มัสยา เป็นบทประพันธ์ของ พนมเทียน สร้างเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2500 โดย ศิริ ศิริจินดา เป็นผู้กำกับ อดุลย์ ดุลยรัตน์ รับบทเป็นพระเอก และมิสคูมี่ นักร้องชาวฮ่องกงรับบทเป็นนางเอก

มัสยา
แนวดราม่า / โรแมนติก / คอมเมดี้
สร้างโดยพ.ศ. 2500 ศิริ ศิริจินดา
พ.ศ. 2528 ดาราวิดีโอ
พ.ศ. 2543 พีดี วิดีโอ โปรดักชั่น
พ.ศ. 2560 พอดีคำ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
บทประพันธ์พนมเทียน
บทละครโทรทัศน์ปณธี ศุภศักดิ์สุทัศน์
นักแสดงพ.ศ. 2560 มิกค์ ทองระย้า
มุกดา นรินทร์รักษ์
จำนวนตอนพ.ศ. 2543 : 11 ตอน
พ.ศ. 2560 : 17 ตอน
การผลิต
กล้อง
ความยาวตอนพ.ศ. 2543 : 120 นาที
พ.ศ. 2560 : 130 นาที
ออกอากาศ
สถานีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ออกอากาศ22 มกราคม 2543 –
13 กุมภาพันธ์ 2543
ออกอากาศ25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 –
19 กันยายน พ.ศ. 2560


ต่อมาได้สร้างเป็นละครโทรทัศน์แนว ดราม่า โรแมนติก คอมเมดี้ ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถึงสามครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528 ศรัณยู วงษ์กระจ่าง และ มนฤดี ยมาภัย แสดงนำ พ.ศ. 2543 พีดี วิดีโอ โปรดักชั่น สร้าง ภาสุรี-พงษ์สนิท สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เขียนบทโทรทัศน์ รุจน์ รณภพ กำกับการแสดง แอนดริว เกร้กสัน, บัวชมพู ฟอร์ด, ธนิสร สัตยมงคล, จุฑามาศ จันทศร นำแสดง ออกอากาศเมื่อ 22 มกราคม 2543 – 13 กุมภาพันธ์ 2543 ต่อจากละครกิจกรรมชายโสด

และในปี พ.ศ. 2560 ค่าย พอดีคำ นำมาสร้างใหม่ ปณธี ศุภศักดิ์สุทัศน์ เขียนบทโทรทัศน์ วลีทิพย์ นันทเอกพงศ์ กำกับการแสดง มิกค์ ทองระย้า, มุกดา นรินทร์รักษ์, พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์, สุภาพร มะลิซ้อน นำแสดง ออกอากาศ ทุกวันวันจันทร์–อังคาร เวลา 20.15 น.-22.30 น. ทางช่อง 7 เริ่มตอนแรกวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560−วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 ต่อจากละครเรือนพะยอม [1]

