ฝ่ายข่าว ช่อง 3 เอชดี เป็นหน่วยงานย่อยของช่อง 3 เอชดี ภายใต้การกำกับดูแลโดยกลุ่มบีอีซีเวิลด์ ซึ่งทำหน้าที่ผลิตข้อมูลข่าวสารทุกประเภท ในรูปของเนื้อหาข่าว และภาพเคลื่อนไหวแบบวิดีโอ หรือภาพนิ่งในบางกรณี เพื่อสนับสนุนกับรายการโทรทัศน์ ประเภทข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งส่วนที่ผลิตเอง และส่วนที่ให้บริษัทเอกชนเช่าเวลาผลิต ภายใต้ตราสินค้า ครอบครัวข่าว 3 ในช่วงเวลาต่างๆ ที่กำหนดไว้ในผังรายการ ทางช่อง 3 เอชดี

ประวัติแก้ไข

ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เริ่มดำเนินงานเป็นครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2529 หลังจากที่ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) อนุมัติให้ช่อง 3 ดำเนินการผลิตรายการข่าวได้ด้วยตนเอง โดยก่อนหน้านั้น อ.ส.ม.ท. ผลิตรายการข่าวประจำวัน เพื่อออกอากาศทาง ช่อง 9 และช่อง 3 ไปพร้อมกัน ในเวลา 20:00-20:45 น. ภายใต้ชื่อ ข่าวร่วม 3-9 อ.ส.ม.ท. ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524

ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานีฯ ได้เปิดรับสมัครบุคลากรจำนวนมาก เพื่อรองรับการเปิดแผนกใหม่ จนกระทั่งได้ทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรงกว่า 100 คน ภายในเวลาไม่กี่เดือน สำหรับผู้ประกาศข่าวซึ่งเป็นที่รู้จักในอดีต ได้แก่ อาคม มกรานนท์, สิทธิชาติ บุญมานนท์ (ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ราวปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553), อภิญญา เจริญวงศ์ (สมรสกับ ประสาร มาลีนนท์ ผู้บริหารสถานีฯ), ชุติมา รอดอยู่สุข, รัตติยากร ริมสินธุ, อภิชาติ หาลำเจียก, จักรพันธุ์ ยมจินดา, สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล, นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์, สาธิต ยุวนันทการุณ เป็นต้น โดยกำหนดคำขวัญว่า เที่ยงตรง กระชับ ฉับไว

อนึ่ง ก่อนหน้านั้น สถานีฯ นำเสนอรายการข่าวมาก่อนแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดยออกอากาศข่าวภาคกลางวัน และข่าวโทรพิมพ์ ในเวลา 12.00-13.00 น. ส่วนปี พ.ศ. 2518 สถานีฯ เลื่อนเวลานำเสนอรายการข่าว มาเป็น 19.00 น. พร้อมยกเลิกการออกอากาศข่าวในช่วงเที่ยงวัน และเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 สถานีฯ นำเสนอรายการ ข่าวดาวเทียม ซึ่งถ่ายทอดข่าวต่างประเทศ จากสำนักข่าวระดับโลก ผ่านระบบดาวเทียมอย่างรวดเร็ว ในเวลา 20.20 น. นับเป็นสถานีฯ แรกในประเทศไทยที่มีการถ่ายทอดลักษณะนี้[1]

วิวัฒนาการแก้ไข

ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เริ่มนำเสนอข่าวประจำวัน ในปี พ.ศ. 2529 ระหว่างเวลา 19.30-20.30 น. ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพิ่มช่วงนำเสนอข่าวสั้น ในเวลา 17.25 และ 21.50 น. โดยในระยะแรกที่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซีย ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เชิญสุทธิชัย หยุ่น บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะ เนชั่น ในขณะนั้น มาเป็นผู้วิเคราะห์สถานการณ์ออกอากาศ นับเป็นสถานีแรกที่สุทธิชัยไปออกรายการ, พ.ศ. 2536 เพิ่มเวลาข่าวประจำวันอีกวันละ 30 นาที เริ่มตั้งแต่ 19.00 น., ในเดือนมกราคม ปีถัดมา (พ.ศ. 2537) เพิ่มช่วงข่าวภาคเช้า ระหว่างเวลา 05.30-06.00 น.

