รายชื่อตำแหน่งดยุกและขุนนางสืบตระกูลของหมู่เกาะอังกฤษ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ดัชชีและขุนนางสืบตระกูลของอังกฤษ, ค.ศ. 1337–ค.ศ. 1707แก้ไข

ตำแหน่ง วันก่อตั้ง สกุล สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
ดยุคแห่งคอร์นวอลล์ ค.ศ. 1337 แพลนทาเจเน็ท (เดิม) ยังคงใช้อยู่ เป็นตำแหน่งของพระราชโอรสองค์โตของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นรัชทายาทโดยนิตินัย
ดยุคแห่งแลงคาสเตอร์ 6 มีนาคม ค.ศ. 1351 แพลนทาเจเน็ท สิ้นสุด ค.ศ. 1361  
ดยุคแห่งแคลเร็นซ์ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1362 แพลนทาเจเน็ท สิ้นสุด ค.ศ. 1368  
ดยุคแห่งแลงคาสเตอร์ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1362 แพลนทาเจเน็ท รวมเป็นส่วนพระมหากษัตริย์
ค.ศ. 1399
 
ดยุคแห่งคอร์นวอลล์ ค.ศ. 1376 แพลนทาเจเน็ท รวมเป็นส่วนพระมหากษัตริย์
ค.ศ. 1377
ต่างจากตำแหน่งที่ก่อตั้งใน ค.ศ. 1337 เพราะผู้ถือตำแหน่งไม่ใช่พระราชโอรสองค์โตของพระมหากษัตริย์
ดยุคแห่งยอร์ค 6 สิงหาคม ค.ศ. 1385 แพลนทาเจเน็ท รวมเป็นส่วนพระมหากษัตริย์
ค.ศ. 1461
ยุบเลิก ค.ศ. 1415–1425, 1459–1460
ดยุกแห่งกลอสเตอร์ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1385 แพลนทาเจเน็ท ยุบเลิก ค.ศ. 1397  
ดยุคแห่งไอร์แลนด์ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1386 เวียร์ ยุบเลิก ค.ศ. 1388  
ดยุคแห่งแฮรฟอร์ด 29 กันยายน ค.ศ. 1397 แพลนทาเจเน็ท รวมเป็นส่วนพระมหากษัตริย์
ค.ศ. 1399
 
ดยุคแห่งออมาล 29 กันยายน ค.ศ. 1397 แพลนทาเจเน็ท ตำแหน่งถูกยึด ค.ศ. 1399, รื้อฟื้น ค.ศ. 1414, สิ้นสุด ค.ศ. 1415 และ เอิร์ลแห่งรัทแลนด์ จาก ค.ศ. 1390 และ ดยุคแห่งยอร์ค ตั้งแต่ ค.ศ. 1402
ดยุคแห่งเอ็กซีเตอร์ 29 กันยายน ค.ศ. 1397 ฮอลแลนด์ ตำแหน่งถูกยึด ค.ศ. 1399  
ดยุคแห่งเซอร์รีย์ 29 กันยายน ค.ศ. 1397 ฮอลแลนด์ ยุบเลิก ค.ศ. 1399  
ดยุกแห่งนอร์ฟอล์ก 29 กันยายน ค.ศ. 1397 โมว์เบรย์ สิ้นสุด ค.ศ. 1476 ตำแหน่งว่างลงระหว่าง ค.ศ. 1399 ถึง ค.ศ. 1425
ดัชเชสแห่งนอร์โฟล์ค 29 กันยายน ค.ศ. 1397 โมว์เบรย์ สิ้นสุด ค.ศ. 1400 ตลอดชีพเท่านั้น
ดยุคแห่งแลงคาสเตอร์ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1399 แพลนทาเจเน็ท รวมเป็นส่วนพระมหากษัตริย์
ค.ศ. 1413
และดยุคแห่งคอร์นวอลล์
ดยุคแห่งแคลเร็นซ์ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1412 แพลนทาเจเน็ท สิ้นสุด ค.ศ. 1421  
ดยุคแห่งเบดฟอร์ด 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1414 แพลนทาเจเน็ท สิ้นสุด ค.ศ. 1435  
ดยุกแห่งกลอสเตอร์ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1414 แพลนทาเจเน็ท สิ้นสุด ค.ศ. 1447  
ดยุคแห่งเอ็กซีเตอร์ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1416 โบฟอร์ต สิ้นสุด ค.ศ. 1426  
ดยุคแห่งเอ็กซีเตอร์ 6 มกราคม ค.ศ. 1443 ฮอลแลนด์ ยุบเลิก ค.ศ. 1461  
ดยุคแห่งซอมเมอร์เซ็ท 28 สิงหาคม ค.ศ. 1443 โบฟอร์ต สิ้นสุด ค.ศ. 1444  
ดยุคแห่งบัคคิงแฮม 14 กันยายน ค.ศ. 1444 สตาฟฟอร์ด ยุบเลิก ค.ศ. 1521 และยุบเลิกระหว่าง ค.ศ. 1483 และ ค.ศ. 1485
ดยุคแห่งวอริค 5 เมษายน ค.ศ. 1445 โบแช็มพ์ สิ้นสุด ค.ศ. 1446  
ดยุคแห่งซอมเมอร์เซ็ท 31 มีนาคม ค.ศ. 1448 โบฟอร์ต ยุบเลิก ค.ศ. 1464 และยุบเลิก ค.ศ. 1461–ค.ศ. 1463
ดยุคแห่งซัฟโฟล์ค 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1448 เดอลาโพล มอบคืน 1493 และยุบเลิก ค.ศ. 1450–ค.ศ. 1463
ดยุคแห่งแคลเร็นซ์ มิถุนายน ค.ศ. 1461 แพลนทาเจเน็ท ยุบเลิก ค.ศ. 1478  
ดยุกแห่งกลอสเตอร์ ค.ศ. 1461 แพลนทาเจเน็ท รวมเป็นส่วนพระมหากษัตริย์
ค.ศ. 1483
 
ดยุคแห่งเบดฟอร์ด 5 มกราคม ค.ศ. 1470 เนวิลล์ ตำแหน่งถูกยึด ค.ศ. 1478  
ดยุคแห่งยอร์ค 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1474 แพลนทาเจเน็ท สิ้นสุด ค.ศ. 1483 และดยุคแห่งนอร์โฟล์ค จาก ค.ศ. 1477
ดยุกแห่งนอร์ฟอล์ก 12 มิถุนายน ค.ศ. 1477 แพลนทาเจเน็ท สิ้นสุด ค.ศ. 1483 และดยุคแห่งยอร์ค
ดยุกแห่งนอร์ฟอล์ก 28 มิถุนายน ค.ศ. 1483 โฮเวิร์ด, ฟิทซาแลน-โฮเวิร์ด ยังคงใช้อยู่ ยุบเลิก ค.ศ. 1485–1514, 1547–1553, ค.ศ. 1572–1660
ดยุคแห่งเบดฟอร์ด 27 ตุลาคม ค.ศ. 1485 ทิวดอร์ สิ้นสุด ค.ศ. 1495  
ดยุคแห่งยอร์ค 31 ตุลาคม ค.ศ. 1494 ทิวดอร์ รวมเป็นส่วนพระมหากษัตริย์
ค.ศ. 1509
และดยุคแห่งคอร์นวอลล์จาก ค.ศ. 1502
ดยุคแห่งซอมเมอร์เซ็ท 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1499 ทิวดอร์ สิ้นสุด ค.ศ. 1500  
ดยุคแห่งซัฟโฟล์ค 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1514 แบรนดอน สิ้นสุด ค.ศ. 1551  
ดยุคแห่งริชมอนด์และซอมเมอร์เซ็ท 18 มิถุนายน ค.ศ. 1525 ฟิทซ์รอย สิ้นสุด ค.ศ. 1536  
ดยุคแห่งซอมเมอร์เซ็ท 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1547 ซีมัวร์ ยังคงใช้อยู่ ยุบเลิก ค.ศ. 1552–1660
ดยุคแห่งนอร์ทธัมเบอร์แลนด์ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1551 ดัดลีย์ ยุบเลิก ค.ศ. 1553  
ดยุคแห่งซัฟโฟล์ค 11 ตุลาคม ค.ศ. 1551 เกรย์ ยุบเลิก ค.ศ. 1554  
ดยุคแห่งยอร์ค 6 มกราคม ค.ศ. 1605 สจวต (Stewart) รวมเป็นส่วนพระมหากษัตริย์
ค.ศ. 1625
และดยุคแห่งอัลบานี ในสกอตแลนด์และดยุคแห่งคอร์นวอลล์จาก ค.ศ. 1612
ดยุคแห่งริชมอนด์ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1623 สจวต สิ้นสุด ค.ศ. 1624  