นักแสดง

แก้
ปี พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2560
ร้อยโท ลักษณ์ รัตนมหาศาล (ลักษณ์) อดุลย์ ดุลยรัตน์ ศรัณยู วงษ์กระจ่าง แอนดริว เกร้กสัน มิกค์ ทองระย้า
มัสยา รัตนมหาศาล (มัสยา)
มัสยา ณ เรืองกาน
มาลามาศ มยุรฤทธิ์
มิสคูมี่ มนฤดี ยมาภัย บัวชมพู ฟอร์ด มุกดา นรินทร์รักษ์
หม่อมเจ้าสดายุ มยุรฤทธิ์ จรูญ สาธุเศรษฐ์ อัศวิน รัตนประชา ไมเคิล พูพาร์ท อานัส ฬาพานิช
ร้อยตรี พงศ์เทพ ราชบริรักษ์ (พงศ์) วลิต สนธิรัตน์ คมสัน สุริยา ธนิสร สัตยมงคล  พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์
เพ็ญโฉม (โฉม) เยาวนารถ ปัญญะโชติ มยุรา เศวตศิลา จุฑามาศ จันทศร สุภาพร มะลิซ้อน
นาถระพี มหศักดิ์ไพศาล (นาถ) พัชนี อุรารักษ์ อำภา ภูษิต นิออน อิสรา ธนพร บางชะวงษ์
คุณทิพย์ ญาณี จงวิสุทธิ์ อริยา ศิริวัฒน์
นพพร มหศักดิ์ไพศาล (นพ) ชาลี อินทรวิจิตร ศุภชัย เธียรอนันต์ เมธินทร์ ฮุนตระกูล ชนกันต์ พูนศิริวงศ์
พิณทิพย์ ราชบริรักษ์ (พิณ) สุพัตรา สีทองสุก ศิรินภา สว่างล้ำ ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ
พัณทิพา ราชบริรักษ์ (พัณ) อรุณวดี ฉัตรเท พรสวรรค์ มะทะโจทย์
หม่อมราชวงศ์หญิงชลธิชา มยุรฤทธิ์ เชื้อชื่น ทิพย์วัฒน์ ฐรินดา กรรณสูต บุศรินทร์ วงค์ลีลนนท์
เริงใจ รัตนมหาศาล (นิด) พเยาว์ สาริกบุตร ปัทมา ปานทอง วรรณภา คำสงค์ พลอยไพลิน ตั้งประภาพร
ท่านผู้หญิงรัตน์ รัตนมหาศาล บรรเจิดศรี ยมาภัย มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ดวงตา ตุงคะมณี
คุณหญิงอัครราชเสวี
(พร้อม รัตนมหาศาล)
ประทุม ปทีปเสน จิตรา ศรีนาคาร วาสนา สิทธิเวช อัญษนา บุรานันท์
ศจี ราชบริรักษ์ วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์ เยาวเรศ นิสากร ปนัดดา โกมารทัต รชยา รักกสิกรณ์
หลวงราชบริรักษ์ ราชิต ชูเมือง พอเจตน์ แก่นเพชร ธนายง ว่องตระกูล
พระยามหศักดิ์ไพศาล ชัย ราชพงษ์ ปริญญ์ วิกรานต์
ชนัฎ ศานติ สันติเวชกุล โชคชัย เจริญสุข กฤษฎี พวงประยงค์
ประจวบ สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ
สมาน ปิติพน พรตรีสัตย์
ศักดิ์ชาย ณรงค์ฤทธิ์ รัตนภักดี
ฉันท์ วิเชียรชัย พัฒนะ พันธุ์เทวะ
พระนิกรราชการุญ (พระนิกร) เขียน คงคาษี สุรศักดิ์ ชัยอรรถ
คุณนายแม้น ศรินทิพย์ ศิริวรรณ สุธิตา เกตานนท์
ศัลย์ รัตนมหาศาล พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ราชวัติ ขลิบเงิน
นิเทศ จิรกิตติ์ สุวรรณภาพ
อามีน ปิยะดา เพ็ญจินดา ศิรประภา สุขดำรงค์
อ๊อด ต้อม เนติลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์ ทานตะวิริยะ กันตพงศ์ เจริญสุข
อู๊ด ใหม่ เนติลักษณ์ กฤษฎา ธัญพิสิฐสกุล ชญานิน เต่าวิเศษ
อ๋อย หัฏกาญจน์ ยมาภัย ชนัญญา เลิศวัฒนามงคล
หลวงเวชศาสตร์ รอง เค้ามูลคดี
นมผัน วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์ เมตตา รุ่งรัตน์ วิยะดา อุมารินทร์
หม่อมช้อย หม่อมชั้น พวงวัน ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ นฤมล นิลวรรณ
อาจารย์กนก สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต นริสา พรหมสุภา ดีใจ ดีดีดี
จอน ชูษี เชิญยิ้ม
นพมาศ ณัฐรินทร์ สุวรรณเลิศ
นพ.พจน์ เจตต์ กลิ่นประทุม
พต.เสถียร พศิน ศรีธรรม
เจ้าเมืองยะหริ่ง พงศ์ประยูร ราชอาภัย
บุหงาราตรี รัตนมหาศาล

