รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 19[1]แก้ไข

ชื่อโรงเรียน อำเภอ ขนาด จำนวนนักเรียน (2561)
เลยพิทยาคม (ประจำจังหวัด) อำเภอเมืองเลย ใหญ่พิเศษ 3,373
ศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง ใหญ่พิเศษ 2,627
เชียงคาน อำเภอเชียงคาน ใหญ่ 1,672
ภูเรือวิทยา อำเภอภูเรือ กลาง 1,043
ภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง กลาง 1,023
สันติวิทยาสรรพ์ อำเภอผาขาว กลาง 1,013
ศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย กลาง 931
หนองหินวิทยาคม อำเภอหนองหิน กลาง 929
เลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย กลาง 913
เชียงกลมวิทยา อำเภอปากชม กลาง 907
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อำเภอเชียงคาน กลาง 720
ท่าลี่วิทยา อำเภอท่าลี่ กลาง 707
ภูหลวงวิทยา อำเภอภูหลวง กลาง 658
นาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง กลาง 640
ผาอินทร์แปลงวิทยา อำเภอเอราวัณ เล็ก 486
ปากชมวิทยา อำเภอปากชม เล็ก 428
นาแห้ววิทยา อำเภอนาแห้ว เล็ก 363
ผาสามยอดวิทยาคม อำเภอเอราวัณ เล็ก 340
เขาแก้ววิทยาสรรพ์ อำเภอเชียงคาน เล็ก 307
วังโพนงามวิทยา อำเภอด่านซ้าย เล็ก 301
เอราวัณวิทยาคม อำเภอเอราวัณ เล็ก 295
นาอ้อวิทยา อำเภอเมืองเลย เล็ก 263
ธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงคาน เล็ก 182
เลยสว่างวิทยาคม อำเภอวังสะพุง เล็ก 149
เขาหลวงวิทยา อำเภอวังสะพุง เล็ก 148
พระแก้วอาสาวิทยา อำเภอด่านซ้าย เล็ก 137
คอนสาวิทยา อำเภอปากชม เล็ก 129
น้ำสวยพิทยาสรรพ์ อำเภอเมืองเลย เล็ก 127
ผาน้อยวิทยาคม อำเภอวังสะพุง เล็ก 114
วังทรายขาววิทยา อำเภอวังสะพุง เล็ก 102
เซไลวิทยาคม อำเภอวังสะพุง เล็ก 91

โรงเรียนสาธิตแก้ไข

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยแก้ไข

โรงเรียนเอกชนแก้ไข

  • โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง
  • https://data.bopp-obec.info/emis/student.php?Area_CODE=101719&Edu_year=2562 จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ( 10 มิ.ย. )