เปิดเมนูหลัก
วิทยุครอบครัวข่าว
สัญลักษณ์วิทยุครอบครัวข่าว
ชื่อเต็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงจากทหารเรือ เอฟเอ็ม 106 เมกะเฮิร์ตซ์ “วิทยุครอบครัวข่าว”
เจ้าของสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงจากทหารเรือ
ผู้รับสัมปทาน เชิร์ช ไลฟว์/วิช 106
ผู้บริหาร {{{ผู้บริหาร}}}
ความถี่ เอฟเอ็ม 106.0 เมกะเฮิร์ตซ์
รูปแบบรายการ ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน
พื้นที่กระจายเสียง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาษาที่ใช้ ไทย ไทย
คำขวัญ เข้าใจทุกข่าว เข้าถึงทุกคน
ที่ตั้งห้องส่ง ชั้น 18 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ เลขที่ 3199
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาที่กระจายเสียง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน
เว็บไซต์ www.106familynews.com

วิทยุครอบครัวข่าว ผลิตโดย บริษัท เซิร์ช ไลฟว์ จำกัด และ บริษัท วิช 106 จำกัด ดำเนินรายการจากห้องส่งวิทยุบนอาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ แล้วจึงถ่ายทอดสดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงจากทหารเรือ (ชื่อย่อ: ส.ทร.) ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 106.0 เมกะเฮิร์ตซ์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เวลา 00.00 น. เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยรูปแบบการนำเสนอ ส่วนมากเป็นการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียง จากรายการโทรทัศน์ประเภทข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อีกส่วนหนึ่งเป็นรายการวิทยุ ที่มีกลุ่มผู้ประกาศข่าวและพิธีกรครอบครัวข่าว 3” เป็นผู้ดำเนินรายการ

ประวัติแก้ไข

วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร.เอฟเอ็ม 106 เมกะเฮิร์ตซ์ เกิดขึ้นจากแนวคิดของวิบูลย์ ลีรัตนขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซิร์ช ไลฟว์ จำกัด, สำราญ ฉัตรโท รองผู้จัดการฝ่ายข่าว บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด, ธีระ ธัญไพบูลย์ วราภรณ์ สมพงษ์ และ สาธิต กรีกุล ผู้ดำเนินรายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ ทางไทยทีวีสีช่อง 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ติดตามชมรายการข่าว ของ ครอบครัวข่าว 3 ที่ประสบปัญหา ไม่สามารถรับชมรายการต่างๆ ทางโทรทัศน์ได้ เนื่องจากสภาพการจราจรติดขัด อยู่บนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร รวมถึงเพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอข่าวสาร ด้วยความใกล้ชิดผูกพัน ผ่านทางการเล่าข่าว ทางวิทยุเพิ่มขึ้น

สำหรับเนื้อหารายการของ วิทยุครอบครัวข่าว นำเสนอรายการประเภทข่าว สนทนา และรูปแบบหลากหลาย ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งต่างจากการผลิตรายการโทรทัศน์ ที่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลา จึงทำให้ต้องกระชับเนื้อหา ขณะที่การผลิตรายการวิทยุ สามารถดำเนินรายการไปได้ตลอดทั้งวัน จึงให้เนื้อหาในเชิงลึกได้ นับว่าวิทยุครอบครัวข่าว เป็นส่วนเติมเต็มของกลุ่มรายการครอบครัวข่าว 3 นั่นเอง โดยได้รับความร่วมมือจากกองทัพเรือ ต้นสังกัดของสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.) วังนันทอุทยาน ในการออกอากาศ ด้วยระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 106 เมกะเฮิร์ตซ์, ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่อนุญาตให้ถ่ายทอดเสียงรายการข่าวของสถานีฯ ออกอากาศทางวิทยุ และอนุญาตให้ใช้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ประกอบในการผลิตรายการทางวิทยุ ตลอดจนชื่อ ครอบครัวข่าว เพื่อให้ผู้ชมและผู้ฟัง เข้าใจเชื่อมโยงกันระหว่างรายการข่าวทางโทรทัศน์และวิทยุ, ประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการผู้จัดการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, ไบรอัน มาร์การ์ กรรมการผู้จัดการ บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ปัจจุบันดำเนินการออกอากาศ จากที่ทำการย่อยแห่งใหม่ ของกลุ่มบริษัทเซิร์ชฯ คือชั้น 18 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข