บ้านแถวในเมืองที่เป็นผลงานหลักของสถาปนิกวิกตอร์ ออร์ตา (บรัสเซลส์)

บ้านแถวในเมืองที่เป็นผลงานหลักของสถาปนิกวิกตอร์ ออร์ตา (บรัสเซลส์) (อังกฤษ: Major Town Houses of the Architect Victor Horta (Brussels)) คือหมู่อาคารที่พักอาศัยที่ตั้งอยู่ริมถนน หรือ ทาวน์เฮาส์ ในเขตกรุงบรัสเซลส์ ซึ่งออกแบบการก่อสร้างโดยสถาปนิกคนสำคัญของเบลเยียม วิกตอร์ ออร์ตา ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 4 แห่ง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2000

ทาวน์เฮาส์โดยสถาปนิกวิกตอร์ ออร์ตา (บรัสเซลส์) *
Welterbe.svg  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
Signature Victor Horta 1900.svg
Bxl an2011 019a.jpg
ลายมือชื่อของสถาปนิกวิกตอร์ ออร์ตา และออแตลตาแซล
ประเทศธงของประเทศเบลเยียม เบลเยียม
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(i) (ii) (iv)
อ้างอิง1005
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2000 (คณะกรรมการสมัยที่ 24)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

ทาวน์เฮาส์ทั้งสี่หลังได้แก่ ออแตลตาแซล (Hôtel Tassel), ออแตลซอลแว (Hôtel Solvay), ออแตลฟันเอตเฟลเดอ (Hôtel van Eetvelde) และบ้านและสำนักงานออร์ตา โดยทั้งสี่หลังนั้นตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์

อาคารทั้งสี่หลังนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องจากความสำคัญในการออกแบบโดยวิกตอร์ ออร์ตา สถาปนิกผู้บุกเบิกคนแรก ๆ ของนวศิลป์ ซึ่งบ้านทั้งสี่หลังนี้ได้รับการออกแบบอย่างสวยงามตามศิลปะในยุคปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยพบการปฏิวัติการออกแบบด้วยการใช้แผนผังแบบเปิดโล่ง การใช้การกระจายแสงเข้ามาช่วยในตัวอาคาร และการผสมผสานกันอย่างกลมกลืนกับลายเส้นโค้งที่ประดับอยู่โดยรอบตัวอาคารและโครงสร้างต่าง ๆ

ระเบียงภาพแก้ไข


อ้างอิงแก้ไข