จากนั้นในปี พ.ศ. 2541 - 2542 ฝ่ายข่าวจึงปรับปรุงชื่อ และรูปแบบการนำเสนอข่าวครั้งใหญ่ โดยเพิ่มรายการ เหตุบ้านการเมือง ที่มีสถานะเทียบเท่าข่าวภาคเช้าของสถานีฯ (08.00-09.00 น.), เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ซึ่งเทียบเท่าข่าวภาคเที่ยง (11.30-12.30 น.), ข่าวเด่นประจำวัน ที่มีสถานะเป็นข่าวภาคเย็นและภาคค่ำ (17.30-18.30 น.) และช่วง สถานการณ์ประจำวัน (ภายหลังเปลี่ยนเป็น ชีพจรข่าว 3 และ ระเบียงข่าว 3; ดำเนินรายการโดย สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล และ พรหมพร ยูวะเวส; มีลักษณะคล้ายกับรายการเก็บตก และข่าวนอกลู่ ในปัจจุบัน) ในเวลา 19.30-20.00 น. นอกจากนี้ ในช่วงข่าวสั้น ก็ได้เปลี่ยนไปใช้ชื่อ 3 นาทีทั่วไทย มองโลก ทันเหตุการณ์ และ 180 วินาทีข่าว ซึ่งในระยะแรก มีการตั้งนาฬิกาจับเวลาถอยหลังบนหน้าจอ จาก 180-0 วินาทีด้วย (รูปแบบเช่นเดียวกับรายการ 60 Seconds ของช่อง BBC Three ประเทศอังกฤษ) แต่ต่อมาได้ยกเลิกการใช้นาฬิกาไป (รูปแบบดังกล่าว ได้นำมาปรับใช้อีกครั้งในปี พ.ศ. 2560 เช่น ช่วง 190 วินาทีข่าวจริง ในรายการปรากฏการณ์ข่าวจริง 17:00 ของ ช่องสปริงนิวส์ หรือ ข่าว 28 ของ ช่อง 28 เป็นการอ่านข่าวใน 28 วินาที ต่อ 1 ข่าว) ซึ่งขณะนั้นเหลือเพียง 180 วินาทีข่าว และในปี พ.ศ. 2555 สถานีฯยังเสนอข่าวสั้นในรายการ Headline News เฮดไลน์ข่าว 3 อีกด้วย[ต้องการอ้างอิง] ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 เปลี่ยนแปลงการนำเสนอข่าวสั้นใหม่โดยนำเสนอในชื่อว่า FLASH NEWS โดยนำเสนอ 5 ช่วง ในวันจันทร์-ศุกร์ คือในเวลา 10:35 น. , 14:20 น. , 15:20 น. , 18:45 น. และ 20:30 น. และ 7 ช่วง ในวันเสาร์- อาทิตย์ คือ 10:00 น. , 13:00 น. , 13:55 น. , 14:45 น. , 15:30 น. , 19:15 น. และ 20:15 น.

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในนาม บางกอกการละคอน เริ่มผลิตรายการข่าวให้กับไทยทีวีสีช่อง 3 โดยร่วมมือกับฝ่ายข่าวของสถานีฯ ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนด้านเนื้อหาข่าว โดยมีรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ (06.30-07.00 น.) และ โลกยามเช้า (ประมาณ 05.30-06.00 น.) ในช่วงใกล้เคียงกัน ฝ่ายข่าวของสถานีฯ ได้ผลิตรายการเองเพิ่มคือ เช้าวันใหม่ (04.00-04.30 น.)

ฝ่ายข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 นับเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย ที่นำเทคโนโลยี "วิดีโอวอลล์" ซึ่งเป็นแผงจอโทรทัศน์ ที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้รายงานข่าวได้ เข้ามาใช้ในการรายงานข่าว โดยเริ่มใช้เป็นครั้งแรก ในการรายงานการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2008 ในช่วง "เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ" ของรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ต่อมาจึงติดตั้งวิดีโอวอลล์จอเล็ก เพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด ในห้องส่งอีกห้องหนึ่ง เพื่อรองรับการนำเสนอข่าว ในรายการข่าวอื่น ๆ อีกด้วย[ต้องการอ้างอิง]

ครอบครัวข่าว 3แก้ไข

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ฝ่ายข่าวของสถานีฯ ร่วมกับ วิบูลย์ ลีรัตนขจร ผู้บริหารของบริษัท เซิร์ช เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (ผู้ผลิตรายการ 168 ชั่วโมง ออกอากาศเวลาดึก ตั้งแต่ พ.ศ. 2538) และประธานกรรมการ บริษัท เชิร์ช ไลฟว์ จำกัด ร่วมกันเผยแพร่ตราสินค้าในชื่อ ครอบครัวข่าว 3 เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการรวบรวมกลุ่มรายการข่าวของสถานีฯ ทั้งหมดไว้ ภายใต้ตราสินค้าเดียวกัน โดยมีสโลแกนว่า "เข้าใจทุกข่าว เข้าถึงทุกคน" ในปีนี้ มีรายการประเภทข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย เรื่องเด่นเย็นนี้ (ร่วมกับ เซิร์ช ไลฟว์; 1 กรกฎาคม; 17.00-18.00 น.), ข่าววันใหม่ (ร่วมกับ บางกอกการละคอน; 00.30-01.30 น.), ทันโลกกีฬา (1 ตุลาคม; 05.00-05.30 น.) และ ผู้หญิงถึงผู้หญิง (08.00-08.30 น.)

