รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 3

เนื่องด้วย สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้จัดงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและยกระดับการตัดสินรางวัลด้านวิทยุโทรทัศน์ ส่งเสริมการให้สาระความรู้ควบคู่ความบันเทิง ตลอดจนสร้างกำลังใจให้กับคนทำงานในวิชาชีพนี้ต่อไป โดยการตัดสินผลรางวัลจะมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงของคนในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ให้กับผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดกับผู้ได้รับรางวัล

รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 3
วันที่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
สถานที่ตั้งโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
พิธีกรวุฒิธร มิลินทจินดา
ปาณิสรา พิมพ์ปรุ
รางวัลมากที่สุดรอยไหม (8)
เสนอชื่อมากที่สุดรอยไหม (11)
โทรทัศน์/วิทยุ
เครือข่ายสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ความยาว1 ชั่วโมง 40 นาที
← ครั้งที่ 2 · รางวัลนาฏราช · ครั้งที่ 4 →

ตลอดขั้นตอนการดำเนินการเก็บรวบรวมคะแนนจากผู้มีสิทธิลงคะแนนดำเนินการโดย บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำ และได้รับการตรวจสอบจาก PwC ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในงานประกาศผลรางวัลในระดับนานาชาติ อาทิ รางวัล Academy Awards โดยผลการลงคะแนนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับสูงสุด และรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน รางวัล นาฎราช ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554 นี้ มาจากการร่วมลงคะแนนของผู้มีสิทธิลงคะแนนในรอบคัดเลือก ซึ่งดำเนินการเก็บรวบรวมคะแนนระหว่างวันที่ 12 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นการลงคะแนนในรอบตัดสิน ผู้มิสิทธิลงคะแนนจะดำเนินการลงคะแนนระหว่างวันที่ 12 เมษายน - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ทาง PwC ประเทศไทย จะเปิดบัตรลงคะแนนรอบตัดสินพร้อมกันในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เพื่อสรุปผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด

โดย ทางสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะจัดงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 16.30 น. – 18.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ บี 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 โดยปีนี้ได้ วุฒิธร มิลินทจินดา และ ปาณิสรา พิมพ์ปรุ มาเป็นพิธีกร

ระยะเวลาดำเนินงาน แก้

วันที่ กำหนดการ
1 ตุลาคม -10 ธันวาคม 2554 ติดตามและ update รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนใหม่ (โดยสมาพันธ์ฯ)
1 ธันวาคม 2554 เริ่มส่งจดหมายแจ้งการเปิดรับสมัครผลงาน
15 กุมภาพันธ์ 2555 ติดตามและ update รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเก่า (โดยบริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด)
29 กุมภาพันธ์ 2555 ปิดรับสมัครผลงาน
9 มีนาคม 2555 สรุปรายชื่อผลงานที่เข้าประกวด (นำส่งให้ทางบริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด)
15 – 26 มีนาคม 2555 ดำเนินการจัดส่ง ติดตามและรับกลับบัตรลงคะแนนรอบคัดเลือก
27 มีนาคม 2555 ปิดรับบัตรลงคะแนนกลับจากผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบคัดเลือกทั้งหมด
28 มีนาคม 2555 เปิดผนึกบัตรลงคะแนนและประมวลผลการลงคะแนนผลงานผู้เข้ารอบ 5 อันดับสุดท้ายแต่ละประเภทรางวัลที่บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด
30 มีนาคม– 10 พฤษภาคม 2555 ดำเนินการจัดส่ง ติดตามและรับกลับบัตรลงคะแนนรอบตัดสิน
3 เมษายน 2555 การแถลงข่าวประกาศผลรายชื่อผลงานผู้เข้ารอบ 5 อันดับสุดท้ายแต่ละรางวัล
10 พฤษภาคม 2555 ปิดรับบัตรลงคะแนนกลับจากผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบตัดสินทั้งหมด
15 พฤษภาคม 2555 เปิดผนึกบัตรลงคะแนนและประมวลผลการลงคะแนนที่บริษัท PwC ประเทศไทย
20 พฤษภาคม 2555 งานประกาศผลรางวัล นาฏราช ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554

