ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ

(เปลี่ยนทางจาก พนมเทียน)

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474) นักเขียนนวนิยายและศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2540 เป็นเจ้าของนามปากกา พนมเทียน ผู้แต่ง เพชรพระอุมา

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ
นามปากกา:พนมเทียน
ก้อง สุรกานต์
รพินทร์
เกิด: 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 (88 ปี)
จังหวัดปัตตานี
อาชีพ: นักเขียน
บิดา:ขุนวิเศษสุวรรณภูมิ
มารดา:สะอาด รัตนกุล
คู่สมรส:สุมิตรา วิเศษสุวรรณภูมิ

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิเกิดที่จังหวัดปัตตานี เป็นบุตรคนสุดท้องของขุนวิเศษสุวรรณภูมิ กับนางสะอาด รัตนกุล เริ่มเขียนนวนิยายเรื่องแรกตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เรื่อง “เห่าดง” ลงในสมุดอ่านกันเล่น เมื่อ พ.ศ. 2484 นอกจากเขียนนวนิยายแล้ว ฉัตรชัยยังเป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความเกี่ยวกับอาวุธปืน ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารบางฉบับด้วย โดยใช้ชื่อจริง และนามปากกา "ก้อง สุรกานต์"

การศึกษาแก้ไข

ที่มาของนามปากกา พนมเทียนแก้ไข

เป็นชื่อที่มีความหมายถึงเปลวเทียนยามแสงโชนสว่างได้ที่ จะเห็นเปลวเทียนเรียวขึ้นจากปลายแท่งแล้วค่อยแผ่กว้างออกก่อนจะสอบปลายแหลมให้เรียวสะบัดความสว่างขึ้นอีกครั้ง โดยนามปากกานี้ใช้ครั้งแรกในการเขียนเรื่อง จุฬาตรีคูณ

ผลงานแก้ไข

นวนิยายแก้ไข

บทความ/สารคดีแก้ไข

  • เจาะลึกเบื้องหลังเพชรพระอุมา
  • ก่อนเทียนจะถึงไฟ
  • อินไซด์ เพชรพระอุมา ภาค 1
  • อินไซด์ เพชรพระอุมา ภาค 2
  • เพียงพิมพ์ดีดพูดได้
  • ลึกจากลิ้นชัก
  • Issues of Gun สารพัดเรื่องของ ปืน

หนังสืออ้างอิงแก้ไข

  • ประทีป เหมือนนิล. 100 นักประพันธ์ไทย. กรุงเทพ : สุวีริยาสาส์น, 2542. หน้า 479. ISBN 974-8267-78-4

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข