วนในของฝรั่งเศส ที่ในปัจจุบันแบ่งเป็นแผ่นดินฝรั่งเศสและหมู่เกาะแชนเนลที่ขึ้นกับสหราชอาณาจักร สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรทรงเป็นดยุคแห่งนอร์ม็องดีองค์ปัจจุบัน[1][2]

เมื่อชนนอร์สมาตั้งถิ่นฐานในนอร์ม็องดี ก็ยอมรับภาษาแกลโล-โรมานซ์ของผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่แต่เดิม — เช่นเดียวกับการที่ผู้ปกครองนอร์มันในอังกฤษมายอมรับภาษาของผู้ที่ถูกปกครอง ในนอร์ม็องดีภาษาวิวัฒนาการมาเป็นภาษานอร์มัน ในอังกฤษวิวัฒนาการเป็นภาษาแองโกล-นอร์มัน และวรรณกรรมของดัชชีนอร์ม็องดีและอังกฤษในอาณาบริเวณการปกครองของนอร์มันเรียกกันว่าวรรณกรรมแองโกล-นอร์มัน.

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Royal Insight October 2003". The official website of the British Monarchy. 2008. สืบค้นเมื่อ 2008-07-23.
  2. "Royal Insight January 2007". The official website of the British Monarchy. 2008. สืบค้นเมื่อ 2008-07-23.

ดูเพิ่มแก้ไข