เปิดเมนูหลัก

พระเจ้าเฮนรีที่ 4 แห่งอังกฤษ

สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 4 แห่งอังกฤษ (อังกฤษ: Henry IV of England) (3 เมษายน ค.ศ. 1367 – 20 มีนาคม ค.ศ. 1413) เป็นพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์แลงคาสเตอร์ของราชอาณาจักรอังกฤษและราชอาณาจักรไอร์แลนด์

พระเจ้าเฮนรีที่ 4 แห่งอังกฤษ
King Henry IV from NPG (2).jpg

พระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 4 แห่งอังกฤษ
ราชวงศ์ แลงคาสเตอร์
ครองราชย์ 30 กันยายน ค.ศ. 139920 มีนาคม ค.ศ. 1413
บรมราชาภิเษก 13 ตุลาคม ค.ศ. 1399
รัชกาลก่อน สมเด็จพระเจ้าริชาร์ดที่ 2 แห่งอังกฤษ
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 5 แห่งอังกฤษ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 3 เมษายน ค.ศ. 1367
ปราสาทโบลิงโบรค, ลิงคอล์นเชอร์ ในอังกฤษ
สวรรคต 20 มีนาคม ค.ศ. 1413
เวสท์มินสเตอร์แอบบี ลอนดอน
พระราชบิดา จอห์นแห่งกอนท์ ดยุกแห่งแลงคาสเตอร์ที่ 1
พระราชมารดา บลานซแห่งแลงคาสเตอร์
พระมเหสี แมรีแห่งโบฮุน

สมเด็จพระราชินีโจแอนนา แห่งนาวาร์

พระราชบุตร สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 5 แห่งอังกฤษ

ทอมัส ดยุกแห่งแคลเร็นซ์
จอห์น ดยุกแห่งเบดฟอร์ด
ฮัมฟรี ดยุกแห่งกลอสเตอร์
แบลนช เจ้าหญิงอีเล็คเตอร์แห่งพาเลไทน์
สมเด็จพระราชินีฟิลิปปาแห่งเดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน

สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 4 แห่งอังกฤษ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1367 ที่ปราสาทโบลิงโบรค, ลิงคอล์นเชอร์ ในอังกฤษ เป็นพระราชโอรสของจอห์นแห่งกอนท์ ดยุกแห่งแลงคาสเตอร์ที่ 1 และ บลานซแห่งแลงคาสเตอร์ ทรงเสกสมรสกับแมรีแห่งโบฮุน และทรงราชย์ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1399 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1413 ที่เวสท์มินสเตอร์แอบบี ลอนดอน

สงครามดอกกุหลาบแก้ไข

หลังจากที่ทรงถูกพระเจ้าริชาร์ดที่ 2 ผู้เป็นพระญาติ เนรเทศไป สบโอกาสที่พระเจ้าริชาร์ดที่ 2 ไปพำนักอยู่ที่ไอร์แลนด์ จึงทรงย้อนกลับมา ช่วงชิงบัลลังก์ แล้วสั่งสังหารพระเจ้าริชาร์ดที่ 2 จึงนับได้ว่าพระเจ้าริชาร์ดที่ 2 ทรงเป็น เหยื่อรายแรกของสงครามดอกกุหลาบ ซึ่งเป็นสงครามนองเลือดล้างราชวงค์ระหว่าง ราชวงศ์แลงคาสเตอร์ และราชวงศ์ยอร์ค ที่ต่อสู้กันยืดเยื้อเป็นระยะเวลายาวนาน พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 ก็ทรงดำเนินกลยุทธเช่นเดียวกันนี้กับพระเจ้าเฮ็นรี่ที่ 6 ผู้เป็นพระญาติ แล้วขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์ยอร์ค ส่วนพระเจ้าเฮ็นรีที่ 8 ทรงเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ชิงบัลลังก์ดังที่เคยเป็นมา จึงทรงสั่งประหารพระญาติ ทุกพระองค์ที่มีสิทธิ์สืบทอดบัลลังก์อย่างไร้คุณธรรม ไม่เว้นแม้แต่มากาเร็ตผู้เป็น เคานเตสส์แห่งซาลิสเบอรีซึ่งมีวัยใกล้ 70 ปี นางต่อสู้ขัดขืนบนตะแลงแกง วิ่งวนรอบๆ แท่นประหารหนีเพชรฆาตผู้ไล่ตัดศีรษะของนาง แต่ในที่สุดก็ถูกฟันจนถึงแก่ความตาย

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข