รายชื่อแหล่งมรดกโลกในยุโรปตะวันตก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 9 ประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันตก เป็นแหล่งมรดกโลกเกือบ 200 แห่ง[1] ทั้งนี้ ไม่นับรวมแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร ดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส และดินแดนของเนเธอร์แลนด์ที่อยู่ในทวีปอเมริกา

  • หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้น ๆ ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

สถิติ แก้

ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
  เยอรมนี
52 แห่ง
วัฒนธรรม 49 แห่ง, ธรรมชาติ 3 แห่ง
  ฝรั่งเศส
(ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก)
47 แห่ง
วัฒนธรรม 43 แห่ง, ธรรมชาติ 3 แห่ง, ผสม 1 แห่ง[2]
  สหราชอาณาจักร
(ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก)
30 แห่ง
วัฒนธรรม 27 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง, ผสม 1 แห่ง[3]
  เบลเยียม
16 แห่ง
วัฒนธรรม 15 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  สวิตเซอร์แลนด์
13 แห่ง
วัฒนธรรม 9 แห่ง, ธรรมชาติ 4 แห่ง
  ออสเตรีย
12 แห่ง
วัฒนธรรม 11 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  เนเธอร์แลนด์
(ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก)
12 แห่ง
วัฒนธรรม 11 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง[4]
  ไอร์แลนด์
2 แห่ง
วัฒนธรรม 2 แห่ง
  ลักเซมเบิร์ก
1 แห่ง
วัฒนธรรม 1 แห่ง

 เนเธอร์แลนด์ (ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก) แก้

 
กังหันลม

 เบลเยียม แก้

 
บรูช

 ฝรั่งเศส (ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก) แก้

 
มง-แซ็ง-มีแชล
 
อ่าวปอร์โต
 
ปงดูว์การ์
 
อาลบี

 เยอรมนี แก้

 
อาสนวิหารอาเคิน
 
ลือเบ็ค
 
อาสนวิหารโคโลญ
 
เกาะพิพิธภัณฑ์ เบอร์ลิน
 
โรงงานของฟากุส

 ลักเซมเบิร์ก แก้

 สวิตเซอร์แลนด์ แก้

 
ยุงเฟรา-อาเลทช์ ภูเขาแอลป์

 สหราชอาณาจักร (ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก) แก้

 
ปราสาทคายร์นาร์วอน ที่กวิเนดด์
 
สโตนเฮนจ์
 
พระราชวังเวสต์มินสเตอร์

 ออสเตรีย แก้

 
ซัลทซ์บวร์ค

 ไอร์แลนด์ แก้

 
บรูนาโบนเยอ

อ้างอิง แก้

  1. World Heritage List, UNESCO World Heritage Sites official sites.
  2. ฝรั่งเศสมีแหล่งมรดกโลกทั้งสิ้น 52 แห่ง ประกอบด้วยแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 44 แห่ง ทางธรรมชาติ 7 แห่ง และแบบผสม 1 แห่ง
  3. สหราชอาณาจักรมีแหล่งมรดกโลกทั้งสิ้น 33 แห่ง ประกอบด้วย แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 28 แห่ง ทางธรรมชาติ 4 แห่ง และแบบผสม 1 แห่ง
  4. เนเธอร์แลนด์มีแหล่งมรดกโลกทั้งสิ้น 13 แห่ง ประกอบด้วยแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 12 แห่ง และทางธรรมชาติ 1 แห่ง

แหล่งข้อมูลอื่น แก้