ดยุคแห่งบัคคิงแฮม 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1623 วิลเลียรส์ สิ้นสุด ค.ศ. 1687  
ดยุคแห่งริชมอนด์ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1641 สจวต สิ้นสุด ค.ศ. 1672  
ดยุคแห่งคัมเบอร์แลนด์ 24 มกราคม ค.ศ. 1644 วิตเตลบาค สิ้นสุด ค.ศ. 1682  
ดยุคแห่งยอร์ค 27 มกราคม ค.ศ. 1644 สจวต (Stewart) รวมเป็นส่วนพระมหากษัตริย์ ค.ศ. 1685  
ดยุกแห่งกลอสเตอร์ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1659 สจวต (Stewart) สิ้นสุด ค.ศ. 1660  
ดยุคแห่งอัลเบอมาร์ล 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1660 มองค์ สิ้นสุด ค.ศ. 1688  
ดยุคแห่งมอนม็อธ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1663 สกอตต์ ยุบเลิก ค.ศ. 1685  
ดยุคแห่งเคมบริดจ์ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1664 สจวต (Stewart) สิ้นสุด ค.ศ. 1667  
ดยุคแห่งนิวคาลเซิล-อัพพอน-ไทน์ 16 มีนาคม ค.ศ. 1665 คาเว็นดิช สิ้นสุด ค.ศ. 1691  
ดยุคแห่งเคมบริดจ์ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1667 สจวต (Stewart) สิ้นสุด ค.ศ. 1671  
ดยุคแห่งคลีฟแลนด์ 3 สิงหาคม ค.ศ. 1670 วิลเลียรส์, ฟิทซ์รอย สิ้นสุด ค.ศ. 1774 และดยุคแห่งเซาท์แธมตัน ตั้งแต่ ค.ศ. 1709
ดัชเชสแห่งพอร์ทสมัธ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1673 Penancoët de Kérouaille สิ้นสุด ค.ศ. 1734  
ดยุคแห่งริชมอนด์ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1675 เล็นนิกซ์ ยังคงใช้อยู่ และดยุคแห่งกอร์ดอนสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ ค.ศ. 1876 และดยุคแห่งเล็นนิกซ์ในสกอตแลนด์
ดยุคแห่งเซาท์แธมตัน 10 กันยายน ค.ศ. 1675 ฟิทซ์รอย สิ้นสุด ค.ศ. 1774 และดยุคแห่งคลีฟแลนด์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1709
ดยุคแห่งกราฟตัน 11 กันยายน ค.ศ. 1675 ฟิทซ์รอย ยังคงใช้อยู่  
ดยุคแห่งออร์มอนด์ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1682 บัทเลอร์ ยุบเลิก ค.ศ. 1715 และดยุคแห่งออร์มอนด์ในไอร์แลนด์
ดยุคแห่งโบฟอร์ต 2 ธันวาคม ค.ศ. 1682 ซอมเมอร์เซ็ท ยังคงใช้อยู่  
ดยุคแห่งนอร์ทธัมเบอร์แลนด์ 6 เมษายน ค.ศ. 1683 ฟิทซ์รอย สิ้นสุด ค.ศ. 1716  
ดยุคแห่งเซนต์อัลบัน 10 มกราคม ค.ศ. 1684 โบเคลิค ยังคงใช้อยู่  
ดยุคแห่งเบอร์วิค-อัพพอน-ทวีด 19 มีนาคม ค.ศ. 1687 ฟิทซ์เจมส์ ยุบเลิก ค.ศ. 1695  
ดยุคแห่งคัมเบอร์แลนด์ 9 เมษายน ค.ศ. 1689 โอลเด็นเบิร์ก สิ้นสุด ค.ศ. 1708  
ดยุคแห่งโบลตัน 9 เมษายน ค.ศ. 1689 พอลเล็ท สิ้นสุด ค.ศ. 1794  
ดยุคแห่งชอมเบิร์ก 10 เมษายน ค.ศ. 1689 ชอมเบิร์ก สิ้นสุด ค.ศ. 1719 และดยุคแห่งไลน์สเตอร์ในไอร์แลนด์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1691
ดยุคแห่งชรูส์บรี 30 เมษายน ค.ศ. 1694 ทาลบอต สิ้นสุด ค.ศ. 1718  
ดยุคแห่งลีดส์ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1694 ออสบอร์น สิ้นสุด ค.ศ. 1964  
ดยุคแห่งเบดฟอร์ด 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1694 รัสเซลล์ ยังคงใช้อยู่  
ดยุคแห่งเดวอนเชอร์ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1694 คาเว็นดิช ยังคงใช้อยู่  
ดยุคแห่งนิวคาลเซิล-อัพพอน-ไทน์ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1694 โฮลล์ส สิ้นสุด ค.ศ. 1711  
ดยุคแห่งมาร์ลเบรอ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1702 เชอร์ชิลล์ ยังคงใช้อยู่  
ดยุคแห่งบัคคิงแฮมและนอร์มันบี 23 มีนาคม ค.ศ. 1703 เชฟฟิลด์ สิ้นสุด ค.ศ. 1735  
ดยุคแห่งรัทแลนด์ 29 มีนาคม ค.ศ. 1703 แมนเนอร์ ยังคงใช้อยู่  
ดยุคแห่งมองตากิว 14 เมษายน ค.ศ. 1705 มองตากิว สิ้นสุด ค.ศ. 1749  
ดยุคแห่งเคมบริดจ์ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1706 เกลฟ์ รวมเป็นส่วนพระมหากษัตริย์
ค.ศ. 1727
และดยุคแห่งคอร์นวอลล์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1714

ดัชชีและขุนนางสืบตระกูลของสกอตแลนด์, 1398–1707แก้ไข

ตำแหน่ง วันก่อตั้ง สกุล สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
ดยุกแห่งรอธเซย์ 28 เมษายน ค.ศ. 1398 สจวต (Stewart) ยังคงใช้อยู่ ถือตำแหน่งโดยพระราชโอรสองค์โตของพระมหากษัตริย์ที่เป็นรัชทายาทโดยนิตินัย
ดยุคแห่งอัลบานี 28 เมษายน ค.ศ. 1398 สจวต (Stewart) ยุบเลิก ค.ศ. 1425  
ดยุคแห่งอัลบานี abt 1457 สจวต (Stewart) สิ้นสุด ค.ศ. 1536 ยุบเลิก ค.ศ. 1479-1482, 1483-1514
ดยุคแห่งรอสส์ 29 มกราคม ค.ศ. 1488 สจวต (Stewart) สิ้นสุด ค.ศ. 1504  
ดยุคแห่งมอนท์โรส 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1488 ลินด์ซีย์ สิ้นสุด ค.ศ. 1495 ตำแหน่งถูกยึด ค.ศ. 1488-1489, ตำแหน่งตลอดชีพตั้งแต่ ค.ศ. 1489
ดยุคแห่งรอสส์ ค.ศ. 1514 สจวต (Stewart) สิ้นสุด ค.ศ. 1515  
ดยุคแห่งอัลบานี ค.ศ. 1541 สจวต (Stewart) สิ้นสุด ค.ศ. 1541  
ดยุคแห่งอัลบานี 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1565 สจวต (Stewart) รวมเป็นส่วนพระมหากษัตริย์
ค.ศ. 1567
 
ดยุคแห่งออร์คนีย์ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1567 เฮ็พเบิร์น ยุบเลิก ค.ศ. 1567  
ดยุคแห่งเล็นนิกซ์ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1581 สจวต สิ้นสุด ค.ศ. 1672 และดยุคแห่งริชมอนด์ในอังกฤษ ตั้งแต่ ค.ศ. 1623 จนกระทั่ง ค.ศ. 1624 และตั้งแต่ ค.ศ. 1641
