รางวัลเมขลา สาขานักแสดงสมทบหญิงดีเด่น

รางวัลเมขลา สาขานักแสดงสมทบหญิงดีเด่น เป็นหนึ่งในรางวัลสำคัญของงานประกาศผลรางวัลเมขลา เพื่อมอบรางวัลแก่นักแสดงหญิงที่แสดงได้อย่างโดดเด่นและดีเยี่ยมในบทสมทบจากละครโทรทัศน์ รางวัลนี้ตัดสินโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

รางวัลเมขลา สาขานักแสดงสมทบหญิงดีเด่น
รางวัลสำหรับนักแสดงสมทบหญิงดีเด่นแห่งปี
ประเทศ ไทย
จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
รางวัลแรก16 มกราคม พ.ศ. 2525 (41 ปี)

ผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าชิง แก้ไข

 
อรสา พรหมประทาน ชนะจากละคร อีแตน (2526)
 
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ชนะจากละคร บ่วง (2555)

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 1 - 23 แก้ไข

สัญลักษณ์
  ผู้ได้รับรางวัล

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 1 - 23 สาขานักแสดงสมทบหญิงดีเด่นจะมีผู้ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัล 5 รายชื่อ และจะมีผู้ได้รับรางวัลเพียงหนึ่งเดียว

ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2524
(ครั้งที่ 2)
รัชนู บุญชูดวง  ไฟรักไฟพยาบาท - ช่อง 3
2525
(ครั้งที่ 3)
ดวงตา ตุงคะมณี  สนิมสังคม - ช่อง 3
2526
(ครั้งที่ 4)
อรสา พรหมประทาน  อีแตน - ช่อง 3
อุทุมพร ศิลาพันธ์ อาญารัก สน ช่อง 3
ชูศรี มีสมมนต์ อาญารัก คุณนายทองจันทร์ ช่อง 3
เด่นนภา จันทร์ยงค์ หงส์เหิร ช่อง 5
สุมาลี ชาญภูมิดล สกุลกา เดือน / เจิม ช่อง 5
2528
(ครั้งที่ 5)
เยาวเรศ นิสากร  มัสยา ศจี ราชบริรักษ์ ช่อง 7
มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา คอนโดมิเนียม ช่อง 7
2529
(ครั้งที่ 6)
เยาวเรศ นิสากร  แหวนทองเหลือง เสาวรส ช่อง 7
2530
(ครั้งที่ 7)
ดวงตา ตุงคะมณี  แต่ปางก่อน หม่อมเจ้าหญิงวิไลเลขา (ท่านหญิงแต้) ช่อง 3
2531
(ครั้งที่ 8)
เยาวเรศ นิสากร  อีสา หม่อมพริ้ม รวีวาร ณ อยุธยา ช่อง 7
2532
(ครั้งที่ 9)
สมฤทัย กล่อมน้อย  อยู่เพื่อรัก - ช่อง 7
ดวงดาว จารุจินดา สมการวัย - ช่อง 7
อภิรดี ภวภูตานนท์ เมียหลวง อรอินทร์ ช่อง 7
2533
(ครั้งที่ 10)
ดวงดาว จารุจินดา  คู่กรรม แม่อร ช่อง 7
จามจุรี เชิดโฉม บัวแล้งน้ำ มนตรา ช่อง 7
บรรเจิดศรี ยมาภัย คู่กรรม ยาย ช่อง 7
ปัทมา ปานทอง ขมิ้นกับปูน ปวีณา ธรรมคุณ (นา) ช่อง 7
2534
(ครั้งที่ 11)
สมฤทัย กล่อมน้อย  สุสานคนเป็น อุษา ช่อง 7
ชุดาภา จันทเขตต์ วิมานไฟ ทาทอง ช่อง 3
สุรัตนา คล่องตระกูล ข้าวนอกนา เขมวรรณ ช่อง 7
2535
(ครั้งที่ 12)
อัญชลี ไชยศิริ  คนบาป - ช่อง 5
วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง คุณหญิงนอกทำเนียบ จุก ช่อง 7
2536
(ครั้งที่ 13)
วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง  หมาดำ - ช่อง 5
เดือนเต็ม สาลิตุล คำมั่นสัญญา ช่อง 3
วรินทร์ เชยอรุณ นางทาส สาลี่ ช่อง 7
สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์ วันนี้ที่รอคอย เจ้าเหม่ยอิง ช่อง 7
2537
(ครั้งที่ 14)
พิศมัย วิไลศักดิ์  ปีกมาร สลัก ช่อง 5
ดวงดาว จารุจินดา ผ้าทอง เจริญ ช่อง 7
วัลวิภา โยคะกุล ตุ๊กตาเริงระบำ สลีวัลย์ ช่อง 3
วิไลวรรณ วัฒนพานิช ปลายฝนต้นหนาว ช่อง 7
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ ข้าวเปลือก ช่อง 7
2538
(ครั้งที่ 15)
ญาณี จงวิสุทธิ์  ผู้กองยอดรัก จันทร์ ช่อง 9
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ คือหัตถาครองพิภพ เมี้ยน ช่อง 7
2539
(ครั้งที่ 16)
สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์  มงกุฎดอกส้ม เหม่เกว่/โรส (คุณนายที่ 3) ช่อง 7
กัลยา เลิศเกษมทรัพย์ โปลิศจับขโมย เป๋อ ช่อง 3
กาญจนาพร ปลอดภัย ทรายสีเพลิง เสาวนีย์ พรหมมาศนารายณ์ ช่อง 3
ดวงดาว จารุจินดา รัตนโกสินทร์ แม่พลับ ช่อง 7
พาเมล่า เบาว์เด้น สาบนรสิงห์ วิภาวี ช่อง 5
2540
(ครั้งที่ 17)
ดวงดาว จารุจินดา  เงิน เงิน เงิน คุณนายเม้า ช่อง 7
จารุณี สุขสวัสดิ์ เขมรินทร์ อินทิรา แอฟ ช่อง 5
พิศมัย วิไลศักดิ์ การะเกด แม่ครู ช่อง 7
มยุรา เศวตศิลา รักแท้แค่ขอบฟ้า ลภา ช่อง 3
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ ทองเนื้อเก้า แล ช่อง 7
อุทุมพร ศิลาพันธ์ สายรุ้ง มัณฑนา ช่อง 3
2541
(ครั้งที่ 18)
อภิรดี ภวภูตานนท์  ดวงยิหวา วีนัส ช่อง 3
ดุสิตา อนุชิตชาญชัย บังเกิดเกล้า ช่อง 3
ปิยะมาศ โมนยะกุล นางบาป ช่อง 7
พาเมล่า เบาว์เด้น ธรณีนี่นี้ใครครอง ตุลยานี ช่อง 3
วรนุช วงษ์สวรรค์ อีสา-รวีช่วงโชติ หม่อมราชวงศ์หญิงโสภาพรรณวดี รวีวาร ช่อง 7
2542
(ครั้งที่ 19)
ดวงดาว จารุจินดา  ข้ามสีทันดร สกาว ช่อง 7
ปภัสรา ชุตานุพงษ์ มือปืน ช่อง 3
มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา โดมทอง ท่านผู้หญิงสรรักษ์ไกรณรงค์ (อดีต) / ท่านผู้หญิงมณฑา ศิโรดม (ปัจจุบัน) ช่อง 7
2543
(ครั้งที่ 20)
จริยา แอนโฟเน่  อาญารัก สน ช่อง 3
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ พิษกุหลาบ อริน ช่อง 5
ดวงดาว จารุจินดา กว่าจะรู้เดียงสา แม่ของทิพย์ ช่อง 7
2544
(ครั้งที่ 21)
สุวัจนี ไชยมุสิก  โนห์รา แข่งแข ช่อง 7
จารุณี สุขสวัสดิ์ เลือดหงส์ สร้อย ช่อง 5
ธัญญา โสภณ หน้าต่างบานแรก โฉม ไอทีวี
ธัญญาเรศ รามณรงค์ สามีตีตรา สายน้ำผึ้ง ชุ่มทองกุล (ผึ้ง) ช่อง 3
สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ สงครามดอกรัก ป่านแก้ว ช่อง 7
2545
(ครั้งที่ 22)
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ  รอยไถ บัว ช่อง 7
เฌอมาลย์ บุณยศักดิ์ ร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้าย พรฟ้า ช่อง 5
2547
(ครั้งที่ 23)
สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา  แม่อายสะอื้น ช่อเอื้อง ช่อง 7

