รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 5

รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2556 เป็นงานประกาศผลรางวัลยอดเยี่ยมด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กำหนดการประกาศผลรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557โรงละครเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ภายในศูนย์การค้าดิเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร นับเป็นครั้งแรกที่รางวัลนาฏราชประกาศผลในโรงละครแทนการจัดในห้องบอลรูมดังเช่นปีที่ผ่านมา ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยในปีนี้ ภคชนก์ โวอ่อนศรี และสุนิสา สุขบุญสังข์ เป็นพิธีกรของงาน

รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 5
วันที่8 มิถุนายน พ.ศ. 2557
สถานที่ตั้งเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
พิธีกรภคชนก์ โวอ่อนศรี
สุนิสา สุขบุญสังข์
รางวัลมากที่สุดทองเนื้อเก้า (9)
เสนอชื่อมากที่สุดเรือนเสน่หา (15)
โทรทัศน์/วิทยุ
เครือข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ความยาว1 ชั่วโมง 41 นาที
← ครั้งที่ 4 · รางวัลนาฏราช · ครั้งที่ 6 →

ระยะเวลาดำเนินงาน

แก้
วันที่ กำหนดการ
1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2556 ติดตามและ update รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนใหม่ (โดยสมาพันธ์ฯ)
1 ธันวาคม 2556 เริ่มส่งจดหมายแจ้งการเปิดรับสมัครผลงาน
13 กุมภาพันธ์ 2557 ปิดรับสมัครผลงาน
15 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามและ update รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเก่า (โดยบริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด)
21 กุมภาพันธ์ 2557 ตรวจแผ่นผลงานที่เข้าประกวด
25 กุมภาพันธ์ 2557 สรุปรายชื่อผลงานที่เข้าประกวด (นำส่งให้ทางบริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด)
5 – 27 มีนาคม 2557 ดำเนินการจัดส่ง ติดตามและรับกลับบัตรลงคะแนนรอบคัดเลือก
27 มีนาคม 2557 ปิดรับบัตรลงคะแนนกลับจากผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบคัดเลือกทั้งหมด
28 มีนาคม 2557 เปิดผนึกบัตรลงคะแนนและประมวลผลการลงคะแนนผลงานผู้เข้ารอบ 5 อันดับสุดท้ายแต่ละประเภทรางวัลที่บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด
1 เมษายน 2557 การแถลงข่าวประกาศผลรายชื่อผลงานผู้เข้ารอบ 5 อันดับสุดท้ายแต่ละรางวัล
17 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2557 ดำเนินการจัดส่ง ติดตามและรับกลับบัตรลงคะแนนรอบตัดสิน
20 พฤษภาคม 2557 ปิดรับบัตรลงคะแนนกลับจากผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบตัดสินทั้งหมด
21-23 พฤษภาคม 2557 เปิดผนึกบัตรลงคะแนนและประมวลผลการลงคะแนนที่บริษัท PwC ประเทศไทย
8 มิถุนายน 2557 งานประกาศผลรางวัล นาฏราช ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556

ผู้ประกาศรางวัล (เฉพาะช่วงถ่ายทอดสด)

แก้
ผู้ประกาศรางวัล รางวัล / สิ่งที่นำเสนอ
ภคชนก์ โวอ่อนศรี
สุนิสา สุขบุญสังข์
พิธีกรของงาน / ร่วมร้องเพลงเปิดงาน
นารากร ติยายน ประกาศรางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม
ชุติมา พึ่งความสุข
สุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์
ประกาศรางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม
อคัมย์สิริ สุวรรณศุข ประกาศรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม
ยศสินี ณ นคร
อำไพพร จิตต์ไม่งง
อุรัสยา เสปอร์บันด์
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม ณเดชน์ คูกิมิยะ ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
(เป็นรูปแบบ VTR)
ถกลเกียรติ วีรวรรณ
นภัทร อินทร์ใจเอื้อ
ปวีณา ชารีฟสกุล
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม หนึ่งธิดา โสภณ ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
(เป็นรูปแบบ VTR)
วรนุช ภิรมย์ภักดี
ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
กล่าวแสดงความชื่นชม ณัฐวุฒิ สกิดใจ ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
(เป็นรูปแบบ VTR)
โสภิตนภา ชุ่มภาณี
ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง
รัญญา ศิยานนท์
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
(เป็นรูปแบบ VTR)
สุนิดา สวัสดิพรพัลลภ
สุหัชชา สวัสดิพรพัลลภ
ประกาศรางวัลรายการวาไรตี้ยอดเยี่ยม
นิธิดล ป้อมสุวรรณ
พุฒิชัย เกษตรสิน
ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต
ประกาศรางวัลรายการทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม
เมลิค เอเฟ่ ไอย์กูน
ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์
ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์
ประกาศรางวัลละครชุดยอดเยี่ยม
โฉมฉาย ฉัตรวิไล
สินจัย เปล่งพานิช
สันต์ ศรีแก้วหล่อ
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
(เป็นรูปแบบ VTR)
ณัฐวุฒิ สกิดใจ
จิรายุ ตั้งศรีสุข
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม วรนุช ภิรมย์ภักดี ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
(เป็นรูปแบบ VTR)
ศรัณยู วงษ์กระจ่าง
วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร
ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม ศรัณย์ ศิริลักษณ์ ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
(เป็นรูปแบบ VTR)
วัชระ คุปตะเวทิน
ธัญญา โสภณ
ดวงตา ตุงคะมณี
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม ณฐพร เตมีรักษ์ ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
(เป็นรูปแบบ VTR)
มุทิตา อิทธิผล
วิทยา อัมภสุวรรณ์
เชวง บัวอ่อน
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม กัลยา ทินพงษ์ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านวิทยุ
(เป็นรูปแบบ VTR)
กาญจนา จินดาวัฒน์ กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม อารีย์ นักดนตรี ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์ (เป็นรูปแบบ VTR)
นันทกา วรวณิชชานันท์
พัทรวี บุญประเสริฐ
ประกาศรางวัลเพลงนำละครยอดเยี่ยม
อุษามณี ไวทยานนท์ ประกาศรางวัลบทละครยอดเยี่ยม
โสภิตนภา ชุ่มภาณี ประกาศรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว ประกาศรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
ถกลเกียรติ วีรวรรณ
พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
(เป็นรูปแบบ VTR)
อคัมย์สิริ สุวรรณศุข
อริศรา วงษ์ชาลี
สยม สังวริบุตร
กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม ปิยธิดา วรมุสิก ที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
(เป็นรูปแบบ VTR)
วรัทยา นิลคูหา ประกาศรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ประกาศรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
ณัฐวุฒิ สกิดใจ ประกาศรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
ฉัตรชัย เปล่งพานิช
สินจัย เปล่งพานิช
ประกาศรางวัลละครยอดเยี่ยม

รายชื่อผลงานและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงและได้รับรางวัล

แก้

ผู้ได้รับรางวัลเน้นตัวหนา

ประเภทรายการวิทยุ

แก้
 • ผู้ผลิตรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
  • รายการยามบ่ายกับทนายประชาชน โดย บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จำกัด ออกอากาศทาง ส.ทร. 106 วิทยุครอบครัวข่าว
 • ผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยม
  • 94 EFM จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกอากาศทาง 94.0 MHz
  • Chill FM 89 จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกอากาศทาง 89.0 MHz
  • Green Wave 106.5 FM จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกอากาศทาง 106.5 MHz
  • Seed 97.5 FM จาก บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด ออกอากาศทาง 97.5 MHz
  • ลูกทุ่งมหานคร 95.0 FM จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทาง 95.0 MHz
 • ผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
 • ผู้จัดรายการบันเทิงยอดเยี่ยม
 • รายการบันเทิงท้องถิ่นยอดเยี่ยม
  • แฟนตาซีลูกทุ่งไทย จาก บริษัท เค.ซี.เอส แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ออกอากาศทาง สถานีวิทยุ ตชด. จ.ตาก 94.75 MHz
 • รายการข่าวสาระความรู้ท้องถิ่นยอดเยี่ยม
  • แสงนำชัย จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.ขอนแก่น ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.ขอนแก่น 90.75 MHz

