โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี (Prommanusorn Phetchaburi School) (อักษรย่อ พ.บ. / P.B.) ตั้งอยู่เลขที่ 278 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนสหศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
Prommanusorn Phetchaburi School
Prommanusorn.png
278 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

ข้อมูล
อักษรย่อ พ.บ., P.B.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คติพจน์ บาลี: วายเมเถว ปุริโส
(เกิดเป็นคนต้องมีความเพียร)
ศาสนา พระพุทธศาสนา
ก่อตั้ง พ.ศ. 2454
ผู้ก่อตั้ง หลวงพ่อฤทธิ์, หลวงปู่ฉุย
เขตการศึกษา เขต 10
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1005760101
ผู้อำนวยการ นาย อรุณ สรรพคุณ
ระดับปีที่จัดการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1–6
เพศ โรงเรียนสหศึกษา
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
สี
เพลง มาร์ชน้ำเงิน-ชมพู
ต้นไม้ ลีลาวดี
พระพุทธรูป หลวงพ่อป่าแก้ว
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

เดิมเป็น 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย โดยมีพระอาจารย์ริด (หลวงพ่อฤทธิ์) เจ้าอาวาส วัดพลับพลาชัยเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ [1] ทั้งด้านการสอนและทุนทรัพย์ เมื่อ พ.ศ. 2429 (ตามประวัติการประถมศึกษาของชาติที่ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย ค้นคว้าให้ UNESCO [2] ระบุว่ามีโรงเรียนเปิดสอนในวัดพลับพลาชัยแล้ว เป็นแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี โดยในสมัยนั้นที่ว่าการอำเภอคลองกระแชง ตั้งอยู่ที่วัดพลับพลาชัย จึงเป็นศูนย์การสอบไล่ประโยคประถมศึกษา) และโรงเรียนบำรุงไทย ของวัดคงคาราม (วัดคงคารามวรวิหาร) ซึ่งภายหลังได้ยุบรวมกัน ตลอดจนเปลี่ยนชื่อเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันคือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 • พ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระเนตรการก่อสร้างพระราชวังบ้านปืน หลวงพ่อฤทธิ์ได้ตั้งโต๊ะหมู่บูชานำพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถารับการเสด็จ เมื่อขบวนเสด็จมาจากสถานีรถไฟเพชรบุรีซึ่งเป็นสถานีใต้สุดในสมัยนั้นผ่านมาถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นโรงเรียนมีเด็กนักเรียนเล็กๆ อยู่ด้วย จึงรับสั่งให้หยุดรถพระที่นั่ง และทรงไต่ถามจนทราบว่า หลวงพ่อฤทธิ์สร้างโรงเรียนโดยเงินส่วนตัวสมทบกับเงินที่ชาวบ้านบริจาค และมีพระภิกษุสงฆ์เป็นครูสอน เมื่อเสด็จนิวัติกลับถึงพระนคร มีพระราชกระแสรับสั่งให้เสนาบดีกระทรวงธรรมการ จัดส่งครูชาย 3 คน มาจัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวง คราวใดที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานมายังจังหวัดเพชรบุรี พระองค์จะเสด็จแวะมานมัสการหลวงพ่อฤทธิ์เสมอ วันหนึ่ง พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้เสด็จมานมัสการหลวงพ่อฤทธิ์ เมื่อได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อฤทธิ์แล้ว ก็เป็นที่พอพระทัยของเสด็จในกรมยิ่งนัก ถึงกับถวายตัวขอเป็นศิษย์ หลวงพ่อฤทธิ์ได้ถวายหัวโขนให้กรมหลวงชุมพรฯ 1 หัว เป็นหัวพิราพ [4] [5]และต่อมาโรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้โอนกิจการและนักเรียนจากวัดพลับพลาชัย ย้ายไปรวมกับโรงเรียนบำรุงไทย (สืบเนื่องจากบริเวณวัดพลับพลาชัยคับแคบ ไม่เหมาะแก่การจัดการเรียน การสอน เพราะนอกจากตั้งเป็นโรงเรียนแล้ว วัดพลับพลายชัยในสมัยนั้น ยังเป็นที่ตั่งที่ว่าการอำเภอคลองกระแชง หรืออำเภอเมืองเพชรบุรี อีกด้วย ซึ่งย่ากต่อการขยาย)
 • พ.ศ. 2497-2498 สมัยนายโกวิทย์ ต่อวงษ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้ขออนุญาตย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ ที่ ปัจจุบันเชิงเขามไหสวรรค์ (พระนครคีรี) ซึ่งเป็นวัดร้างที่มีพื้นที่กว้างขวางกว่าที่เดิม และอยู่ไม่ไกลจากชุมชน
 • พ.ศ. 2499 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ ม.1 ถึง ม.6 มัธยมศึกษาตอนต้นเป็นชาย
 • พ.ศ. 2543 เปิดเป็นโรงเรียนสหศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนหญิงในชั้น ม.1 เป็นรุ่นแรก
 • พ.ศ. 2554 โรงเรียนมีอายุครบ 100 ปี แห่งการก่อตั้งของกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นับจากปี พ.ศ. 2454 ที่ยกฐานะเป็นโรงเรียนของรัฐบาล) หรือ 115 ปี นับแต่แรกตั้งโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน ณ วัดคงคาราม และ 124 ปี นับตั้งแต่พระอาจารย์ริด (หลวงพ่อฤทธิ์) เปิดกิจการโรงเรียน ณ วัดพลับพลาชัย
 
