สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลละฮ์ ชะฮ์

สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่านอับดุลละฮ์ รีอายาตุดดิน อัล-มุสตาฟา บิลละฮ์ ชะฮ์ (พระราชสมภพ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2502) ทรงเป็นสุลต่านแห่งรัฐปะหังและยังดีเปอร์ตวนอากงแห่งประเทศมาเลเซียพระองค์ปัจจุบัน

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลละฮ์ ชะฮ์
ยังดี เปอร์ตวน อากงแห่งมาเลเซีย
สุลต่านแห่งรัฐปะหัง
ยังดี เปอร์ตวน อากง พระองค์ที่ 16
ครองราชย์31 มกราคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
ราชาภิเษก30 กรกฎาคม 2562
ก่อนหน้าสุลต่านมูฮัมมัดที่ 5 แห่งกลันตัน
สุลต่านแห่งรัฐปะหัง
ครองราชย์11 มกราคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
ก่อนหน้าสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี อาห์หมัด ชาห์
คู่อภิเษกสมเด็จพระราชินีตุนกู ฮายาห์ อซิซาห์ อมีนาห์ ไมมูนาห์ อิสกันดาริยาห์
พระราชบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี อาห์หมัด ชาห์
พระราชมารดาTengku Hajah Afzan binti Tengku Panglima Perang Muhammad
ประสูติ30 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 (60 ปี)
เปอกัน รัฐปะหัง สหพันธรัฐมาลายา (ประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน)
ศาสนาอิสลาม

สภาผู้ปกครองแห่งมาเลเซีย ได้มีมติเลือกสุลต่านแห่งรัฐปะหัง ขึ้นเถลิงราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ของมาเลเซีย เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 สืบต่อจากสมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่านมูฮัมมัดที่ 5 แห่งกลันตัน ที่ทรงสละราชบัลลังก์อย่างกะทันหัน

เถลิงราชย์ยังดีเปอร์ตวนอากงแก้ไข

ทรงประกอบการพระราชพิธีสาบานพระองค์เข้ารับตำแหน่ง สมเด็จพระราชาธิบดี หรือยัง ดี-เปอร์ตวน อากง พระองค์ที่ 16 ส่วนสมเด็จพระราชินี ตวนกู ตุนกู ฮายาห์ อซิซาห์ อมีนาห์ ไมมูนาห์ อิสกันดาริยาห์ ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่ง สมเด็จพระราชินี หรือรายา ประไหมสุหรี อากง พระองค์ที่ 15 อย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังอิสตานาเนการา กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย