รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนมัธยม สพม.แก้ไข

โรงเรียนประถม สพฐ.แก้ไข

โรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัยแก้ไข

โรงเรียนเอกชนแก้ไข