รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 4

เนื่องด้วย สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้จัดงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2555 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและยกระดับการตัดสินรางวัลด้านวิทยุโทรทัศน์ ส่งเสริมการให้สาระความรู้ควบคู่ความบันเทิง ตลอดจนสร้างกำลังใจให้กับคนทำงานในวิชาชีพนี้ต่อไป โดยการตัดสินผลรางวัลจะมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงของคนในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ให้กับผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดกับผู้ได้รับรางวัล

รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 4
วันที่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
สถานที่ตั้งหอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
พิธีกรเอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ
ปาณิสรา พิมพ์ปรุ
รางวัลมากที่สุดแรงเงา (6)
เสนอชื่อมากที่สุดขุนศึก (10)
หยกเลือดมังกร (10)
แรงเงา (10)
โทรทัศน์/วิทยุ
เครือข่ายสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
ความยาว1 ชั่วโมง 42 นาที
← ครั้งที่ 3 · รางวัลนาฏราช · ครั้งที่ 5 →

ตลอดขั้นตอนการดำเนินการเก็บรวบรวมคะแนนจากผู้มีสิทธิลงคะแนนดำเนินการโดย บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำ และได้รับการตรวจสอบจาก PwC ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในงานประกาศผลรางวัลในระดับนานาชาติ อาทิ รางวัล Academy Awards โดยผลการลงคะแนนจะเก็บรักษาเป็นความลับสูงสุด และรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน รางวัล นาฎราช ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2555 นี้ มาจากการร่วมลงคะแนนของผู้มีสิทธิลงคะแนนในรอบคัดเลือก ซึ่งดำเนินการเก็บรวบรวมคะแนนระหว่างวันที่ 12 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นการลงคะแนนในรอบตัดสิน ผู้มิสิทธิลงคะแนนจะดำเนินการลงคะแนนระหว่างวันที่ 9 เมษายน– 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ทาง PwC ประเทศไทย จะเปิดบัตรลงคะแนนรอบตัดสินพร้อมกันในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เพื่อสรุปผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด

โดยทางสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะจัดงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ โดยถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ โดยปีนี้ได้ เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ และ ปาณิสรา พิมพ์ปรุ มาเป็นพิธีกร

ระยะเวลาดำเนินงาน แก้

วันที่ กำหนดการ
1 ตุลาคม -10 ธันวาคม 2555 ติดตามและ update รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนใหม่ (โดยสมาพันธ์ฯ)
1 ธันวาคม 2555 เริ่มส่งจดหมายแจ้งการเปิดรับสมัครผลงาน
15 กุมภาพันธ์ 2556 ติดตามและ update รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเก่า (โดยบริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด)
28 กุมภาพันธ์ 2556 ปิดรับสมัครผลงาน
8 มีนาคม 2556 สรุปรายชื่อผลงานที่เข้าประกวด (นำส่งให้ทางบริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด)
12 – 28 มีนาคม 2556 ดำเนินการจัดส่ง ติดตามและรับกลับบัตรลงคะแนนรอบคัดเลือก
28 มีนาคม 2556 ปิดรับบัตรลงคะแนนกลับจากผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบคัดเลือกทั้งหมด
29 มีนาคม 2556 เปิดผนึกบัตรลงคะแนนและประมวลผลการลงคะแนนผลงานผู้เข้ารอบ 5 อันดับสุดท้ายแต่ละประเภทรางวัลที่บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด
2 เมษายน 2556 การแถลงข่าวประกาศผลรายชื่อผลงานผู้เข้ารอบ 5 อันดับสุดท้ายแต่ละรางวัล
9 เมษายน– 16 พฤษภาคม 2556 ดำเนินการจัดส่ง ติดตามและรับกลับบัตรลงคะแนนรอบตัดสิน
16 พฤษภาคม 2556 ปิดรับบัตรลงคะแนนกลับจากผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบตัดสินทั้งหมด
17 พฤษภาคม 2556 เปิดผนึกบัตรลงคะแนนและประมวลผลการลงคะแนนที่บริษัท PwC ประเทศไทย
19 พฤษภาคม 2556 งานประกาศผลรางวัล นาฏราช ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555

