สิทธิของบุตรหัวปี

สิทธิของบุตรคนแรก (อังกฤษ: primogeniture) เป็นสิทธิทางคอมมอนลอว์ ของบุตรคนแรก (firstborn) ในการได้รับทรัพย์สินทั้งหมดเป็นมรดก โดยจะตัดสิทธิของบุตรคนรองอื่น ๆ ทั้งหมดในทรัพย์สินของบิดามารดา หลักแห่งสิทธิของบุตรคนแรกนี้นำเข้ามาใช้ในอังกฤษโดยนอร์มันในปี ค.ศ. 1066 ตามธรรมเนียมของนอร์มันบุตรชายคนแรกจะได้รับดินแดน ทรัพย์สิน และตำแหน่งที่เป็นของบิดาทั้งหมด ในกรณีที่ไม่มีลูก ทรัพย์สินก็จะผ่านต่อไปยังญาติตามลำดับความเหมาะสมตามอาวุโส

สิทธิของบุตรคนแรกก็มีการประยุกต์กันไปหลายอย่าง เช่นการยกเลิกการให้อภิสิทธิ์นี้เฉพาะแต่ผู้เป็นชาย เช่นในเดนมาร์กในปี ค.ศ. 2009 เปลี่ยนเป็นสิทธิของบุตรคนแรกที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นบุตรหญิงหรือชาย