แม่น้ำเมิซ (ฝรั่งเศส: Meuse) หรือในประเทศเนเธอร์แลนด์เรียก แม่น้ำมาส (ดัตช์: Maas) เป็นแม่น้ำสายใหญ่ในยุโรป อยู่ทางตะวันตกของทวีป ต้นน้ำอยู่ในจังหวัดโอต-มาร์นทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ผ่านประเทศเบลเยียมทางด้านตะวันออก แล้วไหลเข้าไปในเนเธอร์แลนด์ไปรวมกับแม่น้ำวาลที่เมืองคอร์เกิม (Gorinchem) แล้วจึงไหลลงทะเลเหนือ รวมความยาว 925 กม. (575 ไมล์) ปากแม่น้ำเป็นชะวากทะเล เรียกว่า ฮอลันดส์ดีป

แม่น้ำเมิซ
ลักษณะทางกายภาพ
ปากน้ำทะเลเหนือ
51°51′59″N 4°1′8″E / 51.86639°N 4.01889°E / 51.86639; 4.01889 (North Sea-Meuse)
ความยาว925 กม. (575 ไมล์)