ส่วนในปี พ.ศ. 2549 มีรายการข่าวเพิ่มอีก ได้แก่ 30 Young แจ๋ว (09.00-09.30 น.) (ต่อมาใช้ชื่อว่า แจ๋ว และแจ๋วแฟมิลี่ ปัจจุบันได้ควบรวมกับรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง กลายมาเป็นรายการ ผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เอชดี ช่อง 33), โต๊ะข่าวบันเทิง (10.30-11.00 น.) และ สีสันบันเทิงสด ปี พ.ศ. 2550 มีรายการ ช่วยคิดช่วยทำ (ร่วมกับ สาระศิลป์ไทยทัศน์; 1 มกราคม; 06.15-06.30 น.) และ รอบทิศทั่วไทย ส่วนปี พ.ศ. 2551 มีรายการ ข่าว 3 มิติ (ร่วมกับ บจก.ฮอตนิวส์; 7 สิงหาคม; 22.30-23.00 น.) และ ตรงจุดเกิดเหตุ (ร่วมกับ บจก.ฮอตนิวส์; 11.30-11.35 น.) ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2550 มีการออกภาพยนตร์โฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสินค้า ครอบครัวข่าว 3 ด้วย[2]

ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 มีการออกภาพยนตร์โฆษณา Image Campaign ชุด "ข่าว 3 ไม่ต้องรอ" เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของครอบครัวข่าว 3 ใน 4 ช่อง คือช่อง 3 แฟมิลี, ช่อง 3 เอสดี, ช่อง 3 เอชดี และช่อง 3 แอนะล็อก โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มีการนำเพลง "ยามรัก" ของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ มาประกอบ โดยมีผู้ประกาศข่าวของสถานีร่วมแสดง[3]

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ภายหลังการคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัลของช่อง 3 แฟมิลี และช่อง 3 เอสดี กลุ่มบีอีซีเวิลด์ได้มีการปรับปรุงผังรายการของช่อง 3 แอนะล็อก ซึ่งขณะนั้นออกอากาศคู่ขนานกับทีวีดิจิทัลทางช่อง 3 เอชดี เพื่อให้เป็นช่องสาระและบันเทิงที่ดีที่สุดของผู้ชมต่อไป โดยในช่วงแรกเริ่มปรับปรุงจากรายการข่าวก่อน เนื่องจากช่อง 3 เล็งเห็นว่ามีผู้ประกาศข่าวจำนวนมาก และเป็นที่รู้จักของผู้ชมในวงกว้าง โดยมี 4 รายการจากช่อง 3 เอสดี ที่ย้ายมาออกอากาศทางช่อง 3 เอชดี คือ

นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงฉากในห้องส่งของรายการข่าวหลักทั้ง 3 รายการ คือ เที่ยงวันทันเหตุการณ์, เรื่องเด่นเย็นนี้ และข่าว 3 มิติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 9 ของอาคารมาลีนนท์ และเปิดตัวสโลแกนใหม่ของครอบครัวข่าว 3 คือ "ข่าวจริง ทันเหตุการณ์ พึ่งพาได้" เพื่อให้เป็นรายการข่าวที่ได้รับความนิยมและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างแท้จริง[4]

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ได้มีการปรับปรุงฉากในห้องส่งอีกห้องหนึ่งที่เคยใช้ในช่อง 3 แฟมิลี และช่อง 3 เอสดี ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 11 โดยได้นำวิดีโอวอลล์ 2 ส่วนด้านขวาสุดมาติดกัน ในลักษณะคล้าย ๆ กับในห้องส่งของข่าวหลัก และได้ยกเลิกการใช้ห้องส่งที่ชั้น 10 ซึ่งเคยใช้สำหรับรายการเรื่องเล่าหน้าหนึ่ง เรื่องเล่าเช้านี้ ข่าวเช้าวันหยุด และเรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์ โดยได้ย้ายมาใช้ห้องส่งที่ชั้น 9 แทน

