ฉบับร่าง:บัวแล้งน้ำ

(เปลี่ยนทางจาก บัวแล้งน้ำ)

บัวแล้งน้ำ เป็นละครโทรทัศน์แนวชีวิต จากบทประพันธ์ของ โบตั๋น (นามปากกาของ สุภา สิริสิงห) ตีพิมพ์ลงในนิตยสารสตรีสารเมื่อปี พ.ศ. 2532 เนื้อเรื่องเกี่ยวกับคุณท่านได้รับเลี้ยงเด็กหญิงทั้ง 5 คน ซึ่งเปรียบได้กับบัว 5 เหล่า โดยบัวแล้งน้ำเป็นบัวเหล่าสุดท้าย

นวนิยายเรื่องนี้ถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์แล้ว 4 ครั้ง

  • ครั้งแรก : พ.ศ. 2533 หรือ 1 ปีให้หลังการตีพิมพ์ลงในสตรีสาร โดยสุรางค์ เปรมปรีดิ์ ผู้ถือลิขสิทธิ์นวนิยาย มอบหมายให้ บริษัท กันตนา จำกัด ผลิตเป็นละครโทรทัศน์ บทโทรทัศน์โดย วิลาสินี กำกับการแสดงโดย ธีระศักดิ์ พรหมเงิน นำแสดงโดย เสกสรร ชัยเจริญ, ธนาภรณ์ รัตนเสน, อริชัย อรัญนารถ, สมฤทัย กล่อมน้อย, สมประสงค์ สิงหลวัฒน์, ทัศนีย์ ชลหวรรณ, ประวิทย์ เปรื่องอักษร, จามจุรี เฉิดโฉม
  • ในเวอร์ชั่นของปี พ.ศ. 2551 เดิมจะมีแผนในการออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 แต่ไม่ได้ออกอากาศตามแผนที่วางเอาไว้ และเมื่อปี พ.ศ. 2564 ได้กลับมาออกอากาศอีกครั้งในแอปพลิเคชั่น 3 Plus (สื่อออนไลน์ของช่อง 3 เอชดี)

นักแสดงนำ

แก้
ปี พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2551 (ออกอากาศปี 2564) พ.ศ. 2559
สถานีออกอากาศ ช่อง 7HD ช่อง 7 HD แอปพลิเคชั่น
CH 3 Plus
พีพีทีวี
ผู้สร้าง บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท อัครเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด บริษัท ควิซแอนด์เควส จำกัด บริษัท เพาเวอร์ไลน์ไอเดีย จำกัด
กำกับโดย ธีระศักดิ์ พรหมเงิน สถาพร นาควิไลโรจน์ อานนท์ สุวรรณเครือ จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา
บทโทรทัศน์ วิลาสินี ไม่ทราบชื่อ เบญจมาส ดาลหิรัญรัตน์ ฐา-นวดี สถิตยุทธนการ
คุณหญิงปทุมมา พิศมัย วิไลศักดิ์ บุศรา นฤมิตร ดวงใจ หทัยกาญจน์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์
จัตตาฬีส์ ธนาภรณ์ รัตนเสน สายธาร นิยมการณ์ พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ เมทัล สุขขาว
จิตพิสุทธิ์ สมฤทัย กล่อมน้อย ชัชฎาภรณ์ ธนันทา ธนิดา กาญจนวัฒน์ เจสสิกา ภาสะพันธุ์
เครือออน ทัศนีย์ ชลหวรรณ สุภาภรณ์ แสงทอง เวธกา ศิริมะณีวัฒนา อัฐมา ชีวนิชพันธ์
เพชรลดา มณีรัตน์ วงศ์จิระศักดิ์ ประถมาภรณ์ รัตนภักดี ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง ณัฐรินทร์ สุวรรณเลิศ
มนตรา จามจุรี เชิดโฉม สุธิตา เกตานนท์ ชิดจันทร์ ห่ง สุคนธวา เกิดนิมิตร

อ้างอิง

แก้