รางวัล แก้

รายชื่อเรียงตามลำดับในเว็บไซต์รางวัลนาฏราช ผู้ได้รับรางวัลเน้นตัวหนา

ประเภทรายการวิทยุ แก้

ผู้ผลิตรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
 • รายการเพราะพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจ บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จำกัด ออกอากาศทาง ส.ทร. 106.0 วิทยุครอบครัวข่าว
ผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยม
 • 94 EFM จากบริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกออกอากาศทาง 94.0 MHz
 • Chill FM 89 จากบริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกออกอากาศทาง 89.0 MHz
 • Green Wave 106.5 FM จากบริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกออกอากาศทาง 106.5 MHz
 • Seed 97.5 FM จากบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด ออกออกอากาศทาง 97.5 MHz
ผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
 • กิตติ สิงหาปัด จาก รายการโลกของเราบ้านของเรา ออกออกอากาศทาง ส.ทร. 106 วิทยุครอบครัวข่าว
ผู้จัดรายการบันเทิงยอดเยี่ยม
 • ปัญชลีย์ ธนะกัมพลศักดิ์ จาก ลูกทุ่งมหานคร ช่วง “นิทานนางฟ้า” ออกออกอากาศทาง 95.0 MHz
 • อัตตพงษ์ อัตตกิจกุล (DJ อ้น) จาก รายการ sos. หน่วยพิทักษ์ทะเล ออกอากาศทาง ส.ทร. 106.0 MHz
 • ภูวนาท คุนผลิน (DJ อั๋น) จาก Green Wave 106.5 FM ออกออกอากาศทางวิทยุ 1 ปณ (กสทช)
 • ชวลิต ศรีมั่นคงธรรม (DJ เชาเชา) จาก 94 EFM ออกออกอากาศทาง 94.0 MHz
 • วิศวะ กิจตันขจร (DJ เป้) จาก Chill FM 89 คลื่นเดียว กิน เที่ยว ช็อป ออกออกอากาศทาง 89.0 MHz
รายการบันเทิงท้องถิ่นยอดเยี่ยม
 • ตะวันแลงกับบัวตอง จากบริษัท เค.ซี.เอส แอ๊ดเวอร์ไทชิ่ง จำกัด ออกออกอากาศทางสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค 5 จ.ลำปาง
รายการข่าวสาระความรู้ยอดเยี่ยม
 • อสมท เพื่อสิ่งแวดล้อม ออกออกอากาศทาง 95.75 MHz จ.นครราชสีมา

ประเภทรายการโทรทัศน์ แก้

รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม แก้

 • รายการ จับประเด็นข่าวร้อน จาก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • รายการ ตีท้ายข่าว จาก บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ออกอากาศทางสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
 • รายการ ประเด็นเด็ด 7 สี จาก บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • รายการ เจาะประเด็น จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

รางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม แก้

รางวัลสกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม แก้

 • สกู๊ปข่าว คอลัมน์หมายเลข 7 “สตง. พบใช้งบฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี ส่อพิรุธ” จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • สกู๊ปข่าว “ชายแดนใต้หลายชีวิต” จาก บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ออกอากาศทางสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
 • สกู๊ปข่าว “ลมหายใจปลายด้ามขวาน” จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • สกู๊ปข่าว “หนี้นอกระบบ” จาก บริษัท สาระดี จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี
 • สกู๊ปข่าว “เปิดโปงขบวนการล่าช้าง” จาก บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

รางวัลเกมส์โชว์ยอดเยี่ยม แก้

 • รายการ Take Me Out Thailand จาก บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • รายการ ชิงร้อยชิงล้าน Sunshine Day จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • รายการ เกมพันหน้าเอื้ออาทร จาก บริษัท ทริปเปิ้ล ทู จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • รายการ เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย (Iron Chef Thailand) จาก เฮลิโคเนีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • รายการ แฟนพันธุ์แท้ จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

รางวัลทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม แก้

 • รายการ เจาะใจ จาก บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • รายการ วู้ดดี้เกิดมาคุย จาก บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
 • รายการ วันนี้ที่รอคอย จาก บริษัท เคทีวี บรอดแคสติ้ง จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี

รางวัลวาไรตี้ยอดเยี่ยม แก้

 • รายการ กระบี่มือหนึ่ง จาก ทีวีบูรพา จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • รายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง จาก บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • รายการ คริส ดีลิเวอร์รี่จาก บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • รายการ คุณพระช่วย จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
 • รายการ ที่นี่หมอชิต จาก บริษัท ดีทอล์ค จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

รางวัลสารคดียอดเยี่ยม แก้

 • รายการ กบนอกกะลา จาก บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
 • รายการ คนค้นฅน จาก บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
 • รายการ สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง จาก บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • รายการ เรื่องจริงผ่านจอ จาก บริษัท สาระดี จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • รายการ เมืองใจดี จาก บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รางวัลรายการเด็กยอดเยี่ยม แก้

 • รายการ ซูเปอร์จิ๋ว จาก บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
 • รายการ ท้าให้อ่าน จาก บริษัท แก๊งค์ ซูเปอร์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 • รายการ วิทยสัประยุทธ์ จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • รายการ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 1 จาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60 และ HD 120
 • รายการ หนูน้อย กู้อีจู้ จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5

รางวัลผู้บรรยายยอดเยี่ยม แก้

รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม แก้

ประเภทละครโทรทัศน์ แก้

 • ขุนศึก บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด (ช่อง 3)
 • ขุนเดช บริษัท พอดีคำ จำกัด (ช่อง 7)
 • แรงเงา จาก บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง 3)
 • บ่วง จาก บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง 3)
 • หยกเลือดมังกร จาก บริษัท พอดีคำ จำกัด (ช่อง 7)
 • แรงเงา จาก บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง 3)
 • ขุนศึก จาก บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด (ช่อง 3)
 • ขุนเดช จาก บริษัท พอดีคำ จำกัด (ช่อง 7)
 • สายฟ้ากับสมหวัง จาก บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด (ช่อง 5)
 • หยกเลือดมังกร จาก บริษัท พอดีคำ จำกัด (ช่อง 7)
 • แรงเงา - วิสุทธิชัย บุณยะกาญจน (ช่อง 3)
 • ขุนศึก - เอกลิขิต (ช่อง 3)
 • ดอกโศก - ศัลยา สุขะนิวัตติ์ (ช่อง 5)
 • บ่วง - นันทวรรณ รุ่งวงศ์พานิชย์ (ช่อง 3)
 • หยกเลือดมังกร - แพรพริมา (ช่อง 7)
 • รากบุญ - วิโรจน์ ภุมวิภาชน์ (ช่อง 3)
 • ขุนศึก - วิโรจน์ ภุมวิภาชน์ (ช่อง 3)
 • แรงเงา - ชนินทร ประเสริฐประศาสน์ และ วันชัย แฝงกลาง (ช่อง 3)
 • หยกเลือดมังกร - กลินท์ ทับทรวง (ช่อง 7)

รางวัลเกียรติยศ แก้

รางวัลเกียรติยศทางด้านวิทยุ แก้

รางวัลเกียรติยศทางด้านโทรทัศน์ แก้

สรุปรายชื่อผู้เข้าชิงและผู้ชนะ (เฉพาะสาขาละครโทรทัศน์) แก้

รายชื่อผู้เข้าชิง แก้

ละครทั้ง 21 เรื่องต่อไปนี้ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 4

รายชื่อผู้ชนะ แก้

ละครทั้ง 6 เรื่องต่อไปนี้ ได้รับการลงคะแนนเสียงให้เป็นผู้ชนะรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 4