นักแสดงละครมัสยา พ.ศ 2560

แก้
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2560
บทบาท นักแสดงหลัก
ร้อยโท ลักษณ์ รัตนมหาศาล (ลักษณ์) มิกค์ ทองระย้า
มัสยา รัตนมหาศาล (มัสยา) มุกดา นรินทร์รักษ์
หม่อมเจ้าสดายุ มยุรฤทธิ์ อานัส ฬาพานิช
ร้อยตรี พงศ์เทพ ราชบริรักษ์ (พงศ์) พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์
เพ็ญโฉม (โฉม) สุภาพร มะลิซ้อน
บทบาท นักแสดงสมทบ
นพพร มหศักดิ์ไพศาล (นพ) ชนกันต์ พูนศิริวงศ์
หม่อมราชวงศ์หญิงชลธิชา มยุรฤทธิ์ บุศรินทร์ วงค์ลีลนนท์
นพมาศ ณัฐรินทร์ สุวรรณเลิศ
ท่านผู้หญิงรัตน์ รัตนมหาศาล ดวงตา ตุงคะมณี
พิณทิพย์ ราชบริรักษ์ (พิณ) ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ
เริงใจ รัตนมหาศาล (นิด) พลอยไพลิน ตั้งประภาพร
ประจวบ สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ
พัณทิพา ราชบริรักษ์ (พัณ) พรสวรรค์ มะทะโจทย์
อัญษนา บุรานันท์
ศจี ราชบริรักษ์ รชยา รักกสิกรณ์
เฮีย วิภพ บางยี่ขัน
นิกกี้ นทีเทพ บุนนาค
กิ๊บ ฌาน์รัชต์ มณฑากูล
เพิ่ม วิทยา เจตะภัย
เม้ง ศรุต สุวรรณภักดี
เอ๋ ธีรพล หอมจม
เเม็ค กำปั้น บาชู

เพลงประกอบละคร

แก้

การตอบรับ

แก้

คำวิจารณ์

แก้

ละครมัสยา ได้รับกระแสตอบรับเรตติ้งดี

เรตติ้ง

แก้

การตอบรับของละครเรื่องนี้ทั้งหมด 17 ตอน ตอนที่ได้ออกอากาศไป (เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 – 19 กันยายน พ.ศ. 2560) Nielsen ได้วัดค่าเฉลี่ยเรตติ้งละครจากผู้ชมทั่วประเทศไทยทั้งหมด 17 ตอน อยู่ที่ 6.38[ต้องการอ้างอิง]

เรตติ้งที่มีอันดับสูงที่สุดในละครแต่ละตอนจะแสดงด้วย สีเขียว, เรตติ้งที่มีอันดับต่ำที่สุดในละครแต่ละตอนจะแสดงด้วย สีแดง, เรตติ้งเฉลี่ยของละครจะแสดงด้วย สีน้ำเงิน

ตอนที่ ออกอากาศ เรตติ้งทั่วประเทศ
1 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 5.2
2 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 5.8
3 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 6.8
4 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 5.5
5 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 6.3
6 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 6.4
7 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 6.0
8 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 5.9
9 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 7.7
10 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 6.8
11 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 6.0
12 4 กันยายน พ.ศ. 2560 6.7
13 5 กันยายน พ.ศ. 2560 6.0
14 11 กันยายน พ.ศ. 2560 5.7
15 12 กันยายน พ.ศ. 2560 6.6
16 18 กันยายน พ.ศ. 2560 7.0
17 (ตอนจบ) 19 กันยายน พ.ศ. 2560 8.0

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้