ดยุกแห่งนอร์ม็องดี

ในสมัยกลาง ดยุกแห่งนอร์ม็องดี คือผู้ปกครองดัชชีนอร์ม็องดีในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ดัชชีนี้ก่อตั้งขึ้นมาจากการที่พระเจ้าชาร์ลที่ 3 แห่งฝรั่งเศสพระราชทานดินแดนให้แก่รอลโล ผู้นำชาวไวกิง ในปี ค.ศ. 911

ดยุกแห่งนอร์ม็องดี
ตราอาร์มประจำบรรดาศักดิ์
พระเจ้าหลุยส์ที่ 17 แห่งฝรั่งเศส
ดยุกแห่งนอร์ม็องดีพระองค์สุดท้าย
สถาปนาค.ศ. 996
สิ้นสุด8 มิถุนายน ค.ศ. 1795
องค์แรกรีชาร์ที่ 2 ดยุกแห่งนอร์ม็องดี
องค์ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร
​(โดยพฤตินัย)​
องค์สุดท้ายพระเจ้าหลุยส์ที่ 17 แห่งฝรั่งเศส

เคานต์แห่งดยุกแห่งนอร์ม็องดี

แก้

เคานต์ (ค.ศ. 911 – 996)

แก้

ดยุก (ค.ศ. 996 – 1204)

แก้

ตระกูลแพลนทาเจเนต

แก้

มณฑลของฝรั่งเศส (ค.ศ. 1204 – 1792)

แก้

ในปี ค.ศ. 1204 กษัตริย์แห่งฝรั่งเศสริบดัชชีนอร์ม็องดีเข้าหลวงและถูกรวมเป็นที่ดินส่วนพระมหากษัตริย์ของฝรั่งเศส หลังจากนั้นเจ้าชายฝรั่งเศสหลายคนครองตำแหน่งดยุก

ในปี ค.ศ. 1332 พระเจ้าฟิลิปที่ 6 พระราชทานดัชชีเป็นดินแดนตามศักดินาให้พระโอรส จอห์น ที่กลายเป็นพระเจ้าจอห์นที่ 2 แห่งฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1350 พระองค์พระราชทานดัชชีเป็นดินแดนตามศักดินาให้พระโอรส ชาร์ลส์ ที่จะกลายเป็นพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 5 แห่งฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1364 ในปี ค.ศ. 1465 พระเจ้าหลุยส์ที่ 11 ถูกบีบบังคับให้พระราชทานดัชชีให้พระอนุชา ชาร์ลส์ เดอ วาลัวส์ ดยุกแห่งแบร์รี ชาร์ลไม่สามารถรักษาดัชชีไว้ในและในปี ค.ศ. 1466 ดัชชีกลายเป็นที่ดินส่วนพระมหากษัตริย์อีกครั้งอย่างถาวร ก่อนที่ระบอบกษัตริย์ของฝรั่งเศสจะถูกล้มล้างในปี ค.ศ. 1792

ตำแหน่งในปัจจุบัน

แก้

ในหมู่เกาะแชนเนล พระมหากษัตริย์ของบริเตนเป็นที่รู้จักในฐานะ ดยุกแห่งนอร์ม็องดี แม้พระมหากษัตริย์คนปัจจุบัน พระราชินีอลิซาเบธ จะเป็นผู้หญิง แต่หมู่เกาะจงรักภักดีต่อพระองค์ในฐานะดยุกของพวกตน[2] หมู่เกาะแชนเนลเป็นพื้นที่สุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ของดัชชีนอร์ม็องดีในอดีตที่ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์ของบริเตน

อ้างอิง

แก้
  1. Weir, Alison (1996). 258. Britain's Royal Families: The Complete Genealogy. Revised Edition. Random House, London. ISBN 0-7126-7448-9.
  2. CharlotteDunn (2018-06-04). "Crown Dependencies". The Royal Family. Retrieved 2018-06-04.