ผู้ประกาศรางวัล แก้

ผู้ประกาศรางวัล รางวัล / สิ่งที่นำเสนอ
เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ
ปาณิสรา พิมพ์ปรุ
พิธีกรของงาน / ร้องเพลงประกอบละครที่เข้าชิงรางวัลเพลงละครยอดเยี่ยม
มยุรา เศวตศิลา
วุฒิธร มิลินทจินดา
ประกาศรางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม
มนัส ตั้งสุข
อาลิซาเบธ ลีนานุไชย
ประกาศรางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม
ดวงตา ตุงคะมณี
อุรัสยา เสปอร์บันด์
ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม ณเดชน์ คูกิมิยะ ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (เป็นรูปแบบ VTR)
ธงชัย ประสงค์สันติ
ศรัณย์ ศิริลักษณ์
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม พีชญา วัฒนามนตรี ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (เป็นรูปแบบ VTR)
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ
วีระชัย รุ่งเรือง
ณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม ณัฐวุฒิ สกิดใจ ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (เป็นรูปแบบ VTR)
นิพนธ์ ผิวเณร
สันติสุข พรหมศิริ
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม สินจัย เปล่งพานิช ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (เป็นรูปแบบ VTR)
ธนิน มนูญศิลป์
ณฐพร เตมีรักษ์
ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง
นิษฐา จิรยั่งยืน
เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา
ประกาศรางวัลรายการวาไรตี้ยอดเยี่ยม
รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง ประกาศรางวัลรายการทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม
ธนนท์ จำเริญ ขับร้องเพลง ด่วนพิศวาส
สุรินทร์ ภาคศิริ
นคร ถนอมทรัพย์
แดน บุรีรัมย์
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม ผ่องศรี วรนุช ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านวิทยุ (เป็นรูปแบบ VTR)
ภาษิต อภิญญาวาท
พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ
ประกาศรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม
ภาคิน คำวิลัยศักดิ์
คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์
สน ส่งไพศาล
ประกาศรางวัลละครชุดยอดเยี่ยม
สันต์ ศรีแก้วหล่อ
เกรียงไกร อุณหะนันท์
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (เป็นรูปแบบ VTR)
ภวัต พนังคศิริ
พัชฏะ นามปาน
ชไมพร จตุรภุช
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (เป็นรูปแบบ VTR)
พรชิตา ณ สงขลา
ณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์
เฌอมาลย์ บุณยศักดิ์
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม อธิชาติ ชุมนานนท์ ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (เป็นรูปแบบ VTR)
อรุโณชา ภาณุพันธุ์
ชนินทร ประเสริฐประศาสน์
ธัญญาเรศ เองตระกูล
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (เป็นรูปแบบ VTR)
ธนพล นิ่มทัยสุข
ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์
ประกาศรางวัลเพลงละครยอดเยี่ยม
ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประกาศรางวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์
สุรางค์ เปรมปรีดิ์
กมลชนก เขมะโยธิน
อภิรดี ภวภูตานนท์
สุวนันท์ ปุณณกันต์
ศรราม เทพพิทักษ์
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม ไพรัช สังวริบุตร ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์ (เป็นรูปแบบ VTR)
นภัทร อินทร์ใจเอื้อ
หนึ่งธิดา โสภณ
ประกาศรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
อธิชาติ ชุมนานนท์
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
ศรัณย์ ศิริลักษณ์
ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ
แสดงละครตามบทโทรทัศน์ที่ได้เข้าชิงรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ ประกาศรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์ ประกาศรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
พีชญา วัฒนามนตรี
เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์
ธงชัย ประสงค์สันติ
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม ศรัณย์ ศิริลักษณ์ ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (เป็นรูปแบบ VTR)
โชติรักษ์ รักเริ่มวงษ์
จินตหรา สุขพัฒน์
นิรุตติ์ ศิริจรรยา
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม แอน ทองประสม ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (เป็นรูปแบบ VTR)
นพพล โกมารชุน ประกาศรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม
ณเดชน์ คูกิมิยะ ประกาศรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
อุษามณี ไวทยานนท์ ประกาศรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ประกาศรางวัลละครยอดเยี่ยม

อ้างอิง แก้