ปงแซ็ง-เบเนแซ (ฝรั่งเศส: Pont Saint-Bénézet) หรืออีกชื่อหนี่งว่า ปงดาวีญง (ฝรั่งเศส: Pont d'Avignon) เป็นสะพานที่ก่อสร้างในสมัยยุคกลาง ตั้งอยู่ในเมืองอาวีญง ประเทศฝรั่งเศส ตัวสะพานตัดผ่านแม่น้ำโรน ข้ามจากฝั่งเมืองไปยังฝั่งขวาของแม่น้ำ โดยมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 900 เมตร ก่อสร้างระหว่างปี ค.ศ. 1171 ถึง ค.ศ. 1185 โดยต่อมาตัวสะพานได้พังลงบางส่วน และถูกสร้างขึ้นใหม่เนื่องจากอุทกภัยหลายครั้งในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา โดยครั้งใหญ่ที่สุดในปีค.ศ. 1669 อุทกภัยครั้งใหญ่ได้ทำลายสะพานเกือบทั้งหมด โดยเสาฐานของสะพานเหลือเพียง 4 เสาจากทั้งหมด 22 เสาแต่เดิม และได้ถูกทิ้งร้างลงถึงปัจจุบัน

ศูนย์ประวัติศาสตร์อาวีญง *
  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
ปงแซ็ง-เบเนแซ
ประเทศธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(i) (ii) (iv)
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน1995 (คณะกรรมการสมัยที่ 19)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

ฐานสะพานมีลักษณะเป็นทรงรูปไข่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทำให้สะพานสามารถมีช่วงยาวได้ถึง 35 เมตร ในแต่ละช่วง ซึ่งถือว่ายาวที่สุดที่เคยสร้างโดยชาวโรมัน พร้อมกับการใช้ฐานเสาสะพานปลายแหลมเพื่อตัดกระแสน้ำทั้งสองด้าน เพื่อลดความแรงของกระแสน้ำต่อเสาสะพานลง

บนสะพานช่วงเสาฐานที่ 2 เป็นที่ตั้งของโบสถ์น้อยแห่งนักบุญเบเนแซ (แซ็ง-เบเนแซ) ที่ตั้งอยู่ด้านบนซ้อนกับโบสถ์น้อยแห่งนักบุญนิโคลัส (แซ็ง-นีกอลา) ที่เคยเป็นที่สักการะในหมู่ชาวเดินเรือ โดยตามประวัติศาสตร์ นักบุญเบเนแซเป็นผู้คิดและควบคุมการก่อสร้าง ตามตำนานเล่าว่า นักบุญเบเนแซได้ฝันเห็นเทวดาในช่วงที่เกิดสุริยุปราคาเมื่อปีค.ศ. 1177 สั่งให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโรน ในตอนแรกทางการปฏิเสธที่จะสร้างสะพาน ทำให้เขาแสดงปาฏิหาริย์ด้วยการยกก้อนหินก้อนใหญ่ที่เป็นฐานรากของสะพาน ลงไปในแม่น้ำโรน ด้วยมือของเขา และตามตำนานเล่าว่ามีปาฏิหาริย์ทั้งหมด 18 ครั้งเกิดขึ้น เช่น คนที่หูหนวกสามารถได้ยินขึ้นอีกครั้ง คนตาบอดสามารถมองเห็นได้อีกครั้ง โดยถือเป็นการเริ่มต้นของการสร้างสะพาน และเป็นที่มาของชื่อสะพานว่า สะพานแซ็ง-เบเนแซ ในที่สุดเขาสามารถรวบรวมกลุ่มคนเพื่อร่วมสร้างสะพานจนสำเร็จ

นักบุญเบเนแซ ได้ฝังร่างไว้ในโบสถ์น้อยแห่งนักบุญนิโคลัส ที่ยังคงอยู่บนสะพานในปัจจุบันจนกระทั่งปี ค.ศ. 1669 เพราะอุทกภัยครั้งใหญ่ทำให้บางส่วนของสะพานพังลงเผยให้เห็นถึงหีบศพ ซึ่งได้ถูกเปิดขึ้นและพบว่าร่างของนักบุญยังคงอยู่ในสภาพเดิม จึงได้ทำย้ายหีบศพของนักบุญไปทำพิธีที่มหาวิหารแห่งอาวีญง ในปัจจุบันโบสถ์น้อยบนสะพานถือเป็นสถานที่แสวงบุญอีกแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส

สะพานก่อนปี ค.ศ. 1649


43°57′14″N 4°48′18″E / 43.95389°N 4.80500°E / 43.95389; 4.80500