เปิดเมนูหลัก

ดยุกแห่งวินด์เซอร์ (อังกฤษ: Duke of Windsor) เป็นฐานันดรศักดิ์หนึ่งของสหราชอาณาจักร ซึ่งถูกตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1937 สำหรับเจ้าชายเอดเวิร์ด ดยุกแห่งวินเซอร์ ซึ่งเป็นอดีตพระมหากษัตริย์ พระนามว่า พระเจ้าเอดเวิร์ดที่ 8 หลังจากทรงประกาศสละราชสมบัติในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1937 ชื่อเมืองวินด์เซอร์สำหรับฐานันดรนี้ตั้งชื่อตามเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังวินด์เซอร์ ที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อังกฤษตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าเฮนรีที่ 1 จากการพิชิตอังกฤษของชาวนอร์มัน นอกจากนี้ วินเซอร์ ยังเป็นชื่อของราชวงศ์อังกฤษตั้งแต่ปีค.ศ. 1917 เป็นต้นมา

ดยุกแห่งวินด์เซอร์
Coat of Arms of Edward, Duke of Windsor.svg
ตราอาร์มประจำพระองค์
Prince Edward, Duke of Windsor (King Edward VIII) by Solomon Joseph Solomon.jpg
เจ้าชายเอดเวิร์ด ดยุกแห่งวินด์เซอร์
ดยุกแห่งวินด์เซอร์พระองค์สุดท้าย
ข้อมูลทั่วไป
สถาปนา 8 มีนาคม ค.ศ. 1937
สิ้นสุด 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1972
องค์แรก เจ้าชายเอดเวิร์ด ดยุกแห่งวินด์เซอร์
องค์สุดท้าย เจ้าชายเอดเวิร์ด ดยุกแห่งวินด์เซอร์
คู่สมรส ดัชเชสแห่งวินด์เซอร์

ประวัติแก้ไข

 
ดยุกแห่งวินด์เซอร์ในปี ค.ศ. 1945

สมเด็จพระเจ้าเอดเวิร์ดที่ 8 ทรงสละราชสมบัติในวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1936 เพื่อที่จะเสกสมรสกับหญิงม่ายชาวอเมริกัน วอลลิส ซิมส์สัน ซึ่งภายหลังจากการเสกสมรสได้มีฐานันดรเป็น "ดัชเชสแห่งวินด์เซอร์"

ในช่วงวิกฤตการณ์แห่งการสละราชสมบัตินั้น ได้มีความสับสนเกี่ยวกับความเป็นไปของพระราชฐานะของอดีตพระมหากษัตริย์ซึ่งยังทรงพระชนม์อยู่ ซึ่งพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 ได้ทรงนำความคิดที่จะใช้นามสกุลของพระราชวงศ์วินด์เซอร์เพื่อใช้สำหรับกรณีนี้[1]

ในพระราชกิจจานุเบกษาของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 ได้บันทึกถึงเหตุการณ์ในการสืบราชสมบัติต่อจากพระเชษฐา ซึ่งได้ทรงระบุถึงฐานันดรของพระเชษฐาอย่างชัดเจนว่าให้ทรงเป็น "ดยุกแห่งวินด์เซอร์" หลังจากนั้นมา[2]

ฐานันดร "ดยุกแห่งวินด์เซอร์" นั้นสิ้นสุดที่การสิ้นพระชนม์ของพระองค์โดยปราศจากรัชทายาทในปีค.ศ. 1972 จึงทำให้พระองค์เป็นผู้ทรงฐานันดรนี้เป็นพระองค์แรก พระองค์เดียว และพระองค์สุดท้าย ส่วนดัชเชสแห่งวินด์เซอร์นั้นสิ้นพระชนม์ภายหลังในปีค.ศ. 1986


อ้างอิงแก้ไข

  1. This version is recounted in the Duke's memoir A King's Story
  2. "No. 34350". The London Gazette. 15 December 1936.

ดูเพิ่มแก้ไข