รายการของครอบครัวข่าว 3 ในปัจจุบันแก้ไข

ตีข่าวแก้ไข

เป็นรายการภาคเช้าประเภทนำเสนอข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 04:30 - 05:30 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยเปลี่ยนชื่อมาจากรายการ ครอบครัวข่าว 3 ซึ่งเป็นการผนวกรวมรายการ ตีข่าวเช้า ซึ่งเป็นรายการข่าวที่มีเรตติ้งสูงสุดของช่อง 3 เอสดี เข้าไปรวมกับรายการ ครอบครัวข่าวเช้า ซึ่งมีอยู่แล้วทางช่อง 3 เอชดีอยู่แต่เดิม เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562[5]

เรื่องเล่าหน้าหนึ่งแก้ไข

เป็นรายการภาคเช้าประเภทเล่าข่าว ที่สรุปข่าวเด่น ประเด็นสำคัญ สำหรับคนตื่นเช้า ผลิตร่วมกับ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยแยกมาจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05:30 - 06:00 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561[6]

เรื่องเล่าเช้านี้แก้ไข

เป็นรายการภาคเช้าประเภทเล่าข่าว ด้วยภาษาที่เป็นกันเองกับผู้ชม ผลิตร่วมกับ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไร่ส้ม จำกัด ของสรยุทธ สุทัศนะจินดา ปัจจุบันออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06:00 - 07:55 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2546

ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วแก้ไข

เป็นรายการภาคเช้าประเภทสาระบันเทิง เกี่ยวกับพากิน พาเที่ยว พารวย และยังเพิ่มเนื้อหาที่สดใหม่ เพื่อเข้าถึงผู้ชมมากขึ้น เกิดจากการควบรวมกันของรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง จากช่อง 3 เอสดี และรายการแจ๋ว จากช่อง 3 แฟมิลี ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 - 08:25 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เที่ยงวันทันเหตุการณ์แก้ไข

เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทเล่าข่าว ปัจจุบันออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11:20 - 12:35 น. (เดิมคือรายการ ทันเหตุการณ์ ซึ่งมีสถานะเป็นข่าวประจำวันของสถานีฯ) เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2544

โหนกระแสแก้ไข

เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทสนทนาข่าว ที่นำข่าวซึ่งเป็นกระแสสังคมในขณะนั้นมาตีแผ่ผ่านการพูดคุยกับแขกรับเชิญ ซึ่งมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือข่าวดังกล่าวโดยตรง ผลิตร่วมกับ บริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด โดยมีกรรชัย กำเนิดพลอย เป็นผู้ดำเนินรายการ ปัจจุบันออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12:35 - 13:10 น. เริ่มออกอากาศทางช่อง 3 เอสดี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และได้ย้ายมาออกอากาศทางช่อง 3 เอชดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน

เรื่องเด่นเย็นนี้แก้ไข

ดูบทความหลักที่: เรื่องเด่นเย็นนี้

เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทเล่าข่าว ผลิตร่วมกับบริษัท เซิร์ช ไลฟว์ จำกัด ในเครือเซิร์ช เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ปัจจุบันออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.40 - 16.45 น. (เดิมคือรายการ สถานการณ์ประจำวัน ซึ่งมีสถานะเป็นข่าวประจำวันของสถานีฯ)

ข่าว 3 มิติแก้ไข

เป็นรายการโทรทัศน์ ประเภทรายงานข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน และสารคดีเชิงข่าว แนวสืบสวนสอบสวน ในเชิงเจาะลึกหรือวิเคราะห์ ภายใต้สโลแกน "ลึก รวดเร็ว รอบด้าน" ผลิตร่วมกับ บริษัท ฮอตนิวส์ จำกัด โดยมีกิตติ สิงหาปัด เป็นผู้ประกาศข่าว ปัจจุบันออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 22:20 - 22:50 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 22:15 - 22:45 น.

ข่าววันใหม่แก้ไข

 
โลโก้รายการ

เป็นรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอประเด็นของวันที่ผ่านมาให้กับกลุ่มผู้ชม ที่รับชมข่าวในช่วงเวลาดึก ตลอดจนการนำเสนอข่าวจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต และการแสดงข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับหลัก ซึ่งเป็นการนำเสนอก่อนรายการข่าวอื่น ๆ ผลิตร่วมกับ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 00:20 - 01:15 น., และวันเสาร์ เวลา 01:15 - 01:45 น. หรือ 01:00 - 01:45 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548

ข่าวเช้าวันหยุดแก้ไข

เป็นรายการภาคเช้าประเภทเกาะติดข่าวทุกสถานการณ์ รายงานทุกความเคลื่อนไหว เข้าใจง่ายทุกประเด็น ในเช้าวันหยุด ผลิตร่วมกับ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06:00 - 06:25 น.