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 24 - 25 แก้ไข

สัญลักษณ์
  ผู้ได้รับรางวัลประเภทมหานิยม
ผู้ได้รับรางวัลประเภทยอดนิยม

ในปีนี้ได้มีการแยกรางวัลเป็น 2 ประภทคือ รางวัลนักแสดงสมทบหญิงดีเด่น ประเภทยอดนิยม และ รางวัลนักแสดงสมทบหญิงดีเด่น ประเภทมหานิยม โดยผู้เข้าชิงจะได้รับรางวัลประเภทยอดนิยมทุกคน และนอกจากนี้ยังให้ประชาชนโหวตผลงานที่ดีที่สุดในบรรดาผู้ได้รับรางวัลประเภทยอดนิยมมา 1 รายชื่อ เพื่อรับรางวัลประเภทมหานิยม

ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2554
(ครั้งที่ 24)
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค  ตลาดอารมณ์ ชโลธร ลีลาทิพย์ ช่อง 5
ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล ดอกแก้ว ชไมพร ช่อง 7
ชุดาภา จันทเขตต์ รอยไหม อีเม้ย ช่อง 3
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ มงกุฎดอกส้ม เหม่เกว่ / โรส (คุณนายที่ 3) ช่อง 3
ปภัสรา เตชะไพบูลย์ ค่าของคน คุณแข ช่อง 7
ปุณยาพร พูลพิพัฒน์ เพลิงพรหม อินตรา / มณชญา ช่อง 7
พรชิตา ณ สงขลา เมียแต่ง ปรุงฉัตร (ปรุง) ช่อง 3
มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล ดอกส้มสีทอง ณฤดี (ดี๋) ช่อง 3
สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ พระอาทิตย์คืนแรม เพ็ญประภา ไทยพีบีเอส
อภิษฎา เครือคงคา ดอกส้มสีทอง เด่นจันทร์ ชลธี (เด่น) ช่อง 3
เอมี่ กลิ่นประทุม เส้นตายสลายโสด บีบี ช่อง 7
แอริน ยุกตะทัต ตลาดอารมณ์ ชลาธาร ลีลาทิพย์ ช่อง 5
2555
(ครั้งที่ 25)
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา  บ่วง แพง ช่อง 3
ชฎาพร รัตนากร ตะวันทอแสง รัชนี ช่อง 7
ชุดาภา จันทเขตต์ อำแดงเหมือนกับนายริด นางแฟง ไทยพีบีเอส
ธัญญาเรศ เองตระกูล แรงเงา นพนภา อภิบาลบดินทร์ (นภา) ช่อง 3
สาวิกา ไชยเดช มารยาริษยา ดีนี่ ช่อง 5
อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล หยกเลือดมังกร ดุจแพร ช่อง 7

อ้างอิง แก้ไข