เจฟฟรีย์ที่ 5 เคานต์แห่งอ็องฌู

เจฟฟรีย์ที่ 5 เคานต์แห่งอ็องฌู (อังกฤษ: Geoffrey V, Count of Anjou) เป็นเคาต์แห่งอ็องฌู ตูแรน และเมนต่อจากพระบิดาในปี 1129 และเป็นดยุกแห่งนอร์ม็องดีตั้งแต่ปี 1144 พระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระจักรพรรดินีมาทิลดาพระราชธิดาในพระเจ้าเฮนรีที่ 1 แห่งอังกฤษ ทั้งสองพระองค์มีโอรสด้วยกัน 3 พระองค์ โอรสองค์โตได้ครองราชย์เป็นกษัตริย์อังกฤษพระนามว่าพระเจ้าเฮนรีที่ 2 แห่งอังกฤษในเวลาต่อมา พระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 ทรงก่อตั้งราชวงศ์ราชวงศ์แพลนแทเจเนต โดยชื่อของราชวงศ์มาจากพระนามของเจฟฟรีย์

เจฟฟรีย์ที่ 5 เคานต์แห่งอ็องฌู

อ้างอิง แก้

  • Jim Bradbury, "Geoffrey V of Anjou, Count and Knight", in The Ideals and Practice of Medieval Knighthood III
  • Charles H. Haskins, "Normandy Under Geoffrey Plantagenet", The English Historical Review, volume 27 (July 1912), pp. 417–444

แหล่งข้อมูลอื่น แก้