ดยุคแห่งอัลบานี 23 ธันวาคม ค.ศ. 1600 สจวต (Stewart) รวมเป็นส่วนพระมหากษัตริย์
ค.ศ. 1625
และดยุคแห่งยอร์คอังกฤษ ตั้งแต่ ค.ศ. 1605และดยุคแห่งรอธเซย์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1612
ดยุคแห่งคินไทร์และลอร์น ค.ศ. 1602 สจวต (Stewart) สิ้นสุด ค.ศ. 1602  
ดยุคแห่งแฮมมิลตัน 12 เมษายน ค.ศ. 1643 แฮมมิลตัน ยังคงใช้อยู่ และดยุคแห่งแบรนดอนในสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ ค.ศ. 1711
ดยุคแห่งแฮมมิลตัน 20 กันยายน ค.ศ. 1660 แฮมมิลตัน (ดักกลาส) สิ้นสุด ค.ศ. 1694 ตลอดชีพเท่านั้น; สามีของดัชเชสแห่งแฮมมิลตัน
ดยุคแห่งอัลบานี 31 ธันวาคม ค.ศ. 1660 สจวต (Stewart) รวมเป็นส่วนพระมหากษัตริย์ ค.ศ. 1685  
ดยุคแห่งบุคคลอยช์ 20 เมษายน ค.ศ. 1663 สกอตต์ ยุบเลิก ค.ศ. 1685 และดยุคแห่งมอนม็อธในอังกฤษ
ดยุคแห่งบุคคลอยช์ 20 เมษายน ค.ศ. 1663 สกอตต์, มองตากิว-ดักกลาส-สกอตต์ ยังคงใช้อยู่ และดยุคแห่งควีนสบรีตั้งแต่ ค.ศ. 1810
ดยุคแห่งลอเดอร์เดล 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1672 เมทแลนด์ สิ้นสุด ค.ศ. 1682  
ดยุคแห่งเล็นนิกซ์ 9 กันยายน ค.ศ. 1675 เล็นนิกซ์ ยังคงใช้อยู่ และดยุคแห่งกอร์ดอนในสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ ค.ศ. 1876และดยุคแห่งริชมอนด์ในอังกฤษ
ดยุคแห่งรอธส์ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1680 เลสลี สิ้นสุด ค.ศ. 1681  
ดยุคแห่งกอร์ดอน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1684 กอร์ดอน สิ้นสุด ค.ศ. 1836  
ดยุคแห่งควีนสบรี 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1684 ดักกลาส, มองตากิว-ดักกลาส สกอตต์ ยังคงใช้อยู่ และดยุคแห่งโดเวอร์ในสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ ค.ศ. 1708จนกระทั่ง ค.ศ. 1778และดยุคแห่งบุคคลอยช์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1810
ดยุคแห่งอาร์กายล์ 23 มิถุนายน ค.ศ. 1701 แคมพ์เบลล์ ยังคงใช้อยู่ และดยุคแห่งกรีนนิชในสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ ค.ศ. 1718จนกระทั่ง ค.ศ. 1743และดยุคแห่งอาร์กายล์ในสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ ค.ศ. 1892
ดยุคแห่งดักกลาส 10 เมษายน ค.ศ. 1703 ดักกลาส สิ้นสุด ค.ศ. 1761 สร้างสำหรับมาร์ควิสแห่งดักกลาส
ดยุคแห่งอาโธลล์ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1703 เมอร์เรย์ ยังคงใช้อยู่  
ดยุคแห่งมอนท์โรส 24 เมษายน ค.ศ. 1707 แกรม ยังคงใช้อยู่  
ดยุคแห่งร็อกซเบอรห์ 25 เมษายน ค.ศ. 1707 เคอร์ ยังคงใช้อยู่  

ดัชชีและขุนนางสืบตระกูลของสหราชอาณาจักร, 1707–1801แก้ไข

ตำแหน่ง วันก่อตั้ง สกุล สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
