ดยุกแห่งคอร์นวอลล์

ดยุกแห่งคอร์นวอลล์ (Duke of Cornwall) เป็นบรรดาศักดิ์ดยุกบรรดาศักดิ์แรกที่ได้มีการสถาปนาในอังกฤษ โดยตามธรรมเนียมแล้วจะสงวนไว้เพื่อเป็นบรรดาศักดิ์เฉพาะสำหรับรัชทายาทผู้มีสิทธิโดยตรงของราชบัลลังก์อังกฤษ หรือสำหรับพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระมหากษัตริย์บริเตนในอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน

ดยุกแห่งคอร์นวอลล์
ตราอาร์มประจำพระองค์
เจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแห่งเวลส์
ดยุกแห่งคอร์นวอลล์พระองค์ปัจจุบัน
สถาปนาค.ศ. 1337
องค์แรกเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแห่งวูดสต็อค
องค์ปัจจุบันเจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแห่งเวลส์
คู่สมรสแคเธอรีน มิดเดิลตัน

ดัชชีแห่งคอร์นวอลล์ (Duchy of Cornwall) ถือเป็นดัชชีแห่งแรกในอังกฤษ โดยสถาปนาขึ้นในปีค.ศ. 1337 ดยุกแห่งคอร์นวอลล์พระองค์ปัจจุบันคือ เจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแห่งเวลส์ พระราชโอรสพระองค์ใหญ่และพระรัชทายาทในสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร บริเตนใหญ่ ไอร์แลนด์เหนือและประเทศในเครือจักรภพ โดยพระชายาองค์ปัจจุบัน แคเธอรีน มิดเดิลตัน ซึ่งทรงอภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

การสืบตระกูล

แก้

บรรดาศักดิ์ดยุกแห่งคอร์นวอลล์นั้นเป็นยศไม่สืบตระกูล กล่าวคือพระโอรสของดยุกแห่งคอร์นวอลล์จะไม่สามารถสืบยศดยุกแห่งคอร์นวอลล์ได้ ซึ่งต่างจากยศสืบตระกูลโดยทั่วๆ ไป เพราะพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรเท่านั้นที่จะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นดยุกแห่งคอร์นวอลล์โดยทันที ไม่ต้องมีการสถาปนา ถ้าหากว่าพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์ยังไม่ครองราชย์ พระองค์จะเป็นทันทีที่พระราชบิดาหรือพระราชมารดาเสด็จขึ้นทรงราชย์ หรือทรงเป็นดยุกแห่งคอร์นวอลล์ทันทีตั้งแต่ประสูติหากพระราชบิดาพระราชมารดาทรงราชย์อยู่ในขณะนั้น

อิสริยยศดยุกแห่งคอร์นวอลล์จึงเป็นตำแหน่งรัชทายาทโดยนิตินัยเท่านั้น และจะต้องเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่เท่านั้น แม้รัชทายาทโดยนิตินัยดังเช่นเจ้าชายแห่งเวลส์ ถ้าไม่ได้เป็นพระราชโอรสพระองค์โต ก็ไม่เป็นดยุคแห่งคอร์นวอลล์

อนึ่งหากดยุคแห่งคอร์นวอลล์สิ้นพระชนม์ลงโดยไม่มีพระโอรส พระเชษฐาองค์ถัดไปจะได้รับบรรดาศักดิ์นี้ไปโดยปริยายพร้อมๆ กับตำแหน่งรัชทายาท

โดยปกติแล้วมีความเป็นไปได้ว่าพระอิสริยยศเจ้าชายแห่งเวลส์ และตำแหน่งรัชทายาทนั้น จะไม่ได้สถาปนาเป็นดยุกแห่งคอร์นวอลล์เสมอไป เนื่องจากพระอิสริยยศเจ้าชายแห่งเวลส์นั้นเป็นอิสริยยศเฉพาะสำหรับองค์รัชทายาท ซึ่งสถาปนาโดยพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ และไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่

ในกรณีตัวอย่าง คือ ในกรณีของพระเจ้าจอร์จที่ 2 ซึ่งสถาปนาพระราชนัดดาของพระองค์เป็นพระรัชทายาท ซึ่งต่อมาคือ พระเจ้าจอร์จที่ 3 เป็นเจ้าชายแห่งเวลส์ แต่ก็หาได้ดำรงอิสริยยศเป็นดยุกแห่งคอร์นวอลล์ เนื่องจากพระองค์มิได้เป็นพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์ ดังนั้นเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชโอรสสำหรับสืบราชสมบัติ ดัชชีแห่งคอร์นวอลล์จะผนวกกลับเป็นของพระมหากษัตริย์จนกระทั่งมีประสูติกาลพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์ หรือจนกระทั่งมีการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ซึ่งมีพระราชโอรสพระองค์ใหญ่

ตราอาร์ม

แก้
 
ตราอาร์มของดยุกแห่งคอร์นวอลล์

ตราอาร์มของดยุกแห่งคอร์นวอลล์ เป็นพื้นสีดำ กับเหรียญทองจำนวนสิบห้าเหรียญ ในปัจจุบันใช้ประกอบตราสัญลักษณ์ของเจ้าชายแห่งเวลส์ โดยปรากฏอยู่เบื้องล่างของตราสัญลักษณ์