เปิดเมนูหลัก


ดยุกแห่งคอร์นวอลล์ (Duke of Cornwall) เป็นบรรดาศักดิ์ดยุกบรรดาศักดิ์แรกที่ได้มีการสถาปนาในอังกฤษ โดยตามธรรมเนียมแล้วจะสงวนไว้เพื่อเป็นบรรดาศักดิ์เฉพาะสำหรับมกุฎราชกุมารของอังกฤษในอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน

ดยุกแห่งคอร์วอลล์
Arms of the Duchy of Cornwall.svg
เจ้าชายชาลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
เจ้าชายชาลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์

ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952
ที่พำนักพระตำหนักคลาเรนซ์ (Clarence House)
วาระตลอดพระชนม์ชีพ หรือจนกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชย์
คนแรกเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแห่งวูดสต็อค
เว็บไซต์www.princeofwales.gov.uk

ดัชชีแห่งคอร์นวอลล์ (Duchy of Cornwall) ถือเป็นดัชชีแห่งแรกในอังกฤษ โดยสถาปนาขึ้นในปีค.ศ. 1337 ดยุกแห่งคอร์นวอลล์พระองค์ปัจจุบันคือ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ พระราชโอรสพระองค์ใหญ่และพระรัชทายาทในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร บริเตนใหญ่ ไอร์แลนด์เหนือและประเทศในเครือจักรภพ โดยพระชายาองค์ปัจจุบัน คามิลลา ซึ่งทรงอภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2005 เป็นดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์พระองค์ปัจจุบัน ซึ่งพระองค์ยังมีอิสริยยศเป็นเจ้าหญิงแห่งเวลส์ด้วย แต่พระองค์เลือกที่จะไม่ใช้อิสริยยศนี้

การสืบตระกูลแก้ไข

บรรดาศักดิ์ดยุกแห่งคอร์นวอลล์นั้นเป็นยศไม่สืบตระกูล กล่าวคือพระโอรสของดยุกแห่งคอร์นวอลล์จะไม่สามารถสืบยศดยุกแห่งคอร์นวอลล์ได้ ซึ่งต่างจากยศสืบตระกูลโดยทั่วๆ ไป เพราะพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรเท่านั้นที่จะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นดยุกแห่งคอร์นวอลล์โดยทันที ไม่ต้องมีการสถาปนา ถ้าหากว่าพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์ยังไม่ครองราชย์ พระองค์จะเป็นทันทีที่พระราชบิดาหรือพระราชมารดาเสด็จขึ้นทรงราชย์ หรือทรงเป็นดยุกแห่งคอร์นวอลล์ทันทีตั้งแต่ประสูติหากพระราชบิดาพระราชมารดาทรงราชย์อยู่ในขณะนั้น

อิสริยยศดยุกแห่งคอร์นวอลล์จึงเป็นตำแหน่งรัชทายาทโดยนิตินัยเท่านั้น และจะต้องเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่เท่านั้น แม้รัชทายาทโดยนิตินัยดังเช่นเจ้าชายแห่งเวลส์ ถ้าไม่ได้เป็นพระราชโอรสพระองค์โต ก็ไม่เป็นดยุคแห่งคอร์นวอลล์

อนึ่งหากดยุคแห่งคอร์นวอลล์สิ้นพระชนม์ลงโดยไม่มีพระโอรส พระเชษฐาองค์ถัดไปจะได้รับบรรดาศักดิ์นี้ไปโดยปริยายพร้อมๆ กับตำแหน่งรัชทายาท

โดยปกติแล้วมีความเป็นไปได้ว่าพระอิสริยยศเจ้าชายแห่งเวลส์ และตำแหน่งรัชทายาทนั้น จะไม่ได้สถาปนาเป็นดยุกแห่งคอร์นวอลล์เสมอไป เนื่องจากพระอิสริยยศเจ้าชายแห่งเวลส์นั้นเป็นอิสริยยศเฉพาะสำหรับองค์รัชทายาท ซึ่งสถาปนาโดยพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ และไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่

ในกรณีตัวอย่าง คือ ในกรณีของพระเจ้าจอร์จที่ 2 ซึ่งสถาปนาพระราชนัดดาของพระองค์เป็นพระรัชทายาท ซึ่งต่อมาคือ พระเจ้าจอร์จที่ 3 เป็นเจ้าชายแห่งเวลส์ แต่ก็หาได้ดำรงอิสริยยศเป็นดยุกแห่งคอร์นวอลล์ เนื่องจากพระองค์มิได้เป็นพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์ ดังนั้นเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชโอรสสำหรับสืบราชสมบัติ ดัชชีแห่งคอร์นวอลล์จะผนวกกลับเป็นของพระมหากษัตริย์จนกระทั่งมีประสูติกาลพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์ หรือจนกระทั่งมีการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ซึ่งมีพระราชโอรสพระองค์ใหญ่

ตราอาร์มแก้ไข

 
ตราอาร์มของดยุกแห่งคอร์นวอลล์

ตราอาร์มของดยุกแห่งคอร์นวอลล์ เป็นพื้นสีดำ กับเหรียญทองจำนวนสิบห้าเหรียญ ในปัจจุบันใช้ประกอบตราสัญลักษณ์ของเจ้าชายแห่งเวลส์ โดยปรากฏอยู่เบื้องล่างของตราสัญลักษณ์