ดยุกแห่งนอร์ฟอล์ก

ดยุกแห่งนอร์ฟอล์ก (อังกฤษ: Duke of Norfolk) เป็นบรรดาศักดิ์ชั้นดยุกลำดับที่ 1 ของอังกฤษ และโดยตำแหน่งยังเป็นเอิร์ลแห่งแอรันเดิล (Earl of Arundel) ซึ่งเป็นเอิร์ลลำดับที่ 1 เช่นกัน ตามตำแหน่งแล้วดยุกแห่งนอร์ฟอล์กเป็นเอิร์ลมาร์แชล (Earl Marshal) หรือจอมพลทหารรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นตำแหน่งสืบตระกูล โดยศูนย์กลางอำนาจของดยุกแห่งนอร์ฟอล์กอยู่ที่ปราสาทแอรันเดิลในซัสเซกซ์ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับเมืองนอร์ฟอล์กที่เป็นชื่อของบรรดาศักดิ์ ผู้ที่ใช้บรรดาศักดิ์ดยุกแห่งนอร์ฟอล์กคนปัจจุบันคือ เอ็ดเวิร์ด ฟิตซ์อลัน เฮาเวิร์ด

ดยุกแห่งนอร์ฟอล์ก
ตราอาร์มประจำบรรดาศักดิ์
สถาปนาค.ศ. 1397
องค์แรกโธมัสแห่งมอเบรย์ ดยุกที่ 1 แห่งนอร์ฟอล์ก
องค์ปัจจุบันเอ็ดเวิร์ด ฟิตซ์อลัน เฮาเวิร์ด ดยุกที่ 18 แห่งนอร์ฟอล์ก

ตั้งแต่อดีตดยุกแห่งนอร์ฟอล์กมีความเกี่ยวพันอย่างแน่นหนากับคริสต์จักรคาทอลิก โดยเป็นหนึ่งในกลุ่มต่อต้านนิกายแองกลิคัน

ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันดยุกแห่งนอร์ฟอล์กเป็นผู้สืบตระกูลมาจากพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 โดยเฮนรี เฮาเวิร์ด เอิร์ลแห่งเซอร์รีย์ บุตรชายของโธมัส เฮาเวิร์ด ดยุกที่ 3 แห่งนอร์ฟอล์ก เป็นผู้สืบตระกูลมาจากทั้งพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 และพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4

บทบาทและหน้าที่

แก้

นอกเหนือจากบรรดาศักดิ์ดยุกแห่งนอร์ฟอล์กแล้ว ผู้ถือบรรดาศักดิ์นี้ยังถือตำแหน่งสำคัญที่สืบตระกูลอีกหนึ่งตำแหน่งคือ เอิร์ลมาร์แชล ซึ่งมีภาระหน้าที่หลักในการจัดการงานรัฐพิธีต่างๆ อาทิเช่น รัฐพิธีเปิดประชุมสภาอังกฤษ โดยเป็นเวลาตั้งแต่กว่าห้าร้อยปีที่บรรดาศักดิ์ดยุกแห่งนอร์ฟอล์ก และตำแหน่งเอิร์ลมาร์แชลได้ตกอยู่ในมือของตระกูลเฮาเวิร์ด ตามพระราชบัญญัติสภาขุนนาง ค.ศ. 1999 ผู้ถือบรรดาศักดิ์ดยุกแห่งนอร์ฟอล์กจะได้มีสิทธิเป็นสมาชิกสภาขุนนางโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องผ่านการคัดเลือกใดๆ

นอกจากนี้ ดยุกแห่งนอร์ฟอล์กยังมีส่วนสำคัญในรัฐพีธีการเปิดประชุมรัฐสภา โดยเป็นหนึ่งในสี่สมาชิกที่เดินเคียงข้างพระมหากษัตริย์ โดยมักจะเป็นผู้ที่เดินตามด้านหลังพระมหากษัตริย์ แต่การปฏิบัตินี้ไม่ได้กระทำมาหลายปีแล้ว

ในฐานะขอเอิร์ลมาร์แชล ดยุกแห่งนอร์ฟอร์กโดยตำแหน่งเป็นผู้บังคับการของ College of Arms ซึ่งถือเป็นหน่วยที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับตราอาร์มประจำตำแหน่งต่างๆ ในสหราชอาณาจักร นอกเหนือจากหน้าที่หลักคือควบคุมดูแลงานรัฐพิธีต่างๆ

นอกจากนี้ดยุกแห่งนอร์ฟอล์กยังเป็นหนึ่งในสามของผู้ที่อ้างสิทธิ์เหนือตำแหน่งของ Chief Butler of England

ดยุกแห่งนอร์ฟอล์กมีบรรดาศักดิ์อื่นๆ ดังนี้

บรรดาศักดิ์เหล่านี้ล้วนปรากฏอยู่ในบรรดาศักดิ์ของอังกฤษ ยกเว้นบารอนเฮาเวิร์ดแห่งกลอสซอป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรดาศักดิ์ของสหราชอาณาจักร โดยหลักจะสามารถสืบตระกูลผ่านทางทายาทชาย ยกเว้นบรรดาศักดิ์บารอนโบมงต์ ซึ่งสามารถสืบตระกูลไปยังทายาทสตรีได้

บรรดาศักดิ์เอิร์ลแห่งแอรันเดิล ใช้เป็นคำเรียกบุตรชายคนโตของดยุกแห่งนอร์ฟอล์กอย่างลำลอง ส่วนลอร์ดมัลเทรเวอรส์ ใช้สำหรับเรียกบุตรชายคนโตของบุตรชายคนโตของดยุกแห่งนอร์ฟอล์ก (หลานชายคนโต)

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้