รางวัล แก้

รายชื่อเรียงตามลำดับในเว็บไซต์รางวัลนาฏราช ผู้ได้รับรางวัลเน้นตัวหนา

ประเภทรายการวิทยุ แก้

ผู้ผลิตรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
 • รายการเกาะติดวิกฤตน้ำท่วม 2554 ออกอากาศทาง 100.5 MHz
 • รายการเพราะพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ออกอากาศทาง ส.ทร. 106.0 วิทยุครอบครัวข่าว
 • รายการเวทีความคิด ออกอากาศทาง 96.5 MHz
ผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยม
 • 94 EFM จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกออกอากาศทาง 94.0 MHz
 • Chill FM 89 จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกออกอากาศทาง 89.0 MHz
 • Green Wave 106.5 FM จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกออกอากาศทาง 106.5 MHz
 • Met Music & Lyrics จาก บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ออกออกอากาศทาง 107.0 MHz
 • Seed 97.5 FM จาก บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด ออกออกอากาศทาง 97.5 MHz
ผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
 • พัชระ สารพิมพา จาก รายการ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ออกออกอากาศทาง 100.5 MHz
 • ภาษิต อภิญญาวาท จาก รายการ sos. หน่วยพิทักษ์ทะเล ออกอากาศทาง ส.ทร. 106.0 MHz
 • รวิตา ปัญญามงคล จาก รายการแชมป์เปี้ยนไดอารี่ บันทึกผู้ชนะ ออกออกอากาศทาง 95.0 MHz
 • วาสนา นาน่วม จาก รายการ ลับ ลวง พราง ออกออกอากาศทาง 100.5 MHz
ผู้จัดรายการบันเทิงยอดเยี่ยม
 • นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (DJ อ้อย) จาก วิทยุกรีนเวฟ ออกออกอากาศทาง 106.5 MHz
 • พิภู พุ่มแก้ว (DJ ต๊ะ) จาก Seed 97.5 FM ออกออกอากาศทาง 97.5 MHz
 • ยุทธนา บุญอ้อม (DJ เต็ด) จาก Chill FM 89 ออกออกอากาศทาง 89.0 MHz
 • วิศวะ กิจตันขจร (DJ เป้) จาก Hot 91.5 ซ่าส์...โดนทีน ออกออกอากาศทาง 91.5 MHz
 • สมพล ปิยะพงษ์สิริ (DJ ไก่) จาก 94 EFM ออกออกอากาศทาง 94.0 MHz

ประเภทรายการโทรทัศน์ แก้

รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม
 • รายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ จาก บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • รายการ เจาะประเด็น จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • รายการ ประเด็นเด็ด 7 สี จาก บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • รายการ ตีท้ายข่าว จาก บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ออกอากาศทางสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
รางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม
รางวัลสกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม
 • สกู๊ปข่าว “เครื่องบินตกที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน SKY REPORT” จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • สกู๊ปข่าว “โรงชำแหละไก่เถื่อน” จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • สกู๊ปข่าว “งานสุดท้าย....ศรวิชัย” จาก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • สกู๊ปข่าว “ที่พึ่งทางใจวิกฤติน้ำท่วม” จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • สกู๊ปข่าว “รีคอน : นักรบเลือดเหล็ก” จาก บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
รางวัลเกมส์โชว์ยอดเยี่ยม
 • รายการ SME ตีแตก จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • รายการ ชิงร้อยชิงล้าน จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • รายการ ปลดหนี้ จาก บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • รายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 7 จาก บริษัท เอ็กเซ็กท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
 • รายการ ราชรถมาเกย จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
รางวัลทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม
 • รายการ เจาะใจ จาก บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • รายการ ที่นี่..หมอชิต จาก บริษัท ดีทอล์ค จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • รายการ วันนี้ที่รอคอย จาก บริษัท เคทีวี บรอดแคสติ้ง จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
 • รายการ วู้ดดี้เกิดมาคุย จาก บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
 • รายการ สุริวิภา จาก บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
รางวัลวาไรตี้ยอดเยี่ยม
 • รายการ ตีสิบ จาก บริษัท ทเว็นตี้ ทเว็นตี้ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • รายการ กลมกิ๊ก จาก บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • รายการ คริส ดีลิเวอร์รี่จาก บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • รายการ คุณพระช่วย จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
 • รายการ ฉันรักเมืองไทย จาก บริษัท กิ๊บสัน แอนด์ กัน จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
รางวัลสารคดียอดเยี่ยม
 • รายการ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี จาก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • รายการ จดหมายเหตุกรุงศรี จาก บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • รายการ เรื่องจริงผ่านจอ จาก บริษัท สาระดี จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • รายการ ๑ ในพระราชดำริ จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
 • รายการ บางอ้อ จาก บริษัท ดี.ดอคคิวเมนทารี่ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
รางวัลรายการเด็กยอดเยี่ยม
 • รายการการ์ตูนแอนิเมชั่น เบิร์ดแลนด์ แดนมหัศจรรย์ จาก บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • รายการ คบเด็ก...สร้างบ้าน จาก บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • รายการ หนูน้อย กู้อีจู้ จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • รายการ ซูเปอร์จิ๋ว จาก บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
 • รายการ ท้าให้อ่าน จาก บริษัท แก๊งค์ ซูเปอร์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
รายการกีฬายอดเยี่ยม
 • รายการฟุตบอล แชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียนคัพ 2010 จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • รายการ 9 ทันเกมส์ จาก บริษัท สยาม อินเตอร์-วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม

ประเภทละครโทรทัศน์ แก้

 • รอยไหม บริษัท แอค-อาร์ต เจเนเรชั่น จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • ดอกส้มสีทอง บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • กุหลาบซาตาน จาก บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • โบ๊เบ๊ จาก บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • เสือสั่งฟ้า จาก บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • เป็นต่อ จาก บริษัท ซีเนริโอ จำกัด (ช่อง 3)
 • ตะวันเดือด จาก บริษัท เมตตาและมหานิยม จำกัด (ช่อง 3)
 • รอยไหม จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (ช่อง 3)
 • โบ๊เบ๊ จาก บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด (ช่อง 7)
 • เสือสั่งฟ้า จาก บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ช่อง 7)

รางวัลเกียรติยศ แก้

รางวัลเกียรติยศทางด้านวิทยุ แก้

รางวัลเกียรติยศทางด้านโทรทัศน์ แก้

สรุปรายชื่อผู้เข้าชิงและผู้ชนะ (เฉพาะสาขาละครโทรทัศน์) แก้

รายชื่อผู้เข้าชิง แก้

ละครทั้ง 22 เรื่องต่อไปนี้ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 3

รายชื่อผู้ชนะ แก้

ละครทั้ง 4 เรื่องต่อไปนี้ ได้รับการลงคะแนนเสียงให้เป็นผู้ชนะรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 3

ผู้ประกาศรางวัล แก้

ผู้ประกาศรางวัล รางวัล / สิ่งที่นำเสนอ
วุฒิธร มิลินทจินดา
ปาณิสรา พิมพ์ปรุ
พิธีกรของงาน
วิทวัส สุนทรวิเนตร์ ประกาศรางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม
ภัทร จึงกานต์กุล
ศศินา วิมุตตานนท์
ประกาศรางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม
เขมนิจ จามิกรณ์
อรรคพันธ์ นะมาตร์
ประกาศรางวัลรายการวาไรตี้ยอดเยี่ยม
ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์
โสภิตนภา ชุ่มภาณี
ประกาศรางวัลรายการเกมส์โชว์ยอดเยี่ยม
เคลลี่ ธนะพัฒน์
อคัมย์สิริ สุวรรณศุข
ประกาศรางวัลรายการเกมส์โชว์ยอดเยี่ยม
พิมลวรรณ หุ่นทองคำ
มีสุข แจ้งมีสุข
กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์
พัชรศรี เบญจมาศ
ประกาศรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม
พัชฏะ นามปาน
ศรีริต้า เจนเซ่น
ประกาศรางวัลละครชุดยอดเยี่ยม
ภาคิน คำวิลัยศักดิ์
พัดชา เอนกอายุวัฒน์
กรกันต์ สุทธิโกเศศ
ประกาศรางวัลเพลงละครยอดเยี่ยม
พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์
ศรัณย์ ศิริลักษณ์
ธันวา สุริยจักร
ทิสานาฏ ศรศึก
ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร
ประกาศรางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม
วรายุทธ มิลินทจินดา ประกาศรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ ประกาศรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
จีรนันท์ มะโนแจ่ม ประกาศรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
วีรภาพ สุภาพไพบูลย์
วรนุช ภิรมย์ภักดี
ประกาศรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม
ภูธเนศ หงษ์มานพ ประกาศรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ ประกาศรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
ฉัตรชัย เปล่งพานิช ประกาศรางวัลละครยอดเยี่ยม


อ้างอิง แก้