โหนกระแสแต่เช้าแก้ไข

เป็นรายการภาคเช้าประเภทสนทนาข่าว ที่นำข่าวซึ่งเป็นกระแสสังคมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มาพูดคุยและวิเคราะห์ในมุมมองด้านกฎหมายผ่านทนายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ และธรรมะผ่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ผลิตร่วมกับ บริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ปัจจุบันออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 6:50 - 7:20 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์แก้ไข

เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทเล่าข่าว ด้วยภาษาที่เป็นกันเองกับผู้ชม ผลิตร่วมกับ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไร่ส้ม จำกัด ปัจจุบันออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10:30 - 12:15 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2550

คลินิกหมอความแก้ไข

ข่าวเด่นเย็นเสาร์-อาทิตย์แก้ไข

เป็นรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ปัจจุบันออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18:00 - 18:20 น. เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แฟลชนิวส์แก้ไข

เป็นรายการโทรทัศน์สั้น ๆ ที่นำเสนอข่าวด่วน และสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นทุก ๆ ต้นชั่วโมง มีสถานะเทียบเท่ากับข่าวต้นชั่วโมงของช่อง 3 เอชดี

สตูดิโอข่าวของสถานีแก้ไข

ปัจจุบัน ฝ่ายข่าว ช่อง 3 เอชดี ใช้สตูดิโอข่าวจำนวน 3 ห้อง ใน 3 ชั้น คือชั้น 9, ชั้น 11 และชั้น 12 โดยใช้ในรายการข่าวของช่อง 3 ดังนี้

ชั้น 9แก้ไข

 • เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง
 • เรื่องเล่าเช้านี้
 • เที่ยงวันทันเหตุการณ์
 • โหนกระแส
 • เรื่องเด่นเย็นนี้
 • ข่าว 3 มิติ
 • ข่าวเช้าวันหยุด
 • เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์
 • คลินิกหมอความ
 • ข่าวเด่นเย็นเสาร์-อาทิตย์
 • โหนกระแสแต่เช้า
 • แฟลชนิวส์
 • ข่าวในพระราชสำนัก

ชั้น 11แก้ไข

 • ข่าววันใหม่
 • รีวิวบันเทิง ทูไนท์
 • ตีข่าว
 • รีวิวบันเทิง
 • ข่าวนอกลู่
 • ข่าวนอกลู่ เสาร์-อาทิตย์

ชั้น 12แก้ไข

 • ผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว

อัตลักษณ์ประกอบการนำเสนอแก้ไข

เพลงประกอบรายการข่าวแก้ไข

กราฟิกแก้ไข

กรอบล่ามภาษามือแก้ไข

ปัจจุบัน ช่อง 3 ได้นำเสนอการบรรยายภาษามือที่บริเวณมุมล่างขวาของจอในรายการข่าวภาคต่าง ๆ โดยเริ่มนำเสนอในปี พ.ศ. 2557 จากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ก่อนจะขยายไปยังรายการข่าวทั้งทางช่อง 3 เอชดี, ช่อง 3 เอสดี และช่อง 3 แฟมิลี ตามลำดับ โดยช่อง 3 เอชดี นำเสนอกรอบล่ามภาษามือในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ และรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ โดยเป็นกรอบพื้นหลังสีเทา เดินเส้นขอบสีขาว

นาฬิกาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 34 ปี ช่อง 3 จากเว็บไซต์นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา
 2. ภาพยนตร์โฆษณา ครอบครัวข่าว 3 จากเว็บไซต์แอดอินเทรนด์
 3. ข่าว 3 ไม่ต้องรอ (Full HD)
 4. ฝ่ายข่าว ช่อง 3 เอชดี (30 กันยายน 2562). "ข่าวช่อง 3 โฉมใหม่ ข่าวจริง ทันเหตุการณ์ พึ่งพาได้". news.ch3thailand.com. สืบค้นเมื่อ 14 กรกฎาคม 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 5. TV Digital Watch (30 สิงหาคม 2562). "ช่อง 3 ปรับโฉมข่าวเช้าช่วงตี 4 ดึง "ทนายสงกานต์" และ "คำรณ หว่างหวังศรี" ชูโรง". www.tvdigitalwatch.com. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 6. เขวี้ยงรีโมท (29 กรกฎาคม 2561). "ยักษ์ขยับ ปรับ "เรื่องเล่าเช้านี้" กู้เรตติ้ง?". www.facebook.com. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข