ลิฟต์แห่งกานาลดูว์ซ็องทร์

ลิฟต์แห่งกานาลดูว์ซ็องทร์ หรือชื่อตามที่ขึ้นทะเบียนว่า ลิฟต์ทั้งสี่แห่งกานาลดูว์ซ็องทร์และอาณาบริเวณใกล้เคียง เมืองลาลูเวียร์และเลอเริล (มณฑลแอโน) (ฝรั่งเศส: Les quatre ascenseurs du canal du Centre et leur site, La Louvière et Le Rœulx (Hainaut)) ได้แก่ ลิฟต์ยกเรือจำนวนสี่แห่ง ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองลาลูเวียร์ ประเทศเบลเยียม ในเขตอุตสาหกรรมซียงแห่งวัลโลเนีย ซึ่งลิฟต์ทั้งสี่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญแห่งวาโลเนีย และมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1998[1] คลองแห่งที่ลิฟต์พาดผ่านนั้นมีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งเรียกว่า กานาลดูว์ซ็องทร์ ทำหน้าที่เชื่อมต่อลุ่มแม่น้ำเมิซกับแม่น้ำสเกลต์ ซึ่งมีระดับต่างกันถึง 66.2 เมตร จึงต้องมีการออกแบบลิฟต์เพื่อยกเรือขึ้นทีละระดับ โดยลิฟต์ชุดแรก (ลิฟต์หมายเลข 1) มีความสูง 15.4 เมตร เปิดใช้เมื่อปี ค.ศ. 1888 และอีกสามชุดมีความสูงเท่า ๆ กันคือ 16.93 เมตร เปิดใช้ต่อมาในปีค.ศ. 1917

ลิฟต์ทั้งสี่ในกานาลดูว์ซ็องทร์และบริเวณแวดล้อม ลาลูเวียร์และเลอเริล (จังหวัดแอโน) *
Welterbe.svg  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
Houdeng-Aimeries - Ascenseur no 2 - 1.jpg
ลิฟต์เรือ หมายเลข 2
ประเทศธงของประเทศเบลเยียม เบลเยียม
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(iii) (iv)
อ้างอิง856
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน1998 (คณะกรรมการสมัยที่ 22)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

ลิฟต์ในแต่ละชุดประกอบด้วยลิฟต์และประตูน้ำจำนวนสองช่อง ซึ่งมีช่องเก็บน้ำจำนวนสองชุด โดยมีโครงสร้างและประตูน้ำทำจากเหล็กกล้าทั้งชุด ทั้งสองช่องนั้นทำงานสัมพันธ์กัน โดยเมื่อช่องหนึ่งมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น อีกช่องหนึ่งจะลดระดับลงเพื่อรักษาสมดุลของลิฟต์ทั้งชุด ลิฟต์ทั้งสี่ชุดนี้ได้รับการออกแบบโดยเอดวิน คลาร์ก โดยบริษัทสัญชาติอังกฤษ คลาร์ก สแตนส์ฟีลด์ แอนด์ คลาร์ก (Clark, Stansfield & Clark)

ที่ตั้งแก้ไข

ลิฟต์หมายเลข ที่ตั้ง พิกัดภูมิศาสตร์ ความสูง ภาพถ่าย
1 Houdeng-Goegnies 50°29′15″N 4°10′33″E / 50.4875°N 4.1758°E / 50.4875; 4.1758 (Lift of Houdeng-Goegnies) 15.40 m (50.5 ft)  
2 Houdeng-Aimeries 50°28′57″N 4°08′32″E / 50.4826°N 4.1423°E / 50.4826; 4.1423 (Lift of Houdeng-Aimeries) 16.93 m (55.5 ft)  
3 Strépy-Bracquegnies 50°28′53″N 4°08′14″E / 50.4813°N 4.1373°E / 50.4813; 4.1373 (Lift of Strépy-Bracquegnies) 16.93 m (55.5 ft)  
4 Thieu 50°28′17″N 4°05′40″E / 50.4714°N 4.0945°E / 50.4714; 4.0945 (Lift of Thieu) 16.93 m (55.5 ft)  


อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข