โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านนาบัว หมู่ 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา.jpg
ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้หน้าที่ มีน้ำใจ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ WatRadsatta
อักษรย่อ ร.ศ.
ประเภท โรงเรียนรัฐ
ก่อตั้ง 22 มิถุนายน พ.ศ. 2482


ประวัติแก้ไข

ในอดีตพื้นที่ทุ่งบางแก้วตามที่ทางราชการเรียกนั้น เป็นที่ลุ่ม มีต้นบัวขึ้นอยู่เยอะตามหนองน้ำลำคลอง การสัญจรใช้เรือเป็นสำคัญ ประชาชนในพื้นที่จึงได้เรียกทุ่งบางแก้วว่า นาบัว หรือ บ้านนาบัว ภายหลังต่อมาประชาชนชาวบ้านนาบัวและพื้นที่ใกล้คียงได้พร้อมใจกันสร้างวัดบริเวณรอยต่อ 2 อำเภอ ตรงฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแยกตีนคุ (เป็นคลองสองสายมาตัดกัน เรียกตามตีนคุที่เป็นไม้ตัดกันที่อยู่ใต้ก้นกระบุง) ด้วยความสำคัญทางเรือเป็นหลัก การส่งลูกหลานไปเรียนจึงต้องไปเรียนโรงเรียนที่ตำบลโพพระ ซึ่งอยู่ห่างไกล ทางราชการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาล แห่งที่ 2 ของตำบลขึ้น ซื่อ โรงเรียนประชาบาล 2 ตำบลบางแก้ว

โรงเรียนประชาบาล 2 ตำบลบางแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2482[1] แยกมาจากโรงเรียนประชาบาล ตำบลบางแก้ว เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.เตรียม ถึงชั้น ป.4 มีนักเรียน 75 คน โดยอาศัยศาลาวัดใหม่ตีนคุเป็นที่เรียน (ปัจจุบันคือที่ตั้งของศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน ของวัดราษฎร์ศรัทธา) นายเลื่อน หน่ายสุวรรณ เป็นครูใหญ่แรก

พ.ศ. 2490 ได้ดำเนินการสร้างอาคารแบบ ป.1 โดยมีพระอธิการร่วม ญาณวโร พร้อมด้วยประชาชนร่วมสมทบ การก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2498 เมื่อแล้วเสร็จจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อปัจจุบันตามชื่อวัด

รายนามผู้บริหารแก้ไข

ลำดับ รายนาม ชื่อตำแหน่ง ช่วงเวลา ระยะเวลา หมายเหตุ
1. นายเลื่อน หน่ายสุวรรณ ครูใหญ่ พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2485 3 ปี -
2. นายสุไท ภูมรินทร์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2527 42 ปี -
3. นายวินัย คุ้มครอง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2534 7 ปี -
4. นายหอม ภูมรา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2542 8 ปี -
5. นายเดโช นาคบำรุง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2552 10 ปี -
6. นายสมจิตร์ กลิ่นน้อย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2552 10 เดือน -
7. นายวชิระ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน| -

รางวัล/เกียรติประวัติแก้ไข

  • สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ. 2529

สถานที่ตั้งแก้ไข

โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา


อัตรลักษณ์แก้ไข

  • สีประจำโรงเรียน คือ น้ำเงิน - เหลือง
  • อักษรย่อ คือ รศ
  • ตราประจำโรงเรียน คือ ดอกบัวอยู่ภายในวงกลม มีใบบัว 3 ใบอยู่ด้านล่าง

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากสถานศึกษานี้แก้ไข

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°07′11″N 100°02′02″E / 13.119689°N 100.033945°E / 13.119689; 100.033945

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://radsatta.phetburi1.net/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=80
  2. http://www.edutext.co.th/news/Education/vec19.htm อาชีวะ สร้างพันธมิตรกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีและประมง
  3. http://fisheries-management.blogspot.com/2009/06/report-of-lamtakong-trip-on-19-20-may_24.html Coastal and Small-scale Fisheries Management