พระประธาน ประจำวัดป่าแก้ว

ที่ตั้งแก้ไข

เกียรติประวัติแก้ไข

พ.ศ. 2524

 • โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน

พ.ศ. 2526

 • โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรดีเด่น

พ.ศ. 2528

 • โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน

พ.ศ. 2528

 • สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยศึกษา ดีเด่น

พ.ศ. 2530

 • สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น
 • โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับการยกย่องประพฤติดี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
 • ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนผู้นำเยาวชนสาธารณสุขดีเด่นจากกรมต่อสังคม

พ.ศ. 2532

 • ได้รับโล่พระราชทานรางวัลชนะเลิศระดับชาติในการประกวดแผง นิทรรศการอนุรักษ์มรดกไทย
 • ได้รับเกียรติบัตรจากกรมสามัญศึกษาที่ร่วมแสดงผลผลิตนวัตกรรมงานนิเทศวิชาการภายในโรงเรียน

พ.ศ. 2533

 • ได้รับประกาศนียบัตรเป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาล “ดีมาก”
 • ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนนำร่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 • ได้รับโล่เกียรติคุณจัดงานวันแม่

พ.ศ. 2534

 • โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับยกย่องประพฤติดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
 • ได้รับรางวัลชมเชยในการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ. 2535

 • ได้รับรางวัลการพัฒนาห้องสมุดดีเด่นกรมสามัญศึกษา
 • ได้รับการแต่งตั้งจากกรมสามัญฯ ให้เป็น ศูนย์ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ระดับเขต 5

พ.ศ. 2538

 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ กศ.น.
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศซุ้มเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537 จากเทศบาลเมืองเพชรบุรี
 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์นวัตกรรมและการนิเทศทางไกลผ่านดาวเทียม ของกรมสามัญศึกษา
 • ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมระดับเขตการศึกษา
 • ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนจริยธรรมดีเด่นของกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญจังหวัดเพชรบุรี และของกรม ศาสนากระทรวงศึกษาธิการ
   
  ภาพภายในโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเบื่องหลังเป็นพระนครคีรี
 • ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา 5 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา 5 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • ได้รับเกียรติบัตรห้องสมุดดีเด่นของกรมสามัญศึกษา
 • ได้รับเกียรติจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นเจ้าภาพจัดงานทางวิชาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติปีกาญจนาภิเษก และ นิทรรศการแสดงผลงานการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 5 (26-27 ธันวาคม พ.ศ. 2539)

พ.ศ. 2540

 • ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ได้รับมอบหมายจากกรมสามัญศึกษาให้โรงเรียนอยู่ในโครงการ School Net
 • ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา 5 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา 5 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

พ.ศ. 2541

 • นายสุวิทย์ พ่วงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2541 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
 • ได้รับมอบหมายจากรมสามัญศึกษาให้โรงเรียนอยู่ในโครงการ Resource Center
 • ได้รับมอบหมายจากกรมสามัญศึกษาในโรงเรียนอยู่ในโครงการนำร่องการนำมาตรฐานระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO – 14001 มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. 2542

 • ได้รับมอบหมายจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นศูนย์แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 51 ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 30 – 31 มกราคม พ.ศ. 2542 และ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
 • ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐาน ISO – 14001จาก SGS
 • กรมสามัญศึกษาคัดเลือกให้โรงเรียนพรหมานุสรณ์เข้าสู่โครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1
 • ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ระดับประเทศในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2
 • เกียรติบัตรมาตรฐานโรงอาหาร ระดับดี กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
 • สถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น

พ.ศ. 2543

 • โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน
 • ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา 5 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา 5 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

พ.ศ. 2545

 • รองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

พ.ศ. 2551

 • ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ปี 2548-2550
 • นักเรียนที่สอบผ่านค่ายโอลิมปิกดาราศาสตร์ ม.ต้น และม.ปลาย และนักเรียนที่สอบผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปี พ.ศ. 2551 สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มากเป็นอันดับ 1 ทุกประเภท

ผู้บริหารของโรงเรียนแก้ไข

รายนามผู้บริหารโรงเรียนในยุคก่อตั่งไม่สามารถหาหลักฐานได้ จึงมีเพียงหลักฐาน หลัง พ.ศ. 2447 เป็นต้นมา ซึ่งก่อนหน้านั้นคาดว่า พระอาจารย์ฤทธิ์ เป็นเสมือนครูใหญ่ในส่วนของโรงเรียนวัดพลับพลาชัย และหลวงปู่ฉุย ในส่วนของโรงเรียนบำรุงไทย ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ลำดับ รายนาม ชื่อตำแหน่ง ช่วงเวลา ระยะเวลา หมายเหตุ
0. หลวงพ่อริด (พระอาจารย์ฤทธิ์) ครูใหญ่ พ.ศ. 2429 - พ.ศ. 2447 18 ปี 1.
0. หลวงปู่ฉุย ครูใหญ่ พ.ศ. 2437 - พ.ศ. 2450 13 ปี 2.
1. นายลิ ธรรมรักษ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2447 - พ.ศ. 2452 5 ปี 3.
2. นายฉิว ปริปุรณ์ รักษาการครูใหญ่ พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 2454 4 ปี 3., 4.
3. นายปลั่ง (ไม่ทราบนามสกุล) ครูใหญ่ พ.ศ. 2455 - พ.ศ. 2456 1 ปี
4. นายสอน จินตวณิช (ขุนกัลยาณวาท) ครูใหญ่ พ.ศ. 2456 - พ.ศ. 2457 1 ปี
5. นายถนอม จีระมะกร (ขุนอักษรสิทธิวินัย) ครูใหญ่ พ.ศ. 2457 - พ.ศ. 2461 4 ปี
6. นายเท้ง เหมะบุตร (ขุนประกาศวุฒิสาร) ครูใหญ่ พ.ศ. 2461 - พ.ศ. 2463 2 ปี
7. นายอุ๋ย ทรัพย์วณิชย์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2463 - พ.ศ. 2465 2 ปี
8. นายผล ไตละนันทน์ (ขุนวิชชากรรมพิเศษ) ครูใหญ่ พ.ศ. 2465 - พ.ศ. 2475 10 ปี
9. นายลำใย แกวกก้อง (ลำใย เกียรติก้อง) ครูใหญ่ พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2485 10 ปี
10. นายเกษม นิโลดม อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2487 2 ปี
11. นายโกวิทย์ ต่อวงษ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2508 20 ปี
12. นายน้อม บุญดิเรก รักษาการอาจารย์ใหญ่ 1 มิ.ย. พ.ศ. 2508 - 3 ต.ค. พ.ศ. 2508 4 เดือน
13. นายเจิม สืบขจร อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2516 8 ปี
14. นายจิตต์ ศรีสุโร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2525 9 ปี
15. นายแสวง เอี่ยมองค์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2517- 2536 9 ปี
16. นายสุวิทย์ พ่วงลาภ ผู้อำนวยการ 9 ธ.ค. พ.ศ. 2536 - 5 ม.ค. พ.ศ. 2543 7 ปี
17. นายบุรี แสงศิลา ผู้อำนวยการ 6 ม.ค. พ.ศ. 2543 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2547 3 ปี
18. นายสุวิทย์ พ่วงลาภ ผู้อำนวยการ 1 ต.ค. พ.ศ. 2547 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2549 2 ปี
19. ว่าที่ ร้อยโทยุทธ นุชสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ 30 ต.ค. พ.ศ. 2549 - 30 ก.ย. พ.ศ. 2552 3 ปี
20. นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2557 5 ปี
21. นายพล อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการ 09 พ.ย. พ.ศ. 2557 - 30 พ.ย. พ.ศ. 2559 2 ปี
22. นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562 3 ปี
23. นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2562 ไม่ถึง 1 ปี
24. นายอรุณ สรรพคุณ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ
1.โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
2.โรงเรียนบำรุงไทย
3.โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ปี พ.ศ. 2453 ยุบรวมเข้ากับโรงเรียนบำรุงไทย
4.โรงเรียนบำรุงไทย พ.ศ. 2454 ได้เข้าเป็นโรงเรียนของรัฐบาลและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ทางประวัติศาสตร์แก้ไข

 • วัดป่าแก้ว ปัจจุบันเหลือเพียงพระประธานประจำอุโบสถที่ทางโรงเรียนได้สร้างศาลาบังแดด บังฝนเท่านั้น
 • วัดโคกมะกูด (ไม่เหลือร่องรอยให้พบเห็น)
 • วัดช้างใหญ่ (ไม่เหลือร่องรอยให้พบเห็น)

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากสถานศึกษานี้แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°06′15″N 99°56′17″E / 13.104276°N 99.937971°E / 13.104276; 99.937971

อ้างอิงแก้ไข

 1. ฐานข้อมูลท้องถิ่น จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 2. เพชรบุรีมีมากกว่าที่คิด http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=08968&st=21 สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2552
 3. http://watphlapphlachai-pb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=37
 4. วัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครูอาทรวชิรธรรม. เพชรบุรี : เพชรภูมิออฟเซทการพิมพ์. พิมพ์ครั้งที่ ๑ / ๒๕๓๗
 5. เพชรบุรีมีมากกว่าที่คิด http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=08968&st=21 สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2552
 6. http://www.edutext.co.th/news/Education/vec19.htm อาชีวะ สร้างพันธมิตรกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีและประมง
 7. http://fisheries-management.blogspot.com/2009/06/report-of-lamtakong-trip-on-19-20-may_24.html Coastal and Small-scale Fisheries Management