โรงเรียนเชียงคาน

โรงเรียนเชียงคาน (อักษรย่อ : ช.ค.; อังกฤษ:Chiang Khan School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษาเขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดเลย (หากไม่นับโรงเรียนสโมสรวิทยาลัย และโรงเรียนสตรีเลยที่ถูกยุบเป็นโรงเรียนเลยพิทยาคมในปี พ.ศ. 2515) ปัจจุบันมีอายุ 71 ปี

โรงเรียนเชียงคาน
ตราโรงเรียนเชียงคาน.png
ที่ตั้ง
เลขที่ 48 หมู่ที่ 2 ถนนศรีเชียงคาน

ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
คำขวัญปัญญา นรานัง รตนัง
(ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน)
เขตการศึกษาเลย-หนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการนายสุเมธ ปานะถึก
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีน
สี████ สีเหลือง-สีกรมท่า
เพลงมาร์ชโรงเรียนเชียงคาน
เว็บไซต์http://www.cks.ac.th

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนเชียงคาน เป็นโรงเรียนประจำอำเภอแห่งแรกในจังหวัดเลยและเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3 ของจังหวัดเลยรองจากโรงเรียนสโมสรวิทยาลัย และโรงเรียนสตรีเลย เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 โดยอาศัย โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" เป็นสถานที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2493 ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับอำเภอเขียงคาน และประชาชนได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ 1 หลัง จึงได้ย้ายออกจาก โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" มาดำเนินการโดยเอกเทศและปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่มาเรื่อยๆ[2]

 • ปี พ.ศ. 2493 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารถาวรให้ 1 หลังเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวแบบปั้นหยา ประกอบด้วย ห้องเรียนและห้องพักครูซึ่งเป็นมุขกลาง 1 ห้อง ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2493
 • ปี พ.ศ. 2500 ได้ขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีครู 12 คน นักเรียน 395 คน
 • ปี พ.ศ. 2504 ได้เปลี่ยนชั้น ม.1 เป็น ม.ศ.1 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2503
 • ปี พ.ศ. 2518 ได้รับอนุญาตให้ขยายการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน โรงเรียนเชียงคาน ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ 2 ถ.ศรีเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย มีอาคารเรียน 5 อาคาร อาคารปฏิบัติการ 5 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุมใหญ่ชั้นเดียว 1 หลัง มีนักเรียนประมาณ 1,600 คน จัดเป็นโรงเนียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของจังหวัดเลย และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเชียงคาน ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ นายสุเมธ ปานะถึก โรงเรียนเชียงคานอยู่ในกลุ่มสหวิทยาเขตหลักเมืองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

สถานที่ภายในโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนมีอาคารเรียนประกอบด้วย[3]

 • อาคารหอประชุม
 • อาคาร 1
 • อาคาร 2
 • อาคาร 3
 • อาคาร 4
 • อาคาร 5
 • อาคารโรงอาหาร
 • อาคารโรงฝึกงาน 1
 • อาคารโรงฝึกงาน 2
 • อาคารโรงฝึกงาน 3
 • อาคารโรงฝึกงาน 4
 • อาคารโรงฝึกงาน 5
 • สนามฟุตบอล
 • ลานกิจกรรม

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

โรงเรียนเชียงคานมีแผนการเรียนที่เปิดสอน ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแก้ไข

 • ห้องเรียนคุณภาพ 1 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนธรรมดา 7 ห้องเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแก้ไข

จำนวน 6 ห้องเรียน ประกอบด้วย

 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2 ห้อง
 • ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 3 ห้อง
 • ห้องเรียนทั่วไป 1 ห้อง

อ้างอิงแก้ไข