ดัชชีบูร์กอญ

(เปลี่ยนทางจาก ดัชชีเบอร์กันดี)

ดัชชีบูร์กอญ (ฝรั่งเศส: Duché de Bourgogne) เป็นอาณาเขตการปกครองยุคศักดินาในฝรั่งเศสในสมัยกลาง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสปัจจุบันที่ใกล้เคียงกับบริเวณบูร์กอญในปัจจุบัน เป็นอาณาจักรที่เป็นอาณาจักรระหว่างปี ค.ศ. 843 ถึงปี ค.ศ. 1477 อาณาจักรปกครองโดยดยุกที่มาสิ้นสุดลงในสมัยของดยุกชาร์ลพระเศียรล้าน[1] ในปี ค.ศ. 1477 หลังจากนั้น หลังจากการเสียชีวิตของชาร์ลส์แล้วดัชชีบูร์กอญก็เริ่มเสื่อมสลายลงไปและในที่สุดก็ถูกแบ่งแยกกันระหว่างฝรั่งเศสและฮับส์บูร์ก (ผู้ที่กลายเป็นทายาทของชาร์ลพระเศียรล้านดยการสมรสกับบุตรีแมรีแห่งบูร์กอญ) ฝ่ายฝรั่งเศสผนวกบูร์กอญเข้าเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 11 แต่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่พอใจในการแบ่งแยกซึ่งทำให้กลายเป็นชนวนของความขัดแย้งของฝักฝ่ายต่างๆ ของดินแดนบูร์กอญในยุโรปตะวันตกอีกต่อมากว่าสองร้อยปี

ดัชชีบูร์กอญ
Duché de Bourgogne

ค.ศ. 843–ค.ศ. 1477


บน:ธงดยุก
ล่าง:ธงกองทัพ
ตราอาร์ม
เมืองหลวง ดิชง (และ บรูจส์ และ เก้นท์)
ภาษา ละตินสมัยกลาง
Langues d'oïl (ภาษาฝรั่งเศสเก่า), ภาษาดัทช์
ศาสนา โรมันคาทอลิก
การปกครอง ราชาธิปไตย
ดยุกแห่งบูร์กอญ
 -  ค.ศ. 1419-ค.ศ. 1467 ฟิลลิปเดอะกูด
 -  ค.ศ. 1467-ค.ศ. 1477 ชาร์ลพระเศียรล้าน
ยุคประวัติศาสตร์ สมัยกลาง
 -  สนธิสัญญาแวร์ดัง ค.ศ. 843
 -  สงครามร้อยปี ค.ศ. 1337 - ค.ศ. 1453
 -  Order of the Golden Fleece ค.ศ. 1430
 -  สงครามบูร์กอญ ค.ศ. 1474-ค.ศ. 1477
 -  สนธิสัญญานองซี ค.ศ. 1477

อ้างอิงแก้ไข

  1. Charles le Téméraire is more accurately translated in English as 'the Rash'. However, the English speaking world generally refers to Charles as 'the Bold'. The history of Charles' epithets is complex: le Hardi (the Bold) may be Burgundian propaganda: far from being a nineteenth century historians' appellation, he was already labelled Temerarius by the French in 1477. [1]

ดูเพิ่มแก้ไข