ดยุคแห่งโดเวอร์ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1708 ดักกลาส สิ้นสุด ค.ศ. 1778 และดยุคแห่งควีนสบรีในสกอตแลนด์
ดยุกแห่งเคนต์ 28 เมษายน ค.ศ. 1710 เกรย์ สิ้นสุด ค.ศ. 1740  
ดยุคแห่งแบรนดอน 10 กันยายน ค.ศ. 1711 ดักกลาส ยังคงใช้อยู่ และดยุคแห่งแฮมมิลตันในสกอตแลนด์
ดยุคแห่งแอนคาสเตอร์และเคสเวน 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1715 เบอร์ตี สิ้นสุด ค.ศ. 1809  
ดยุคแห่งคิงส์ตัน-อัพพอน-ไทน์l 10 สิงหาคม ค.ศ. 1715 เพียรพอนท์ สิ้นสุด ค.ศ. 1773  
ดยุคแห่งนิวคาลเซิล-อัพพอน-ไทน์ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1715 เพลแลม-โฮลส์ สิ้นสุด ค.ศ. 1768 และดยุคแห่งนิวคาลเซิล-อันเดอร์-ไลน์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1757
ดยุคแห่งยอร์คและอัลบานี 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1716 เกลฟ์ สิ้นสุด ค.ศ. 1728  
ดยุคแห่งพอร์ทแลนด์ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 1716 เบ็นทิงค์ สิ้นสุด ค.ศ. 1990  
ดยุคแห่งวอร์ตัน 28 มกราคม ค.ศ. 1718 วอร์ตัน สิ้นสุด ค.ศ. 1731  
ดัชเชสแห่งเค็นดอล 19 มีนาคม ค.ศ. 1719 Schulenburg สิ้นสุด ค.ศ. 1743 และดัชเชสแห่งมุนสเตอร์ในไอร์แลนด์, ตลอดชีพเท่านั้น
ดยุคแห่งกรีนนิช 27 เมษายน ค.ศ. 1719 แคมพ์เบลล์ สิ้นสุด ค.ศ. 1743 และดยุคแห่งอาร์กายล์ในสกอตแลนด์
ดยุคแห่งแมนเชสเตอร์ 28 เมษายน ค.ศ. 1719 มองตากิว ยังคงใช้อยู่  
ดยุคแห่งชานดอส 29 เมษายน ค.ศ. 1719 บริดจ์ส สิ้นสุด ค.ศ. 1789  
ดยุคแห่งดอร์เซ็ท 17 มิถุนายน ค.ศ. 1720 แซ็ควิลล์ สิ้นสุด ค.ศ. 1843  
ดยุคแห่งบริดจ์วอเตอร์ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1720 อีเกอร์ตัน สิ้นสุด ค.ศ. 1803  
ดยุคแห่งเอดินบะระ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1726 เกลฟ์ รวมเป็นส่วนพระมหากษัตริย์
ค.ศ. 1760
และดยุคแห่งคอร์นวอลล์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1727 to 1751
ดยุคแห่งคัมเบอร์แลนด์ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1726 เกลฟ์ สิ้นสุด ค.ศ. 1765  
ดยุคแห่งนิวคาลเซิล-อันเดอร์-ไลน์ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1756 เพลแลม-โฮลส์ สิ้นสุด ค.ศ. 1988 และดยุคแห่งนิวคาลเซิล-อัพพอน-ไทน์จนกระทั่ง ค.ศ. 1768
ดยุกแห่งยอร์กและออลบานี 1 เมษายน ค.ศ. 1760 ฮันโนเวอร์ สิ้นสุด ค.ศ. 1767  
ดยุกแห่งกลอสเตอร์และเอดินบะระ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1764 ฮันโนเวอร์ สิ้นสุด ค.ศ. 1834  
ดยุคแห่งนอร์ทธัมเบอร์แลนด์ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1766 เพอร์ซีย์ ยังคงใช้อยู่  
ดยุกแห่งคัมบาร์ลันด์และสแตรธเอิร์น 22 ตุลาคม ค.ศ. 1766 ฮันโนเวอร์ สิ้นสุด ค.ศ. 1790  
ดยุคแห่งมองตากิว 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1766 มองตากิว สิ้นสุด ค.ศ. 1790  
ดยุกแห่งยอร์กและออลบานี 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1784 ฮันโนเวอร์ สิ้นสุด ค.ศ. 1827  
ดยุกแห่งแคลเรนซ์และเซนต์แอนดรูวส์ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1789 ฮันโนเวอร์ รวมเป็นส่วนพระมหากษัตริย์ ค.ศ. 1830  
ดยุกแห่งเคนต์และสแตรธเอิร์น 24 เมษายน ค.ศ. 1799 ฮันโนเวอร์ สิ้นสุด ค.ศ. 1820  
ดยุกแห่งคัมบาร์ลันด์และเทวิอ็อตเดล 24 เมษายน ค.ศ. 1799 ฮันโนเวอร์ ระงับ ค.ศ. 1919  

ดัชชีและขุนนางสืบตระกูลของไอร์แลนด์, 1661–1868แก้ไข

ตำแหน่ง วันก่อตั้ง สกุล สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
ดยุคแห่งออร์มอนด์ 30 มีนาคม ค.ศ. 1661 บัตเลอร์ สิ้นสุด ค.ศ. 1758 และดยุคแห่งออร์มอนด์ในอังกฤษจนกระทั่ง ค.ศ. 1715
ดยุคแห่งไลน์สเตอร์ 3 มีนาคม ค.ศ. 1691 ชอมเบิร์ก สิ้นสุด ค.ศ. 1719 และดยุคแห่งชอมเบิร์กในอังกฤษ
ดัชเชสแห่งเค็นดอล 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1716 ชุลเล็นเบิร์ก สิ้นสุด ค.ศ. 1754 และดัชเชสแห่งKendalในสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ ค.ศ. 1719, ตลอดชีพเท่านั้น
ดยุคแห่งไลน์สเตอร์ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1766 ฟิทซ์เจอรัลด์ ยังคงใช้อยู่  
ดยุคแห่งอาเบอร์คอร์น 10 สิงหาคม ค.ศ. 1868 แฮมมิลตัน ยังคงใช้อยู่  

ดัชชีและขุนนางสืบตระกูลของสหราชอาณาจักร, ตั้งแต่ ค.ศ. 1801 ถึงปัจจุบันแก้ไข

ตำแหน่ง วันก่อตั้ง สกุล สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ
ดยุกแห่งซัสเซกซ์ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1801 ฮันโนเวอร์ สิ้นสุด ค.ศ. 21 เมษายน ค.ศ. 1843  
ดยุคแห่งเคมบริดจ์ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1801 ฮันโนเวอร์ สิ้นสุด ค.ศ. 17 มีนาคม ค.ศ. 1904  
ดยุกแห่งเวลลิงตัน 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1814 เวลส์ลีย์ ยังคงใช้อยู่  
ดยุคแห่งบัคคิงแฮมและชานดอส 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1822 Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville สิ้นสุด ค.ศ. 26 มีนาคม ค.ศ. 1889  
ดยุคแห่งซัทเธอร์ลันด์ 28 มกราคม ค.ศ. 1833 เลเวสัน-กาวเวอร์
ซัทเธอร์แลนด์-เลเวสัน-กาวเวอร์
อีเกอร์ตัน
ยังคงใช้อยู่  
ดยุคแห่งคลีฟแลนด์ 29 มกราคม ค.ศ. 1833 เวน
พาวเล็ตต์
สิ้นสุด ค.ศ. 21 สิงหาคม ค.ศ. 1891  
