ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ

(เปลี่ยนทางจาก พนมเทียน)

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 – 21 เมษายน พ.ศ. 2563) นักเขียนนวนิยายและศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2540 เป็นเจ้าของนามปากกา พนมเทียน ผู้แต่ง เพชรพระอุมา

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ
เกิด23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474
จังหวัดปัตตานี
เสียชีวิต21 เมษายน พ.ศ. 2563 (88 ปี)
โรงพยาบาลรามคำแหง
นามปากกาพนมเทียน
ก้อง สุรกานต์
รพินทร์
อาชีพนักเขียน
คู่สมรสสุมิตรา วิเศษสุวรรณภูมิ

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิเกิดที่จังหวัดปัตตานี เป็นบุตรคนสุดท้องของขุนวิเศษสุวรรณภูมิ กับนางสะอาด รัตนกุล เริ่มเขียนนวนิยายเรื่องแรกตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เรื่อง “เห่าดง” ลงในสมุดอ่านกันเล่น เมื่อ พ.ศ. 2484 นอกจากเขียนนวนิยายแล้ว ฉัตรชัยยังเป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความเกี่ยวกับอาวุธปืน ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารบางฉบับด้วย โดยใช้ชื่อจริง และนามปากกา "ก้อง สุรกานต์"

การศึกษาแก้ไข

ที่มาของนามปากกา พนมเทียนแก้ไข

เป็นชื่อที่มีความหมายถึงเปลวเทียนยามแสงโชนสว่างได้ที่ จะเห็นเปลวเทียนเรียวขึ้นจากปลายแท่งแล้วค่อยแผ่กว้างออกก่อนจะสอบปลายแหลมให้เรียวสะบัดความสว่างขึ้นอีกครั้ง โดยนามปากกานี้ใช้ครั้งแรกในการเขียนเรื่อง จุฬาตรีคูณ

ผลงานแก้ไข

นวนิยายแก้ไข

บทความ/สารคดีแก้ไข

  • เจาะลึกเบื้องหลังเพชรพระอุมา
  • ก่อนเทียนจะถึงไฟ
  • อินไซด์ เพชรพระอุมา ภาค 1
  • อินไซด์ เพชรพระอุมา ภาค 2
  • เพียงพิมพ์ดีดพูดได้
  • ลึกจากลิ้นชัก
  • Issues of Gun สารพัดเรื่องของ ปืน

อ้างอิงแก้ไข

  • ประทีป เหมือนนิล. 100 นักประพันธ์ไทย. กรุงเทพ : สุวีริยาสาส์น, 2542. หน้า 479. ISBN 974-8267-78-4

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข