สกาวเดือน เป็นนวนิยายไทยแนวย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ ผลงานของฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ หรือพนมเทียน ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ อยู่ในชุดเดียวกับนวนิยายอีก 4 เรื่องคือ มัสยา, ละอองดาว, แววมยุรา และกัลปังหา โดยนวนิยายเรื่องนี้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ 1 ครั้ง และละครโทรทัศน์หลายครั้ง

สกาวเดือน
ประเภทโรแมนติก, คอมเมดี้, ดราม่า
สร้างโดยพ.ศ. 2530
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
พ.ศ. 2561
บริษัท มีเดีย ซีน จำกัด
เขียนโดยบทประพันธ์ : พนมเทียน
บทโทรทัศน์ :
พ.ศ. 2530
ศัลยา
พ.ศ. 2538
วรการ พ.ศ. 2561
ดนยา ทรัพย์ยิ่ง
กำไรทอง
กำกับโดยพ.ศ. 2530
มานพ สัมมาบัติ
พ.ศ. 2538
สุประวัติ ปัทมสูต
พ.ศ. 2561
ปรีดาภรณ์ บัวตูม
ดนยา ทรัพย์ยิ่ง
แสดงนำพ.ศ. 2530
มนฤดี ยมาภัย
อภิชาติ หาลำเจียก
พ.ศ. 2538
แคทรียา อิงลิช
จอนนี่ แอนโฟเน่
พ.ศ. 2561
เมลดา สุศรี
วงศกร ปรมัตถากร
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
จำนวนตอนพ.ศ. 2538 : 26 ตอน
พ.ศ. 2561 : 15 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างพ.ศ. 2530
สุรางค์ เปรมปรีดิ์
พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2561
คณะกรรมการพิจารณาการผลิตละครโทรทัศน์
ความยาวตอนพ.ศ. 2538 : 120 นาที
พ.ศ. 2561 : 130 นาที
ออกอากาศ
เครือข่ายพ.ศ. 2530
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
พ.ศ. 2538
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
พ.ศ. 2561
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ออกอากาศพ.ศ. 2530
18 กันยายน พ.ศ. 2530 - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2561
24 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 27 เมษายน พ.ศ. 2561

การสร้างใหม่ แก้

ภาพยนตร์ แก้

สกาวเดือนถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี พ.ศ. 2505 นำแสดงโดย รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมบัติ เมทะนี ,อมรา อัศวนนท์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช

ละครโทรทัศน์ แก้

สกาวเดือนถูกสร้างเป็นบะครโทรทัศน์ 4 ครั้ง ดังนี้

  1. พ.ศ. 2521 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
  2. พ.ศ. 2530 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 นำแสดงโดยอภิชาติ หาลำเจียก, มนฤดี ยมาภัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
  3. พ.ศ. 2538 ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำแสดงโดยแคทรียา อิงลิช, จอนนี่ แอนโฟเน่ และปรียานุช ปานประดับ[1][2]
  4. พ.ศ. 2561 ออกอากาศทาง ช่อง 7HD ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ 20.15 น. ต่อจากละครเรื่อง วิหคหลงลม เริ่มวันที่ 24 มีนาคม - 27 เมษายน พ.ศ. 2561

รายชื่อนักแสดง แก้

ปี พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2561
รูปแบบ ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ละครโทรทัศน์ช่อง 7 ละครโทรทัศน์ช่อง 3 ละครโทรทัศน์ช่อง 7HD
ผู้จัด/ผู้อำนวยการสร้าง
บทโทรทัศน์
กำกับการแสดง
นักแสดงนำ
สกาวเดือน ราชไมตรี (กระต่าย) รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง เดือนเต็ม สาลิตุล มนฤดี ยมาภัย แคทรียา อิงลิช เมลดา สุศรี
ดร.ทรงกลด บริรักษ์นรากร สมบัติ เมทะนี ภิญโญ ทองเจือ อภิชาติ หาลำเจียก จอนนี่ แอนโฟเน่ วงศกร ปรมัตถากร
เพ็ญลักษณ์ ราชไมตรี อมรา อัศวนนท์ สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ปรียานุช ปานประดับ กวิตา จินดาวัฒน์
เพริดพักตร์ วิไลวรรณ วัฒนพานิช นงลักษณ์ โรจนพรรณ อำภา ภูษิต รัชนก พูนผลิน กัญญา รัตนเพชร์
หลวงราชไมตรี อดุลย์ ดุลยรัตน์ สุประวัติ ปัทมสูต เกรียงไกร อุณหะนันทน์
กัณหา ราชไมตรี รจนา นามวงศ์ รัญญา ศิยานนท์ นิชานันท์ ฝั้นแก้ว
ปัทมา ราชไมตรี สุมาลี ชาญภูมิดล ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ปาริฉัตร ไพรหิรัญ พรรัมภา สุขได้พึ่ง
สินี ราชไมตรี อรวรรณ โปร่งมณี ดวงใจ หทัยกาญจน์ ปรารถนา บรรจงสร้าง ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์
อิสเรส สุประวัติ ปัทมสูต รอน บรรจงสร้าง พาทิศ พิสิฐกุล
เจษฎา กำธร สุวรรณปิยะศิริ เมทนี บุรณศิริ นนทพันธ์ ใจกันทา
ทรงมณี บริรักษ์นรากร บุศรา นฤมิตร มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ดวงใจ หทัยกาญจน์ สาวิตรี สามิภักดิ์
ท่านชายสดายุ มยุรฤทธิ์ ทม วิศวชาติ เอกกวี ภักดีวงษ์ เกรียงไกร อุณหะนันทน์ อานัส ฬาพานิช
ทรงกริช บริรักษ์นรากร รอง เค้ามูลคดี ภาณุเดช วัฒนสุชาติ ศรุต วิจิตรานนท์
มุกดา อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา ชุดาภา จันทเขตต์ ธมลพรรณ์ ภานุชิตพุทธิวงศ์
ศราวุฒิ วรวิทย์ นัยสำราญ รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน
มิรันตี ราชไมตรี วิชุตา เธียรโสภณ อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา อิสริยา ชาญสุไชย ฉัตรดาว สิทธิผล
วิภาดา สร้อยสุริยา ก๊กพงษ์ อาภาสิริ กิจติถานนท์
ชวนพิศ พุทธชาด พงศ์สุชาติ
ลุงคล้าย ถนอม นวลอนันต์ อัฐพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ป้าเพียร มาลี เวชประเสริฐ ประไพ สิโนทก
ป้าเงิน พจนีย์ ใยละออ
ท่านหญิงนัยเนตร มยุรฤทธิ์ โฉมฉาย ฉัตรวิไล ฐิติกานต์ รัชตเทวิน ใจบัว ฮิดดิ้ง
ชอนิล เมตตา รุ่งรัตน์ กัณตภณ คำแสน กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์
อลงกต ศุภินดา ไวยรัตน์ ปิยะณัฐ แดงพูนผล
นักแสดงรับเชิญ
วิสุทธิ์ ราชไมตรี สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ สมมาตร ไพรหิรัญ เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล
เทวินา กัณฑรีย์ นาคประภา เดือนเต็ม สาลิตุล สโรชา วาทิตตพันธ์
ศักด์ เวนย์ ฟอลโคเนอร์ เจจินตัย อันติมานนท์
คนขับรถจักรยานสามล้อ - จีรภัทร์ สว่างแจ้ง
พ่อศราวุฒิ ประพฤติธรรม คุ้มชาติ
ทีมงานเบื้องหลังรายการ ธารน้ำใจสู่บ้านแสนรัก - ชินธันย์ เธียรกิตติพงษ์
ทนายความ สมควร กระจ่างศาสตร์ - โอภาส สุทธิเพียร
พลายเวศ สมพล กงสวรรณ - สกลรัฐ พันเทศ
ผู้จัดการโรงแรม - รชต สิงห์จันทร์
เลขาเทวินา ปริศญา คูหามุข
ลูกน้องเจ้าของบ่อน พนา เบ็นซู
สกาวเดือน ราชไมตรี (ตอนเด็ก) ด.ญ.ครองขวัญ ยุทธชัย ด.ญ.มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์ ด.ญ.ณภัค เจนจิตรานนท์
เพ็ญลักษณ์ ราชไมตรี (ตอนเด็ก) ด.ญ.หยาดทิพย์ ราชปาล ด.ญ.สุภาภัสสร์ ผลเจริญรัตน์
กัณหา ราชไมตรี (ตอนเด็ก) ด.ญ.ปารย์ชนก ผ่านสำแดง
ปัทมา ราชไมตรี (ตอนเด็ก) ด.ญ.เอเชีย ปทุมแก้ว ด.ญ.ภิรัญชญา คเชนทร์นุกูล
สินี ราชไมตรี (ตอนเด็ก) ด.ญ.ณัฐนันท์ ศรีโกศักดิ์
ดร.ทรงกลด บริรักษ์นรากร (ตอนเด็ก) ด.ช.ณัฐพล ใจซื่อ ด.ช.ณนทภัทร บุญสอาด

อ้างอิง แก้

  1. ผู้ชมบางรุ่น กับการคัดตัวละคร
  2. "nekopost".

แหล่งข้อมูลอื่น แก้