ดัชเชสแห่งอินเวอร์เนสส์ 10 เมษายน ค.ศ. 1840 อันเดอร์วูด สิ้นสุด ค.ศ. 1 สิงหาคม ค.ศ. 1873 ตลอดชีพเท่านั้น
ดยุกแห่งเอดินบะระ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1866 ฟอน เว็ททิน สิ้นสุด ค.ศ. 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1900  
ดยุคแห่งเวสต์มินสเตอร์ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1874 โกรฟเนอร์ ยังคงใช้อยู่  
ดยุกแห่งคอนน็อตและสแตรธเอิร์น 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1874 ฟอน เว็ททิน สิ้นสุด ค.ศ. 26 เมษายน ค.ศ. 1943  
ดยุคแห่งกอร์ดอน 13 มกราคม ค.ศ. 1876 กอร์ดอน เล็นนิกซ์ ยังคงใช้อยู่ และดยุคแห่งริชมอนด์ในอังกฤษและดยุคแห่งเล็นนิกซ์ในสกอตแลนด์
ดยุกแห่งออลบานี 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1881 ฟอน เว็ททิน ระงับ 28 มีนาคม ค.ศ. 1919  
ดยุกแห่งไฟฟ์ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1889 ดัฟฟ์ สิ้นสุด ค.ศ. 29 มกราคม ค.ศ. 1912 เมื่อรื้อฟื้นใน ค.ศ. 1900 สตรีสืบตำแหน่งได้
ดยุกแห่งแคลเรนซ์และเอวอนเดล 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1890 ฟอน เว็ททิน สิ้นสุด ค.ศ. 14 มกราคม ค.ศ. 1892  
ดยุกแห่งอาร์กายล์ 7 เมษายน ค.ศ. 1892 แคมพ์เบลล์ ยังคงใช้อยู่ และดยุคแห่งอาร์กายล์ในสกอตแลนด์
ดยุกแห่งยอร์ก 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1892 ฟอน เว็ททิน รวมเป็นส่วนพระมหากษัตริย์ ค.ศ. 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1910 และดยุคแห่งคอร์นวอลล์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1901
ดยุกแห่งไฟฟ์ 24 เมษายน ค.ศ. 1900 ดัฟฟ์
คาร์เนกี
ยังคงใช้อยู่  
ดยุกแห่งยอร์ก 5 มิถุนายน ค.ศ. 1920 วินด์เซอร์ รวมเป็นส่วนพระมหากษัตริย์ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1936  
ดยุกแห่งกลอสเตอร์ 31 มีนาคม ค.ศ. 1928 วินด์เซอร์ ยังคงใช้อยู่  
ดยุกแห่งเคนต์ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1934 วินด์เซอร์ ยังคงใช้อยู่  
ดยุกแห่งวินด์เซอร์ 8 มีนาคม ค.ศ. 1937 วินด์เซอร์ สิ้นสุด ค.ศ. 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1972  
ดยุกแห่งเอดินบะระ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 เมานต์แบ็ตเทน รวมเป็นส่วนพระมหากษัตริย์ 8 กันยายน ค.ศ. 2022  
ดยุกแห่งยอร์ก 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1986 เมานต์แบ็ตเทน-วินด์เซอร์ ยังคงใช้อยู่  
ดยุกแห่งเคมบริดจ์ 29 เมษายน ค.ศ. 2011 ยังคงใช้อยู่
ดยุกแห่งซัสเซกซ์ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 ยังคงใช้อยู่
ดยุกแห่งเอดินบะระ 10 มีนาคม ค.ศ. 2023 ยังคงใช้อยู่

ดูเพิ่มแก้ไข