รายชื่อแหล่งมรดกโลกในยุโรปตะวันตก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 9 ประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันตก เป็นมรดกโลก หลายแห่ง [1] ทั้งนี้ ไม่นับรวมแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร ดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส และดินแดนของเนเธอร์แลนด์ที่อยู่ในทวีปอเมริกา

  • หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้นๆ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก


สถิติแก้ไข

ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
  เยอรมนี
46 แห่ง
วัฒนธรรม 43 แห่ง, ธรรมชาติ 3 แห่ง
  ฝรั่งเศส
(ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก)
41 แห่ง
วัฒนธรรม 38 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง, ผสม 1 แห่ง
  สหราชอาณาจักร
(ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก)
28 แห่ง
วัฒนธรรม 25 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง, ผสม 1 แห่ง
  เบลเยียม
13 แห่ง
วัฒนธรรม 12 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  สวิตเซอร์แลนด์
12 แห่ง
วัฒนธรรม 9 แห่ง, ธรรมชาติ 3 แห่ง
  ออสเตรีย
10 แห่ง
วัฒนธรรม 9 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  เนเธอร์แลนด์
(ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก)
9 แห่ง
วัฒนธรรม 8 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  ไอร์แลนด์
2 แห่ง
วัฒนธรรม 2 แห่ง
  ลักเซมเบิร์ก
1 แห่ง
วัฒนธรรม 1 แห่ง

 เนเธอร์แลนด์ (ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก)แก้ไข

 
กังหันลม

 เบลเยียมแก้ไข

 
บรูช

 ฝรั่งเศส (ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก)แก้ไข

 
มง-แซ็ง-มีแชล
 
อ่าวปอร์โต
 
ปงดูว์การ์
 
อาลบี

 เยอรมนีแก้ไข

 
อาสนวิหารอาเคิน
 
ลือเบ็ค
 
อาสนวิหารโคโลญ
 
เกาะพิพิธภัณฑ์ เบอร์ลิน
 
โรงงานของฟากุส

 ลักเซมเบิร์กแก้ไข

 สวิตเซอร์แลนด์แก้ไข

 
ยุงเฟรา-อาเลทช์ ภูเขาแอลป์

 สหราชอาณาจักร (ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก)แก้ไข

 
ปราสาทคายร์นาร์วอน ที่กวิเนดด์
 
สโตนเฮนจ์
 
พระราชวังเวสต์มินสเตอร์

 ออสเตรียแก้ไข

 
ซาลซ์บูร์ก

 ไอร์แลนด์แก้ไข

 
บรูนาโบนเยอ

อ้างอิงแก้ไข

  1. World Heritage List, UNESCO World Heritage Sites official sites.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข