ดัชชี[1] (อังกฤษ: duchy) เป็นอาณาเขตการปกครองหรือบริเวณที่ปกครองโดยดยุกหรือดัชเชส

ดัชชีที่สำคัญบางแห่งในสมัยก่อนจะมีอธิปไตยปกครองบริเวณหนึ่ง ๆ ต่อมารวมกันเป็นที่มาของรัฐสมัยใหม่ในปัจจุบัน เช่น ประเทศเยอรมนี ประเทศอิตาลี ในทางตรงกันข้ามดัชชีอื่น ๆ ก็อาจจะเป็นเขตปกครองภายในราชอาณาจักรมาตั้งแต่สมัยกลาง เช่น ในประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสเปน ประวัติของแต่ละดัชชีแต่ละอาณาจักรก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของแต่ละรัฐ

ตัวอย่าง แก้

ตัวอย่างดัชชีที่มีอธิปไตยก็ได้แก่แกรนด์ดัชชี (grand duchy) เช่นลักเซมเบิร์ก ดัชชีในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์สมัยกลางและกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันมักจะเป็นอาณาจักรที่เป็นอิสระเช่นที่ว่านี้

ประเทศฝรั่งเศสมีดัชชีมาตั้งแต่สมัยกลาง สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรยังทรงดำรงตำแหน่งดยุกแห่งนอร์ม็องดี--ดัชชีที่ยังเหลือแต่หมู่เกาะแชแนลที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสที่จะรับตำแหน่งได้ ดัชชีอื่นๆ ที่สำคัญของฝรั่งเศสก็ ได้แก่ ดัชชีนอร์ม็องดี เบอร์กันดี บริตตานี และอากีแตน

ในประเทศอังกฤษสมัยกลาง เขตการปกครองของแลงคาเชอร์และคอร์นวอลล์ได้รับการสถาปนาให้เป็นดัชชีพร้อมกับอำนาจบางประการ ดัชชีแลงแคสเตอร์ได้รับการสถาปนาในปี ค.ศ. 1351 แต่ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในปี ค.ศ. 1399 เมื่อเฮนรี โบลิงโบรคดยุกแห่งแลงแคสเตอร์ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าเฮนรีที่ 4 ส่วนดัชชีคอร์นวอลล์ได้รับการสถาปนาในปี ค.ศ. 1337 และมีดยุกแห่งคอร์นวอลล์เป็นผู้ปกครองตลอดมาจนปัจจุบัน -- ผู้ซึ่งขณะเดียวกันก็เป็นรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์อังกฤษด้วย ในปัจจุบันดัชชีหมดความสำคัญทางการเมืองลงกว่าที่เป็นมาในอดีต

อ้างอิง แก้

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 424

ดูเพิ่ม แก้