พระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษ

พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอังกฤษ

พระเจ้าจอห์น[1] หรือที่รู้จักในพระนาม “จอห์นผู้เสียแผ่นดิน” (อังกฤษ: John หรือ John Lackland ค.ศ. 1166-1216) เป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษและเป็นกษัตริย์องค์ที่ 3 ของราชวงศ์แพลนแทเจอนิต ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1199 จนกระทั่งพระองค์สวรรคตในปี ค.ศ. 1216 พระองค์สูญเสียดัชชีนอร์ม็องดีและดินแดนอื่น ๆ ในฝรั่งเศสส่วนใหญ่ให้แก่พระเจ้าฟีลิปที่ 2 แห่งฝรั่งเศส ส่งผลให้เกิดการล่มสลายของจักรวรรดิอ็องเกแว็ง และมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของราชวงศ์กาเปเตียงของฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่ 13 การจลาจลบารอนนำไปสู่การลงพระนามและประทับตราพระราชลัญจกรในมหากฎบัตรแม็กนาคาร์ตา ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ถือเป็นก้าวแรกในวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักร

พระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษ
British School - King John - Google Art Project.jpg
พระมหากษัตริย์อังกฤษ
เจ้าแห่งไอร์แลนด์
ครองราชย์6 เมษายน ค.ศ. 1199 ถึง
19 ตุลาคม ค.ศ. 1216
รัชสมัย17 ปี
ราชาภิเษก27 พฤษภาคม 1199
ก่อนหน้าพระเจ้าริชาร์ดที่ 1
ถัดไปพระเจ้าเฮนรีที่ 3
มเหสีอิซาเบล เคาน์เตสแห่งกลอสเตอร์
พระนางอิซาเบลลาแห่งอ็องกูแลม
พระราชบุตร5 พระองค์
ราชวงศ์ราชวงศ์แพลนแทเจเนต
พระราชบิดาพระเจ้าเฮนรีที่ 2 แห่งอังกฤษ
พระราชมารดาอาลีเยนอร์แห่งอากีแตน
ประสูติ24 ธันวาคม ค.ศ. 1166
เมืองออกซฟอร์ด
สวรรคต19 ตุลาคม ค.ศ. 1216
นอตทิงแฮมเชอร์

พระเจ้าจอห์นทรงเป็นพระโอรสองค์สุดท้องในพระราชโอรสทั้งสี่ของพระเจ้าเฮนรีที่ 2 แห่งอังกฤษและอาลีเยนอร์แห่งอากีแตน พระองค์มีพระสมัญญาว่า จอห์น ผู้ไร้แผ่นดิน เพราะพระองค์ไม่คาดว่าจะได้รับมรดกที่ดินที่สำคัญ พระองค์กลายเป็นพระราชโอรสองค์โปรดของพระเจ้าเฮนรีหลังจากการจลาจลที่ล้มเหลวในปี ค.ศ. 1173-1174 โดยพระเชษฐาของพระองค์คือ เฮนรียุวกษัตริย์, เจ้าชายริชาร์ด และ เจ้าชายเจฟฟรีย์ ต่อพระราชบิดาของพระองค์ เจ้าชายจอห์นได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าแห่งไอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1177 และได้รับมอบดินแดนในอังกฤษและในทวีป พระองค์พยายามกบฏต่อการปกครองของพระเจ้าริชาร์ดแต่ไม่สำเร็จในขณะที่พระเจ้าริชาร์ดเข้าร่วมในสงครามครูเสดครั้งที่สาม แต่พระองค์ได้รับการประกาศให้เป็นกษัตริย์หลังจากพระเจ้าริชาร์ดสวรรคตในปี ค.ศ. 1199 พระองค์ได้บรรลุข้อตกลงกับพระเจ้าฟีลิปที่ 2 แห่งฝรั่งเศส เพื่อรับรู้ถึงการครอบครองดินแดนแองเกแว็งของพระเจ้าจอห์นในสนธิสัญญาเลอกูเลต์ในปี ค.ศ. 1200

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 475
ก่อนหน้า พระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษ ถัดไป
พระเจ้าริชาร์ดที่ 1    
พระมหากษัตริย์อังกฤษ
(ราชวงศ์แพลนแทเจเนต)

(ค.ศ. 1199ค.ศ. 1216)
  พระเจ้าเฮนรีที่ 3