ประเภทรายการโทรทัศน์

แก้
 • รายการข่าวยอดเยี่ยม
  • ข่าว 3 มิติ จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ช่อง 3
  • คลุกวงข่าว จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี
  • ตีท้ายข่าว จาก บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ช่อง TNN 24
  • ประเด็นเด็ด 7 สี จาก บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ช่อง 7
  • ห้องข่าว 7 สี จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ช่อง 7
 • ผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม
  • นารากร ติยายน รายการประเด็นเด็ด 7 สี จาก บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ช่อง 7
  • เปรมสุดา สันติวัฒนา รายการห้องข่าว 7 สี (รายการข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2) ช่วงฝนฟ้าอากาศ จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ช่อง 7
  • ภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ รายการคลุกวงข่าว จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี
  • สายสวรรค์ ขยันยิ่ง รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์ จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ช่อง 3
  • สรยุทธ สุทัศนะจินดา รายการเรื่องเล่าเช้านี้ จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ช่อง 3
 • สกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม
  • "คู่ชีวิตชรากลางผืนป่าเสี่ยงภัย" จาก บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ช่อง 7
  • "บุกทลายโรงงานนรก" จาก บริษัท สาระดี จำกัด ช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี
  • "วิกฤตคราบน้ำมันเกาะเสม็ด" จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ช่อง 7
  • "สื่อคุกคามรูปแบบใหม่" จาก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
  • "หมอกควันจากเชิงตะกอน" จาก บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ช่อง TNN 24
  • "อิสรภาพนางแดง" จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ช่อง 3
 • เกมโชว์ยอดเยี่ยม
 • ทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม
 • วาไรตี้ยอดเยี่ยม
  • The Voice Thailand เสียงจริง ตัวจริง Season 2 จาก บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ช่อง 3
  • กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน จาก บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ช่อง 7
  • คริส ดีลิเวอรี่ จาก บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ช่อง 5
  • คุณพระช่วย จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี
  • ที่นี่หมอชิต จาก บริษัท ดีทอล์ค จำกัด ช่อง 7
 • สารคดียอดเยี่ยม
  • The Unseen Football ทีมนี้พี่รัก จาก บริษัท ไอพีจี แอดเวอร์ไทซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขา ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส์ ช่อง 3
  • กบนอกกะลา จาก บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี
  • คนค้นฅน จาก บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
  • หอมแผ่นดิน จาก บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด ช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี
  • เรื่องจริงผ่านจอ จาก บริษัท สาระดี จำกัด ช่อง 7
 • รายการเด็กยอดเยี่ยม
  • SCI-Fighting วิทย์สู้วิทย์ จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี
  • เกมเด็ด ๗ กระดาน จาก บริษัท บ้านบันดาลใจ จำกัด ช่อง 7
  • ซูเปอร์จิ๋ว จาก บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด ช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี
  • ท้าให้อ่าน จาก บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด ช่องไทยพีบีเอส
  • หนูน้อยกู้อีจู้ จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ช่อง 5
  • หนึ่งสมองสองมือจูเนียร์ จาก บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ช่อง 7
 • รายการกีฬายอดเยี่ยม
  • The Unseen Football ทีมนี้พี่รัก จาก บริษัท ไอพีจี แอดเวอร์ไทซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขา ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส์ ช่อง 3
  • ชอตเด็ด กีฬาแชมป์ จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ช่อง 3
  • ถ่ายทอดสด การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ช่อง 7
 • ผู้บรรยายยอดเยี่ยม
  • พิสิฏพล สิมะเสถียร สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชาวิถี จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ช่อง 3
  • วีรศักดิ์ นิลกลัด รายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ช่อง 7
  • สายสวรรค์ ขยันยิ่ง สารคดีวันนี้ของพ่อ จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ช่อง 3
  • สาธิต กรีกุล การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2013 ที่เมียนมาร์ จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ช่อง 3
 • พิธีกรยอดเยี่ยม
  • กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ รายการแฟนพันธุ์แท้ จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ช่อง 5
  • ปัญญา นิรันดร์กุล รายการชิงร้อย ชิงล้าน Sunshine Day จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ช่อง 3
  • ภัทราพร สังข์พวงทอง รายการกบนอกกะลา จาก บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี
  • วุฒิธร มิลินทจินดา รายการวู้ดดี้เกิดมาคุย จาก บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด ช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี
  • ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ รายการจันทร์พันดาว จาก บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ช่อง 7
  • สัญญา คุณากร รายการเจาะใจ จาก บริษัท เจ เอส แอล โกบอล มีเดีย จำกัด ช่อง 5


ประเภทละครโทรทัศน์

แก้
 • บันทึกกรรม -​ บริษัท มายน์แอทเวิร์คส์ จำกัด (ช่อง 3)
 • คาราบาว เดอะซีรีส์ -​ บริษัท แฟล็กชิป เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (โมเดิร์นไนน์ ทีวี)
 • เฮง เฮง เฮง -​ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด (ช่อง 3)​
 • น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ -​ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง 3)​
 • ยมบาลเจ้าขา -​ บริษัท นวประทานพร จำกัด (ช่อง 7)​

รางวัลเกียรติยศ

แก้

รางวัลเกียรติยศทางด้านวิทยุ

แก้
 • กัลยา ทิณพงษ์ (คณะเกศทิพย์)

รางวัลเกียรติยศทางด้านโทรทัศน์

แก้

สรุปรายชื่อผู้เข้าชิงและผู้ชนะ (เฉพาะสาขาละครโทรทัศน์)

แก้

รายชื่อผู้เข้าชิง

แก้

ละครทั้ง 23 เรื่องต่อไปนี้ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 5

รายชื่อผู้ชนะ

แก้

ละครทั้ง 4 เรื่องต่อไปนี้ ได้รับการลงคะแนนเสียงให้เป็นผู้ชนะรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 5

แหล่งข้อมูล

แก้