ดยุกแห่งรอธซี (อังกฤษ: Duke of Rothesay) เป็นยศสำหรับทายาทผู้มีสิทธิโดยตรงแห่งราชบัลลังก์สหราชอาณาจักร ซึ่งรัชทายาทองค์ปัจจุบันคือเจ้าชายวิลเลียม เดิมทียศนี้เป็นยศของรัชทายาทแห่งสกอตแลนด์ระหว่างปีค.ศ. 1398 ถึง 1707 หลังจากนั้นก็กลายเป็นยศของรัชทายาทแห่งบริเตนใหญ่จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติสหภาพขึ้นในปีค.ศ. 1801 ยศนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในบรรดายศของรัชทายาทสหราชอาณาจักร เมื่อมีการออกพระนามรัชทายาทสหราชอาณาจักรในประเทศสกอตแลนด์ (เอกราชราชการ, สื่อต่างๆ) แทนที่จะออกพระนามว่าเจ้าชายแห่งเวลส์ ก็จะออกพระนามเป็นยศนี้แทน

ดยุกแห่งรอธซี
ตราอาร์มประจำบรรดาศักดิ์
เจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแห่งเวลส์
ดยุกแห่งรอธซีพระองค์ปัจจุบัน
สถาปนาค.ศ. 1398
องค์แรกเดวิด สจวต ดยุกแห่งรอธซี
องค์ปัจจุบันเจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแห่งเวลส์
คู่สมรสแคเธอริน เจ้าหญิงแห่งเวลส์

ยศนี้ถูกสถาปนาขึ้นในปีค.ศ. 1398 โดยมี เดวิด สจวต พระโอรสในพระเจ้าโรเบิร์ตที่ 3 แห่งสกอตแลนด์ เป็นดยุกแห่งรอธซีคนแรก หลังจากนั้น ก็มีการสืบต่อยศนี้เรื่อยมาในหมู่รัชทายาทของสกอตแลนด์ ผู้ดำรงยศนี้ยังมีตำแหน่งเป็น มหาเสวกแห่งสกอตแลนด์ (Great Steward of Scotland) ซึ่งเป็นตำแหน่งรัชทายาทของสกอตแลนด์ซึ่งมีมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1150 ก่อนที่จะมียศดยุกแห่งรอธซี

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง แก้