พระเจ้าหลุยส์ที่ 17 แห่งฝรั่งเศส

เจ้าชาย หลุยส์-ชาร์ล แห่งฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Louis-Charles de France) หรือที่กลุ่มกษัตริย์นิยมในฝรั่งเศสนับถือเป็น พระเจ้าหลุยส์ที่ 17 แห่งฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Louis XVII de France) และพระเจ้าหลุยส์ที่ 4 แห่งนาวาร์ (ฝรั่งเศส: Louis IV de Navarre) ทรงเป็นกษัตริย์แห่งองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์บูร์บง ประสูติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2328เมืองแวร์ซายส์ โดยเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ใน พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส และพระนางมารี มารี อ็องตัวแน็ตแห่งออสเตรีย เมื่อแรกประสูตินั้น พระองค์มีพระอิสริยยศเป็นดยุคแห่งนอร์ม็องดี ต่อมาจึงได้ทรงดำรงพระยศเป็นโดแฟ็งแห่งเวียนนัวส์ (Dauphin de Viennois) ซึ่งเป็นตำแหน่งของรัชทายาทฝรั่งเศส และ "ปรินซ์รอแยลออฟฟรานซ์" (Prince Royal of France) ในปี พ.ศ. 2332 และ พ.ศ. 2334 ตามลำดับ

พระเจ้าหลุยส์ที่ 17 แห่งฝรั่งเศส
พระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศสเเละนาวาร์
รัชสมัย21 มกราคม พ.ศ. 2336 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2338
รัชกาลก่อนหน้าระบอบกษัตริย์ถูกล้มล้าง
ลำดับก่อนหน้าโดย
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16
รัชกาลถัดไประบอบกษัตริย์ถูกล้มล้าง
ลำดับถัดไปโดย
จักรพรรดินโปเลียนที่ 1
(ในฐานะจักรพรรดิ)
พระเจ้าหลุยส์ที่ 18
(ในฐานะพระมหากษัตริย์)
พระราชสมภพ27 มีนาคม พ.ศ. 2328
สวรรคต8 มิถุนายน พ.ศ. 2338 (10 ปี)
ราชวงศ์ราชวงศ์บูร์บง
พระราชบิดาพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส
พระราชมารดามารี อ็องตัวแน็ต
ลายพระอภิไธย

พระองค์ได้ทรงรับสืบทอดพระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศสและนาวาร์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2336 หลังจากที่พระราชบิดาทรงถูกคณะปฏิวัติสำเร็จโทษด้วยการตัดพระเศียรในวันนั้น ซึ่งพระองค์เองก็ทรงถูกคณะปฏิวัติคุมขังตราบจนเสด็จสวรรคตในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2338 โดยที่ไม่มีโอกาสจะได้ขึ้นครองราชสมบัติเยี่ยงกษัตริย์พระองค์อื่นแต่อย่างใด สิริรวมพระชนมายุได้ 10 พรรษาโดยโรควัณโรค แต่หลักฐานก็ยังไม่แน่ชัดเพราะว่า บางคน เล่ากันว่าพระองค์ได้มีสหายคนสนิทได้ลักลอบพาตัวพระองค์ออกนอกประเทศและไม่เปิดเผยนามที่แท้จริงของพระองค์โดยสมัยนั้นมีถึง 30 คนที่ปลอมตนเองว่าเป็นพระองค์


ก่อนหน้า พระเจ้าหลุยส์ที่ 17 แห่งฝรั่งเศส ถัดไป
ระบอบกษัตริย์ถูกล้มล้าง
ลำดับก่อนหน้าโดย
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16
ในฐานะพระมหากษัตริย์

พระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศสและนาวาร์
พระมหากษัตริย์แต่เพียงในนาม

(21 มกราคม พ.ศ. 2336 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2338)
ระบอบกษัตริย์ถูกล้มล้าง
ลำดับถัดไปโดย
จักรพรรดินโปเลียนที่ 1
ในฐานะจักรพรรดิ
พระเจ้าหลุยส์ที่ 18
ในฐานะพระมหากษัตริย์
เจ้าชายหลุยส์ โฌแซ็ฟ
โดแฟ็งแห่งฝรั่งเศส
(4 มิถุนายน พ.ศ. 23321 ตุลาคม พ.ศ. 2334)
เจ้าชายหลุยส์ อ็องตวน