สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่ 2

สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่ 2 (อังกฤษ: Sylvester II) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 999 ถึง ค.ศ. 1003


สถาปนากษัตริย์แห่งฮังการีพระองค์แรก แก้ไข

ในปี ค.ศ. 1001 สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่ 2 ได้สนับสนุนให้ สตีเฟนขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของฮังการี โดนพระองค์ทรงประทานพระมหามงกุฏและสมัญญานาม "กษัตริย์สาวกของพระเป็นเจ้า"[ต้องการอ้างอิง]


ก่อนหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่ 2 ถัดไป
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 5   พระสันตะปาปา
(ค.ศ. 999 - ค.ศ. 1003)
  สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 17